Terug naar de artikelen

logo

©27. september 2013 Revive Israel Ministries

Geloof door liefde

Asher Intrater

Om andere mensen te helpen moeten we in hen geloven. Mensen zullen worden opgetrokken tot het niveau van geloof dat je in hen hebt. Dit is een geheim van bovennatuurlijke vriendschap en\of leiderschap. Je ziet een persoon met al zijn mislukkingen, fouten en frustrerende eigenschappen – maar kun je ook het goddelijk potentieel in hem zien?

Je geloof zou je daarop moeten richten, terwijl je hen voedt en aanmoedigt te worden naar het beeld van God. Gedurende dat proces moet je hun negatieve gedrag verdragen – een soort kruis dat je zult moeten dragen om ze op te bouwen. Dat is pijnlijk, maar in de geest van Yeshua “draag je met hen” hun psychologische en persoonlijkheids gebreken. (Jesaja 53:4)

Woorden zijn belangrijk. We bestraffen mensen voor hun fouten en we moeten ook “spreken door geloof” tot het potentieel binnen in hen. Dat is de manier waarop een goede coach zijn jonge pupillen bemoedigt. De goddelijke bestemming in een ander mens mag dan misschien nog een heel klein zaadje zijn, maar wij zien het als een geweldige boom. (Mattheüs 13:32) We spreken tot hen op die manier en geloven dat onze woorden uit zullen komen. (Markus 11:23) We ontvangen ze nu in geloof  zoals ze in de toekomst kunnen zijn. (Markus 11:24) We noemen ze wat ze nog niet zijn alsof ze het al waren. (Romeinen 4:17)

Het is makkelijker geloof te hebben dat een berg zich zou verzetten (Markus 11:23) of dat een zee gekalmeerd wordt (Markus 4:41) dan dat een mens verandert. Waarom? Omdat een berg geen vrije wil heeft om tegen je in te gaan. Bij een mens moet je geloof voor hem opbrengen, zelfs als hij ingaat tegen het proces dat voor zijn eigen bestwil is. Zonde is altijd misleidend en zelfvernietigend.

De meeste mensen houden koppig vast aan hun eigen fouten. Daarom moeten we heel lang steeds weer geloof op hen toepassen. Dit proces vraagt geloof, samen met een ongelofelijke hoeveelheid geduld (Hebreeën 6:12). Je hebt het gevoel dat het je nekt als je ermee doorgaat. Maar we moeten trouw zijn tot de dood (Openbaring 2:10).

Om iemand op te bouwen, moeten we meer geloof in hem hebben dan waar hij zelf toe in staat is. Dat is “geloof door liefde werkende” (Galaten 5:5). Als je “bergen verzet” maar geen geloof gebruikt om mensen te helpen zich te ontwikkelen, dan heb je “geloof zonder liefde” (1Korinthe 13:2). Als je van mensen houdt, maar geen geloof hebt dat de realiteit verandert, dan handel je alleen uit menselijke sympathie, wat hen niet zal veranderen zodat ze hun bestemming zullen bereiken.

Als we geloof (Markus 11) samen met liefde (Galaten 5), offervaardigheid (Jesaja 53) en geduld (Hebreeën 6) samen nemen, dan kunnen we mensen helpen met een doorbraak tot Gods roeping voor hun leven. Ze zullen “geactiveerd” worden en vrucht dragen voor het koninkrijk van God – 30-, 60- en 100- voudig.


"Ik zag Yeshua in de wolken"

Ron  Cantor, Tiferet Yeshua Congregation

Dat waren de woorden van Irina, een van de vijf Israëli’s die we doopten in water afgelopen vrijdag. Terwijl we zongen en aanbaden aan de kust van de Middellandse Zee, keek ze omhoog en zag de wolken en toen….. zag ze Jezus, die tevoorschijn kwam in de wolken!

Emma, ook een Israëli, was een paar jaar geleden klinisch dood verklaard. De doktoren hadden haar gezegd dat ze een hele tijd niet volledig onder water mocht. Maar toen ze de Middellandse Zee inging, vertelde ze dat ze vuur voelde, geen water. Toen ze uit het water kwam, straalde ze van vreugde.

Barak kwam tot geloof door een echtpaar dat werkt met Jews for Jesus in Tel Aviv. Zodra we klaar waren met bidden voor hem, kwam er een golf, die ons allemaal overspoelde. Het leek wel alsof Jezus zelf Barak wilde onderdompelen.
 
Leah kwam voor het eerst in februari, met haar vriend Yosi. Ze hadden net allebei een cursus van 12 weken voor pas bekeerden afgerond. Ze werden tijdens de doop zichtbaar aangeraakt door de Heilige Geest. Leah schaamt zich niet voor het evangelie en getuigt al tegen haar vrienden.
 
De gemeente was zo gezegend die avond op onze wekelijkse dienst toen ze de foto’s zagen en getuigenissen hoorden van de mensen die net gedoopt waren.


Gebedsverzoeken

Voor voortdurende vrucht op alle terreinen:

 • Groei en evangelisatie in Tiferet Yeshua in Tel Aviv
 • Het Loofhuttenfeest van het ICJE en het onderwijs daar gegeven door Asher
 • De Israël-China Destiny Conference met Maoz Israël
 • The Holy Day Celebrations in Ahavat in Jeruzalem
 • Bouwprojecten in Yad Hashmonah
 • Ontmoeting met Thai Christenen in ons gebedshuis
 • Messiaanse conferentie in Estland komende week
 • Verdedigende bemoediging voor Messiaanse gelovigen hier en hun gezinnen  
 • Genezing voor het 7-jaar oude nichtje van Vered Blumenthal, die uit een boom viel en verwonding aan haar hoofd opliep
 • Het voorkomen van een noordelijke coalitie (Rusland-Iran-Syrië-Hezbollah-EU) tegen Israël
 • Dat de nieuwe regering in Egypte vrede mag brengen in hun land en de Islamitische Broederschap zal stoppen.
 • Vrijheid en veiligheid voor Kenia en Nigeria, dat ze bevrijd zullen worden van Islamitische terroristen

Terug naar de artikelen uit 2013