Terug naar de artikelen

logo

©11. oktober 2013 Revive Israel Ministries

"Maran"

Door Tal Robin

Maandagmorgen, 7 oktober, is om 11 uur de Sefardische leider (en leider van de Shas partij), Rabbi Ovadia Yosef overleden, in de leeftijd van 93 jaar. Bij de begrafenis, slechts enkele uren daarna, om 18 uur, waren de straten van Jeruzalem vol van een enorme menigte mensen die afscheid van hem wilden nemen; (er wordt gezegd dat de menigte tussen 450.000 en 800.000 mensen bedroeg). Geen enkele gebeurtenis heeft sinds de tijd van de Bijbel zoveel mensen op de been gebracht in Jeruzalem.

Ovadia Yosef werd geboren in Irak in 1920 en emigreerde naar Israël met zijn familie, als jongetje van vier. Hij werd de meest invloedrijke rabbi van deze generatie.
Hij werd zo geëerd, dat hem de hoogste titel toegekend werd die een geestelijk leider krijgen kan: Maran (“Meester, Heer” in het Aramees). Massa’s mensen huilden in de straten omdat ze niet wisten hoe ze verder konden zonder hun “Maran”.

Yosef was het derde “messiaanse” type persoon in het Judaïsme van vandaag, samen met Nahman van Breslau en Lubavitcher Rabbi Schneerson. In het Aramees betekent het word Ata “kom”, (vertaald in het Nieuwe Testament als “Maranatha”). Bidt met ons dat ons volk zal roepen in echt geloof naar de enige Rabbi, die ooit uit de dood is opgestaan om terug te komen. Maran Ata! Kom Heer Yeshua!


Regenboog en besnijdenis

Door Asher Intrater

Deze week vierde een lid van onze gemeente in Jeruzalem de besnijdenis van zijn eerstgeboren zoon. Velen van deze uitgebreide Sefardische familie waren aanwezig. De gebeurtenis zelf was  een belangrijk getuigenis dat ons geloof in Yeshua een voortzetting is van het verbond van onze voorvaderen en geen verloochening van hen.

Deze week nam het Europese Hof een niet-bindende resolutie aan, waarin besnijdenis gedefinieerd werd als een ‘schending van de fysieke integriteit van kinderen’. Velen in Europa  zouden deze praktijk buiten de wet houden. Het is interessant dat joden en moslims zo te zien op één lijn staan wat dit onderwerp betreft, aangezien de besnijdenis ook deel uitmaakt van de Islam (Genesis 17:23).

Deze week ging de Thora lezing ‘toevallig’ over Abraham, waaronder het verbond van de besnijdenis (Genesis 12:17). De tora lezing van verleden week ging over de zondvloed ten tijde van Noach en het verbond dat God met hem sloot (Genesis 6:11). Laten we even in ‘t kort het verbond met Abraham en dat met Noach vergelijken.

Het verbond met Noach ging vooraf aan dat met Abraham. Daarom kun je het verbond met Abraham zien als een onderdeel en een ontwikkeling van het verbond met Noach. Abrahams verbond dient als een vervolg op het verbond dat met Noach al is uitgezet.

Het verbond met Noach omvat de bestemming van God voor de naties van de wereld (Genesis 9:16), terwijl dat van Abraham in de eerste plaats gaat over het joodse volk. (Genesis 17:19). Het verbond met Noach bevat de wil van God voor de hele planeet aarde, terwijl dat van Abraham gaat over het land Israël. Het doel van het joodse volk en het land Israël is een zegen zijn voor de rest van de landen en naties van de aarde.

Het teken van het verbond van Noach is een glorieuze regenboog, terwijl het teken van het verbond met Abraham een bloedige voorhuid is. Beide tekenen hebben een symbolische bedoeling, die uiteindelijk te maken hebben met Yeshua (Jezus) zelf. Het ene is hemels, het andere aards – waarmee ze wijzen op Yeshua als zowel de zoon van God als de zoon des Mensen.

De regenboog is een beeld van de internationale kerk (Openbaring 7:9) in al zijn diversiteit. Hij staat gelijk aan de zevenarmige kandelaar (Openbaring 1:20), maar heeft toch een toegevoegd element in de verschillende kleuren. De kleuren vertegenwoordigen de verschillende etnische groepen, culturen en talen van de naties op aarde.

Zoals de regenboog schijnt met licht, zo zullen de heiligen die zijn opgestaan stralen met heerlijkheid (Johannes 17:22; 1 Korinthiërs 15:41-43). Zoals de kleuren in perfecte harmonie zijn, zo zullen wij in volmaakte eenheid zijn in geloof (Johannes 17:23). Zoals de regenboog het licht van de zon reflecteert, zo zullen wij het gezicht van Yeshua weerspiegelen, dat schijnt als de zon (Openbaring 1:16). [Er is een regenboog om de troon van God (Openbaring 4:3).]

Besnijdenis wijst op de geboorte van Yeshua en Zijn fysieke afstamming van Abraham en David (Mattheüs 1:1; Romeinen 1:3). De geboorte van Yeshua was het geheimenis van God gemanifesteerd in het vlees (Johannes 1:14; 1 Timotheüs 3:16). Yeshua werd niet alleen geboren in deze wereld, Hij werd besneden toen Hij hier was. (Lukas 2:21).

Besnijdenis vertegenwoordigt Gods trouw aan Zijn verbond: het verleden, het heden en de toekomst (Romeinen 15:8). De besnijdenis evenaart de kruisiging. In beide gevallen werd het vlees van Yeshua doorstoken en kwam er bloed aan te pas. Besnijdenis is een voorafschaduwing van de Tempel offers en het offer van Yeshua. Yeshua bevestigde het Oude Verbond bij Zijn besnijdenis en het Nieuwe Verbond bij Zijn kruisiging.


Terug naar de artikelen uit 2013