Terug naar de artikelen

logo

©7. juni 2013 Revive Israel Ministries

Leugen en waarheid opnieuw verpakt

Door Asher Intrater

Er is zoveel kwaad in de wereld omdat mensen geloven in leugens. Yeshua noemt Satan, onze aartsvijand, “de vader van de leugen.” (Johannes 8:44) Als de waarheid van nature logischer is, gezonder en beter op moreel gebied, waarom geloven mensen dan in de leugen? Heel gewoon, ze moeten overtuigd en overreed worden door herhaaldelijk valse informatie. Als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, dan zal hij uiteindelijk als waarheid geloofd worden.

Een leugen wordt op een of twee manieren geïntroduceerd: of je neemt iets dat in wezen goed is en presenteert het als slecht; of je neemt iets in wezen slechts en stelt het voor als goed. In de moderne mediatechniek komt het voor dat als er iets gebeurt dat schadelijk zou kunnen zijn voor iemands politieke agenda, hij de situatie probeert te “spinnen”, als zou die voor hem eigenlijk een overwinning betekenen. Als zijn tegenstander een succes behaalt, dan probeert hij het zo te draaien dat hij er zelf voordeel uit trekt.

Een leugen noemt iets goeds slecht of iets slechts goed. Een leugen verdraait de waarheid door hem te verpakken en te presenteren als het tegenovergestelde van wat die werkelijk is. Zelfs Satan probeert zich voor te doen als een engel van het licht. (2 Korinthe 11:14).

Jesaja 5:20
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis.

Een pas verschenen boek gaat over een echtpaar waarvan beiden werken als counselor in een Christelijk jeugdkamp, maar in het geheim seriemoordenaars zijn. Dat is nou iets goeds verdraaien in iets slechts. De ondertoon is dat Christenen slecht zijn.  

Terroristen die jaren lang geïndoctrineerd zijn tot de Islamitische Jihad worden door de media “probleemjongeren” genoemd om ze zo te dissociëren van ieder verband met de Islam. Zo zijn Islamitische terroristen verpakt als niet Islamitisch.

Seksuele immoraliteit (inclusief overspel, prostitutie, homoseksualiteit, lesbisch zijn en sadomasochisme) wordt in de wereld van het vermaak voorgesteld als romantisch, opwindend, artistiek en leuk. Gezonde relaties tussen man en vrouw, ouders en kinderen en een normaal gezinsleven worden voorgesteld als ongezond, beperkt, saai en niet creatief.

Laat je niet misleiden als het goede verpakt is als slecht of het slechte als goed.


Doorbraak in Messiaanse Kibboets

Door Ayelet Ronen, Algemeen Secretaris

Yad Hashmona is de enige Messiaanse Kibboets in Israël, gelegen in Judea, aan de voet van de heuvels net buiten Jeruzalem. Momenteel wonen er ongeveer 20 gezinnen (35 volwassenen met stemrecht). Maar deze week, voor het eerst in de geschiedenis, stemde de kibboets voor een belangrijke toename in aantal en in visie.

We ontvingen 50 nieuwe leden in de kibboets! Allemaal plaatselijke Messiaanse gelovigen met Israëlisch staatsburgerschap. Deze toename vraagt een enorm bouwprogramma aan wegen, huizen, voorzieningen voor kinderen, infrastructuur etc.

Als God ons de genade geeft dat dit project slaagt, dan zal het een ongeëvenaard voorbeeld zijn van een real-life Messiaanse gemeenschap in het centrum van Israël! De praktische en geestelijke vrucht zal een voorbeeld zijn. We hebben jullie ondersteuning en gebed nodig. Om onze home page op internet te bekijken, klik www.yad8.com

Voor financiële bijdrage of partner zijn van de jonge gezinnen, die een huis gaan bouwen, kun je ons bereiken via Revive Israël Ministries.


Letterlijke interpretatie van Eindtijd profetieën.

Met Holly Wallace

Eindtijd profetieën houden verband met Israël, omdat Yeshua daar zal terugkomen. Gedurende de afgelopen 2.000 jaar is de natie van Israël verwoest en het volk verspreid. Daarom scheen het moeilijk om deze profetieën letterlijk te verstaan. Veel “hemelse” interpretaties zijn geheimzinnig, allegorisch en ver van de aardse, historische werkelijkheid.

Maar nu het joodse volk weer bijeen is en de natie hersteld, wordt een letterlijke en fysieke vervulling van deze profetieën zichtbaar en duidelijk. Yeshua zal terugkomen, de volken zullen Israël aanvallen, de doden zullen opstaan, de heiligen opgenomen, het koninkrijk gevestigd in Jeruzalem en Eden hersteld op aarde.

Sommige mensen hebben de profetieën niet op deze manier begrepen. Hier volgt een citaat van de beroemde natuurkundige Sir Isaac Newton (1642 -1747): “Over de eindtijd: een massa mensen zullen worden opgewekt, die hun aandacht zullen vestigen op de profetieën en erop staan dat ze letterlijk worden geïnterpreteerd, temidden van veel rumoer en oppositie.”
Ja, het gaat allemaal echt gebeuren. En zij, die het durven geloven en verklaren, zullen zeker te maken krijgen met strijd en oppositie. Dat dacht tenminste Sir Isaac Newton.


Tikkun USA Conferentie

Verleden week hadden we een belangrijke bediening op de Tikkun America Leadership conference. Op zondag in de Immanuel Church hadden Asher Intrater en Paul Wilbur de gelegenheid om samen vier keer te dienen – waarbij de aanbidding, profetie en onderwijs samenvloeiden in een door de Geest geleid teamwork.

Tikkun American is een netwerk van zo’n 20 Messiaanse gemeenten, geleid door Dan Juster. De conferentie biedt, naast de bediening van Asher en Paul een verscheidenheid aan seminars en onderwijs, inclusief de hoofd bijeenkomst met Dan Juster, Don Finto en Troy Wallace. Leiders ontvingen een bemoediging in hun rol in het plan van de Heer in de eindtijd. De familie van gemeenten ontving een vernieuwde visie over de onderlinge band tussen de Amerikaanse en Israëlisch Messiaans Joodse beweging.  

Onze vrienden in de gemeente Immanuel werden bemoedigd met een boodschap over de schoonheid van verscheidenheid binnen het Lichaam en een visie voor de enorme gebeurtenissen in het Lichaam wereldwijd in deze tijd. Velen werden verfrist, velen kwamen tot inkeer en sommigen namen voor het eerst Yeshua aan als Heer. Als je interesse hebt om een CD van een van de boodschappen te bestellen, klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2013