Terug naar de artikelen

logo

©28. juni 2013 Revive Israel Ministries

Uit het oosten

Door Asher Intrater

Ariel Blumenthal, Ari Sorkoram en ik hebben net een 4-daagse conferentie in Hong Kong met 500 deelnemers beëindigd, die ongeveer 100 gemeenten en gebedshuizen vertegenwoordigden, voornamelijk uit de "familie" van huiskerken in China. Dit is een tijd van profetische doorbraak voor China en Oost-Azië – geestelijk, politiek en economisch.

Tweemaal spreekt het boek Openbaring over ”de opkomst van indrukwekkende krachten uit het Oosten" – het eerst bij het zesde zegel, voor de tweede maal bij de zesde schaal.

Openbaring 7:2 Ik zag een andere engel opkomen van het oosten (de opgang der zon), die het zegel van de levende God had.

Dit vers vertegenwoordigt de overgang naar de “bazuin” van de beproevingen in de eindtijd en die in onze tijd beginnen plaats te vinden. Want om een engel te doen opkomen met groot gezag, moet die wel ondersteund worden door een lichaam van heiligen in het land dat krachtig bidt. De grootste nationale kerk in de wereld is vandaag het vasteland van China, en misschien is de meest actieve kerk in Zuid-Korea. Een geest van opwekking en openbaring is vandaag aan het opkomen vanuit Oost-Azië. De economische en politieke macht van Oost-Azië is ook aan het opkomen. China is wellicht op weg de Verenigde Staten in de nabije toekomst te passeren als de invloedrijkste natie in de wereld. Dit zal zowel positieve als negatieve elementen bevatten.

Openbaring 16:12 De zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen van het Oosten, die van de opgang der zon komen.

Samen met deze "koningen" (politieke leiders) uit het Oosten zullen er demonische geesten van het beest en de draak komen. Zij zullen wonderbaarlijke tekenen doen en de naties verzamelen om samen Israël aan te vallen bij de slag van Armageddon, kort voor de Tweede Komst van Yeshua (Jezus). Laten we ons bewust zijn van de tekenen van de tijd, en bidt voor de kerk van China en Oost-Azië.


De Plaatselijke Gemeente

Door Eddie Santoro

Het oprichten en versterken van de plaatselijke gemeente was het voornaamste doel van Paulus’ apostolische reizen en de meeste van zijn brieven zijn geschreven in plaatselijk Nieuw Testamentische uitdrukkingen. De plaatselijke gemeente is Gods vat om Zijn leven op aarde uit te drukken, en het is de "school" waar nieuw gelovigen tot discipelen worden gemaakt en ouderen kunnen groeien en tot geestelijke rijpheid komen. Het is de oven waar we worden getest en de bron van elke nationale opwekking.

God redt mensen maar hij stopt daar niet. Ieder van ons wordt dan opgeroepen om zijn plaats in dit prachtige lichaam in te nemen en het is deze verbintenis van liefde en offer dat de "levende stenen" in een woonplaats voor Gods Geest samenbindt.

Omdat de plaatselijke gemeente zo in het centrum staat van Gods doeleinden, is het niet verrassend dat de vijand haar aanvalt. Hij slaat de herders zodat de schapen verstrooid zouden worden. Hij zaait misleiding en rivaliteit in dit huis, dat bedoeld is om gevuld te worden met liefde en vrede, zodat haar eenheid zou worden vernietigd. Sinds we verhuisd zijn naar Jeruzalem, hebben we ten minste drie bloeiende gemeenten gezien, die niet meer bestaan.

Een gezond lichaam is niet alleen een goede samenkomst, maar ook de uiting van leven dat gedurende de week zich in liefdevolle relatie verenigt. De verdieping van de banden van de relatie tussen de leden van onze gemeente is een belangrijke stap bij het bevorderen van Gods doeleinden en een afschrikmiddel tegen de strategie van de vijand om te verdelen.

De aard van de Israëlische samenleving waarin mensen lange uren werken en kinderen zes dagen per week naar school gaan, strijdt tegen het bereiken van dit doel. Veel mensen hebben geen auto's en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om op hun plaats te komen. Dit alles laat weinig vrije tijd over. Het organiseren van evenementen voor de lokale gelovigen in dit land vormt een aanzienlijke uitdaging. Bidt u a.u.b. voor het vestigen van Gods Lichaam in zijn volheid in Jeruzalem en in heel Israël.


Terug naar de artikelen uit 2013