Terug naar de artikelen

logo

©30. augustus 2013 Revive Israel Ministries

Slichot

Deze maand, augustus, geeft de 6e maand van de Joodse kalender aan: Elul. De maand wordt gezien als voorbereiding voor de heilige dagen (Trompetten, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest) in de 7e maand, Tishrei. In Elul staan orthodoxe joden op als het nog donker is om een aantal gebeden te zingen, genaamd Slichot.

 Slichot is het meervoud van het woord voor “vergeving”  - Slicha. Vroeg opstaan om deze gebeden te zingen geeft een indrukwekkende discipline en toewijding aan van onze orthodoxe buren.

Tijdens deze maand van “vergeving” ging voormalig  Sefardische chef Rabbi Amar de senior  Sefardische leider Rabbi Joseph opzoeken om vergeving te vragen voor een belediging. Helaas weigerde Joseph zelfs de hand te schudden en stuurde Amar naar huis zonder vergeving.

Wat is het makkelijk voor ons om te leren over vergeving, maar hoe moeilijk is het in praktijk te brengen. Een van de fundamenten van ons geloof is deze eenvoudige “driehoek” van vergeving:

  1. vraag God om vergeving voor onze zonden,
  2. vraag anderen ons te vergeven als we tegen hen gezondigd hebben,
  3. vergeef anderen die tegen ons gezondigd hebben.

Mattheüs 7:3
Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?

Het is makkelijk de fouten van een ander te zien, toch is het bijna onmogelijk die van onszelf te zien. Bijna ieder ander merkt jouw fouten op behalve jijzelf. Hoe snel zijn we in het aanwijzen van fouten van anderen en weigeren toch te luisteren naar anderen of te voldoen aan hun vraag ons te bekeren van onze fouten.

Mattheüs 6:14-15
Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
 
Er is een “mechaniek van genade” dat je hier wordt aangeboden. We hebben allemaal zonden waar we ons niet van bewust zijn, en andere die we niet volkomen overwinnen. In beide gevallen kunnen we genade aanwenden ten opzichte van onszelf door anderen om ons heen te vergeven.

Yeshua leerde ons anderen te vergeven tot zeventig maal zeven toe. (Mattheüs 18:22; Genesis 4:24) Lijkt dat vaak? Naar dezelfde maat kunnen wij vergeving ontvangen voor onze zonden, eveneens zeventig maal zeven.


Breslau Redding

Er verschenen posters in de straten van Jeruzalem als voorbereiding voor Rosh Hashana met citaten van de stichter van de Breslau Hasidic sekte, Rabbi Nachman (1772-1810, begraven in Uman, Oekraïne) met het opschrift dat, als iemand een gebeds pelgrimstocht
naar zijn begraafplaats zou maken, zelfs al zijn diens zonden groot, Rabbi Nachman voorbede zal doen om hem te redden en uit de hel te halen.

Als dat waar zou zijn, dan zou het groot nieuws zijn. Eigenlijk stelt het niets meer voor dan een algemene en gevaarlijke misleiding onder de ultraorthodoxe joden, dat overleden rabbi’s hen kunnen redden. Ironisch genoeg geeft het aan dat het concept van vergeving toegeschreven aan geloof in een rechtvaardige rabbi goed bekend is onder het orthodoxe Judaïsme.

Het echt goede nieuws is dat redding inderdaad te vinden is door geloof in de ene Grote Rabbi, wiens graf leeg is.


Syrië

Het nieuws in Israël deze week staat vol van voorbereidingen in geval van een potentiele aanval op Syrië door de V.S.  De aanval is onvermijdelijk in die zin dat er een historische schending van het internationaal akkoord heeft plaats gevonden tegen het gebruik van chemische wapens. De massamoord op burgers in Syrië was weerzinwekkend.

Aan de andere kant: de Syrische oppositiekrachten zijn niet beter, misschien wel erger. Bid voor wijsheid voor President Obama om te besluiten of er aangevallen moet worden, en hoe en wanneer.
 
Rusland en China zijn met Syrië een verbond aangegaan in een bizarre alliantie van deze twee communistische super machten met de Sjiitische spil van Iran-Syrië-Hezbollah. Beide regeringen, van Iran en van Syrië hebben aangekondigd dat ze een aanval op Israël zullen lanceren in het geval dat de V.S. Syrië aanvalt. 


Laatste emigratie uit Ethiopië

Deze week kwamen er 450 Ethiopische Joden aan in Israël, de laatste immigratie uit Ethiopië die toestemming kreeg van de Israëlische regering. Dit sluit een hoofdstuk af van geestelijke geschiedenis die teruggaat tot het bezoek van de Koningin van Sheba aan Salomo. (1 Koningen 10) en de ontmoeting van Filippus met de Ethiopische eunuch, de hoofdschatbewaarder van Koningin Candace. (Handelingen 8), een doorbraak van het evangelie naar het Afrikaanse continent. Laten we, samen met onze Ethiopische Messiaanse broeders, bidden om een zegen voor de gemeenschap, die vandaag de geestelijke brug vormt tussen Israël en Afrika.


Najaars Feesten

Bidt alstublieft:
- voor onze voorbereiding voor de viering van het Feest van de Trompetten in Tel Aviv, in een gezamenlijk gebedsbijeenkomst met Adonai Roi, Tiferet Yeshua en andere plaatselijke gemeenten;
 - voor de samenkomst van vele gemeenten met vasten en aanbidding voor de Grote Verzoendag met Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Maaleh Adumim en Melech Hamlachim;
- voor de gezamenlijke Israël-China bestemmings conferentie voor het Loofhuttenfeest, gesponsord door Maoz en Revive Israël.

Het zal een intensief seizoen zijn, maar al deze gebeurtenissen hebben een geschiedenis veranderende, Bijbelse en profetische betekenis.


Het vasten van Geneve

De Call-Geneva is een gebeds – en vasten bijeenkomst, vastgesteld voor 5 september, dezelfde datum als het Feest der Trompetten. En ook het jaarlijkse Jeûne Genevois – het Vasten van Geneve. De oorsprong gaat terug tot 1567, toen voor het eerst de vasten werd uitgeroepen ten behoeve van de vervolgde protestante gelovigen van Lyon, Frankrijk. De bijeenkomst op Jeûne Genevois probeert de erfenis van Geneve om terug te keren tot God in gebed te herstellen. Voor meer informatie: www.thecallgeneva.com


Terug naar de artikelen uit 2013