Terug naar de artikelen

logo

©6. september 2013 Revive Israel Ministries

Zeven Trompetten

Door Asher Intrater

Deze week vierden we het Feest van de Trompetten, dat is op de 1e dag van de 7e maand van de Bijbelse kalender (Leviticus 23). Het nummer “7” en het blazen op de trompetten hebben met elkaar te maken. 7 dagen liepen ze rond de muren van Jericho, en er waren 7 engelen met trompetten in het boek Openbaring.

Openbaring 8:2 – Ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen (trompetten) gegeven.

De 7 trompetten in de hemel zijn een vervulling van de betekenis van dag van de trompetten in de 7e maand. De Thora leert ons een priesterlijke of ceremoniële actie uit te voeren; het boek Openbaring beschrijft de profetische vervulling van die ceremonie. Het blazen op een trompet is een metafoor van het proclameren van profetische openbaring. (Een sjofar blazen zonder de juiste boodschap is alleen een heleboel hete lucht blazen.)

Als in de hemel de bazuin geblazen wordt, worden engelen gemobiliseerd, profetische openbaring vrijgegeven en de geschiedenis wordt veranderd. Wat we op aarde zullen binden en ontbinden zal gebonden en ontbonden zijn in de hemel. Als we met zuiver Bijbels begrip de bazuinen blazen, antwoorden de engelen daarop door de bazuinen te blazen in de hemel.

Openbaring 10:7 – Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.
 
God heeft een plan voor de redding van het menselijk ras. Dat plan is beschreven in de Schrift; maar omdat het ons stukje voor stukje geopenbaard wordt, blijft een deel ervan nog steeds een mysterie. Elke fase van het plan wordt geopenbaard als de tijd aanbreekt om je erop voor te bereiden dat die fase vervuld wordt.
 
In onze tijd ontvangt de Christelijke Kerk wereldwijd profetisch begrip van het boek Openbaring. Tegelijkertijd klinken er sjofars in de Joodse synagogen naar het priesterlijk bevel. Het is aan ons als Messiaans overblijfsel om de connectie tussen die twee te maken (het priesterlijke en het profetische).

Openbaring 11:15 -  En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
 
Wat is dus de laatste fase van dit geheime plan van God? – Dat alle overheden op deze aarde uiteindelijk overgenomen worden door het koninkrijk van de Messias, een koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap. Maar tot die tijd zal de geestelijke strijd een stuk heviger worden, zowel in de hemel als op aarde.

Het klinken van de trompetten op de dag van de trompetten in de 7e maand is om het volk van God te waarschuwen voor het oordeel van de bazuinen in het boek Openbaring en ons voor te bereiden in de overwinning te staan in de geestelijke strijd in de eindtijd.


Statistieken van de Israëlische bevolking

Voor Rosh Hashanah (Nieuw Jaar volgens de joodse traditie) heeft het Israëlisch Bureau van de Statistiek gemeld dat de totale bevolking 8.081,000 bereikt heeft, hetgeen tien keer het aantal van 800,000 is bij de stichting van de staat in 1948. Het aantal Joden binnen dat totaal overschreed voor het eerst de zes miljoen met de duidelijk emotionele betekenis dat het aantal Joden dat nu in Israël woont gelijk staat aan het aantal dat vermoord is in de Holocaust.


Israëlische Humanitaire Medische Hulp voor Syrië

Het Israëlische leger heeft een veldhospitaal opgezet in de Golan Hoogvlakte vlak bij de grens met Syrië om ernstig gewonde Syriërs te behandelen. Tot nu toe zijn zo’n 300 mensen verzorgd. Sommigen zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor verdere behandeling terwijl de meesten teruggekeerd zijn naar Syrië.

Er wordt in Syrië gepraat over de medische zorg die verleend is en er worden meer gewonden gebracht. Kolonel Itsik Kreis, directeur van de kliniek, zei: “We behandelen alle gewonden, of ze nou soldaat, rebel of burger zijn. In hun opvoeding hebben ze ons leren zien als monsters. Plotseling vinden ze aan de andere kant menselijke wezens.”


Egyptische Veiligheids Zone

Egyptische militaire zegslieden hebben gerapporteerd dat er een veiligheidszone aangelegd is door langs de 11 kilometer grens tussen Egypte en Gaza een strook van 500 meter met bulldozers te bewerken. Sinds de formatie van de coalitie van de nieuwe regering, zijn er Hamas terroristen door de tunnels gekomen om de terroristische activiteiten in Egypte te doen toenemen. Hopelijk zal deze nieuwe veiligheidszone stabiliteit en vrede in het Noordelijk deel van de Sinaï verhogen.


Gebedsverzoeken

De gebedsavond in Tel Aviv was gezalfd en er was een heerlijk gevoel van eenheid tussen Tiferet Yeshua en Adonai Ro’I (met Avi Mizrachi). De praise teams werkten in eenheid en er was profetische openbaring toen de sjofars geblazen werden.

Bid voor de komende Heilige Dagen in Ahavat Yeshua, de oproep voor bekering tijdens de 10 Verschrikkelijke Dagen door de UMJC en MJAA, de vasten retraite voor diverse gemeenten voor Grote Verzoendag en de conferentie met het Loofhuttenfeest met de Chinese Christenen.

Bid voor de Messiaanse gelovigen met hun uitgebreide families tijdens dit seizoen van de Feestdagen en het getuigenis van liefde van Yeshua voor onze familieleden die nog niet gered zijn.
 
Bid voor wijsheid voor president Obama van de VS, om wijs om te gaan met de crisis in Syrië en voor de christenen over de hele wereld, dat hun ogen open gaan voor het gevaar van de islam.
 
Bid dat het project van de gebouwen van Yad Hashmona, de openbare voorzieningen en het industrieterrein voorspoedig voltooid zal worden en voor de voortgaande samenwerking met Revive Israël.


Terug naar de artikelen uit 2013