Terug naar de artikelen

logo

©19. juli 2013 Revive Israel Ministries

Wenen over Jeruzalem

Door Asher Intrater

Ik schrijf dit artikel op de 9e van de maand Av, de dag van rouw over de vernietiging van Jeruzalem. (Jeremia 39:2 – op de negende van de vierde maand werd de stad opengebroken.) Van twee mensen wordt in de Bijbel vermeld dat zij huilden over Jeruzalem:

Jeremia in Klaagliederen 2:11, 18; 3:48; en Yeshua in Lukas 19:41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient!

Terwijl er niet veel details bekend zijn over de gevoelens van Yeshua, zijn er in Klaagliederen vijf hele hoofdstukken over die van Jeremia. Klaagliederen kun je zien als een uitgebreide profetische beschrijving van eveneens de gevoelens van Yeshua. Lukas 19:41 is in één tekst een samenvatting van de rouw en het geween van het boek Klaagliederen.

Yeshua en Jeremia  hadden veel gemeen, en werden zo door de menigten gezien (Mattheüs 16:14). Eén reden is dat beiden de vernietiging van Jeruzalem profeteerden en die van de tempel; - Jeremia voor de Babylonische Ballingschap (586 BC) en Yeshua voor de Grote Verstrooiing (70 AD).

Jeruzalem is the hoofdstad van het koninkrijk van Yeshua en de zetel van Zijn regering op aarde. Toen Yeshua profeteerde over haar vernietiging, deed Hij dat met tranen van pijn en verdriet. Voor Yeshua betekende de vernietiging van Jeruzalem de vernietiging van Zijn eigen hoofdstad. Hij heeft deze gebeurtenis herhaaldelijk geprofeteerd:

Mattheüs 22:7 – … stak hun stad in brand
Mattheüs 23:39; Lukas 13:35 – Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
Mattheüs 24:2; Markus 13:2, Lukas 19:44 – Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten….
Lukas 19:43 – Uw vijanden zullen een wal rondom u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten in het nauw brengen.
Lukas 20:16 – Hij zal komen en de landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven.
Lukas 21:20 – Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.
Lukas 21:24 – En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden.

Dit was een centrale gebeurtenis van Bijbelse geschiedenis, een zelfde als de uittocht uit Egypte en de zondvloed van Noach. Er is een diepgaande overeenkomst tussen de vernietiging van de tempel en de kruisiging van Yeshua. Moge God ons de genade geven om het belang te begrijpen van de vernietiging van Jeruzalem en het herstel ervan!


Boycot Europese Unie

De Europese Unie kondigde deze week een boycot aan tegen diensten en goederen geproduceerd in de gebieden van Israël buiten de “groene lijn” van 1967. Dat betekent eigenlijk veel schade voor vele Palestijnen die daar werken bij Israëlische bedrijven. In Israël heerst er een soort shock over de bizarre onrechtvaardigheid van het straffen van Israël voor het bouwen van huizen en bedrijven, terwijl in de buurlanden Syrië en Egypte burgers afgeslacht worden en uit hun huizen gedreven.


Soldaten vervolgd

De Israëlische pers beschrijft twee gebeurtenissen deze week over vervolging van Israëlisch soldaten. De eerste ging over christen Arabieren uit Nazareth, die loyale burgers zijn en dienen in het leger. Hun moslim buren vallen hen aan omdat ze dienst doen. (Vervolging van christenen in islamitische landen heeft Palestijns/Israelische Arabische Christenen ervan bewust gemaakt dat zij beter af zijn onder Israëlisch autoriteit dan onder de wet van de moslims.)

Een andere groep is de Haredi (ultraorthodoxe religieuze Joden). Sommigen van hen dienen in het Israelische leger, ondanks het feit dat velen in de Heredi gemeenschap tegen de staat en het leger van Israël zijn. Als deze soldaten thuiskomen, krijgen ze vaak te maken met afwijzing en geweld van mensen in hun omgeving.

De bizarre overeenkomst tussen deze twee soorten vervolging geeft iets weer van de complexiteit van de geestelijke oorlogvoering hier in het Heilige Land.


Bolwerk in ons denken

Paulus beschreef een soort geestelijke oorlogvoering waarin we bolwerken van verkeerd denken in onze eigen gedachten neerhalen. Vastgeroeste patronen van slecht denken moeten worden ontmanteld. “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” – 2 Korinthe 10:4-5

Als er al bolwerken van slechte gedachten zijn, hoeveel te meer kan er een fort zijn van goede gedachten. We moeten niet alleen afrekenen met slecht denken, maar muren bouwen van zuivere, gezonde gedachten. We kunnen zo terechtkomen in een bijbels gedachtenpatroon, dat er geen plaats meer is voor leugens, bezorgdheid, overspel, haat, depressieve, wrok, hebzucht enz. We bouwen deze goede mentale bolwerken op door gebed, mediteren over de Schrift, zonden belijden, gehoorzaamheid, integriteit, vrijgevigheid en trouw.


Katsir jeugd conferentie

Simcha Moore

Bidt alstublieft voor de Katsir (Oogst) conferentie deze week, waar meer dan 100 tieners en jong volwassenen bij elkaar zijn in Galilea, onder leiding van onze geliefde vriend Eitan Shishkoff. Omdat het moeilijk is gelovig te zijn in Israël, helpt Katsir jonge mensen in relaties met anderen die door dezelfde dingen heengaan. Zij wijden hun talenten voor de Heer in aanbidding, dans en theater. Ze krijgen onderwijs van sleutelvoorgangers in het Land. Het is een buitengewone tijd waarin zij leren steunen op de Heer en luisteren naar Zijn stem.


Terug naar de artikelen uit 2013