Terug naar de artikelen

logo

©25. oktober 2013 Revive Israel Ministries

De Troon in Jeruzalem

Door Asher Intrater

Toen Salomo koning werd in Jeruzalem, zat hij op de troon van zijn vader David.

I Koningen 2:13 – Salomo zat op de troon van David, zijn vader.

Dezelfde gebeurtenis is later beschreven in het boek Kronieken, maar met één woord verschil.

I Kronieken 29:23 – Salomo zat op de troon van de heere

Toen de schrijver van Kronieken de inauguratie van Salomo beschreef, beschouwde hij de troon van David al de troon van God. Misschien gaf dit de ontwikkeling weer van de gedachten over het koninkrijk van God in die eeuwen.

Terwijl een troon eigenlijk gewoon een stoel is, geeft hij toch een positie weer van heerschappij. De troon in Jeruzalem vertegenwoordigt Gods hemelse autoriteit, gedelegeerd op aarde. Zoiets als een combinatie van de burgemeester van Jeruzalem, de Minister President van Israël, de Paus en de Secretaris Generaal van de VN.

Salomo bouwde een buitensporig prachtige troon van goud en ivoor met 12 leeuwen, aan beide zijden zes. (I Koningen 10:18-20). Er bestaat een parallel tussen deze troonruimte en de troon in de hemel (Openbaring 4:2-4), evenals er een parallel is tussen het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. Op een dag zullen de twee één worden. (Zacharia 14:9; Openbaring 21:2).


De burgemeester van Jeruzalem

Nir Barkat werd deze week herkozen als burgemeester van Jeruzalem ondanks zware politieke manoeuvres tegen hem. Barkat is een bijzonder geschikte en toegeruste leider om met deze uitdagende positie om te gaan. Hij heeft integriteit getoond en een eerlijke zorg voor het welzijn van Jeruzalem. Hij ziet zichzelf als een afstammeling van Koning David met een soort levensmissie om Jeruzalem te herbouwen.


"Jullie hebben Mij doorstoken”

Door Youval Yanai

In Zacharia 12, vers 8, wordt de Engel van de heere genoemd als gelijkwaardig  aan God (Elohim) – "als God, als de Engel van de heere". In de profetie die volgt spreekt het Goddelijke Wezen drie maal van Zichzelf in de eerste persoon, als “Ik” of “Mij”.

De eerste keer waarschuwt Hij dat Hij alle legers zal vernietigen van de heidenlanden die Jeruzalem zullen aanvallen.
 
"Ik zal willen wegvagen alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken.” – vs 9

In dezelfde tijd dat deze oorlog zal plaatsvinden, belooft Hij dat Hij de Heilige Geest zal uitstorten op de mensen in de omgeving van Jeruzalem:
 
"Ik zal de Geest van genade en van gebeden uitstorten over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem.” – vs 10

In de derde profetie zegt Hij van Zichzelf dat Hij doorstoken is en dat diegenen die Hem doorstoken hebben zich tot Hem zullen keren in berouw.

"Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.” – vs 10
              
Deze drie profetische gebeurtenissen hebben te maken met deze zelfde Persoon. Degene die de hemelse legers zal leiden om de vijanden van Israël te vernietigen en degene die de Heilige Geest zal uitstorten op de inwoners van Jeruzalem is ook degene die zij doorstoken hebben. Hoe kan God “doorstoken” zijn?  Wie kan hier spreken van de eerste persoon voor God? Zie je de eenheid in het hele gedeelte?


Negentiende Zegening

Door Moti Cohen

Het middengedeelte van het traditioneel Joods gebed is de “Amidah”, ook wel “De achttien zegeningen” genoemd. Deze gebeden geven het wereldbeeld van de rabbijnen weer sinds de tijd van Yeshua, voornamelijk gebaseerd op de Schrift.

Eigenlijk zijn het er 18, geen 19. Waarom? – Omdat er later een is toegevoegd. Het was geen deel van het origineel. In feite is het helemaal geen zegen, maar een vloek. Het is een vloek tegen alle ketters, specifiek bedoeld tegen de Joden die in Yeshua geloven:

Bedenkend dat deze gebeden 3-5 keer per dag herhaald worden door 2 tot 3 miljoen orthodoxe Joden, dan vertegenwoordigen ze elke dag bij benadering 10 miljoen vloeken tegen gelovigen, vooral Messiaans joodse “Apostaten”. (Dat verklaart gedeeltelijk waarom we soms zoveel geestelijke druk ervaren hier in Israël!)

Wij als gemeenschap kiezen ervoor “te zegenen die ons vervloeken” (Lukas 6:28). We vergeven hen zoals Yeshua zei omdat “zij niet weten wat ze doen” (Lukas 23:34). Onze enige wens is te zien dat mensen gered worden. Aan de andere kant verbreken we de macht van die vloek, omdat Yeshua ons “macht over alle kracht van de vijand” beloofd heeft. (Lukas 10:19)

De vloek betekent voor ons om “afgesneden” te zijn en verwijderd uit het Boek des Levens. Toch weten wij dat we geschreven staan in het Boek des Levens, ondanks vervolging tegen ons. “Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.” (Lukas 10:20) Dank God, dat niets ons kan verwijderen van het leven en de liefde die we ontvangen hebben in Yeshua.


Juster in Engeland

Dan Juster zal een ontmoeting hebben met Nicky Gumble, schrijver van de Alfa Cursus, en een van de meest invloedrijke evangelische christenen in Groot Brittannië. Dan zal ook Toby Howarth ontmoeten, Interfaith Director voor de Anglicaanse aartsbisschop Justin Welby. Zowel Gumble als Welby hebben joodse wortels in hun familie. Laten we bidden voor een historisch herstel tussen Israël en de Anglicaanse kerk.


Terug naar de artikelen uit 2013