Terug naar de artikelen

logo

©10. mei 2013 Revive Israel Ministries

Doe het

Door Asher Intrater

Een van de geheimen van onze dagelijkse geloofswandel is gewoon de wil van God doen. Geen excuus. “Het gewoon doen!” Dit is het tegenovergestelde van de algemene houding van “Doe het, als het goed voelt.” Het goede doen voelt over het algemeen helemaal niet goed. Vaak voelt zondigen en egoïstisch zijn heel goed op z’n tijd.

Lukas 9:23
Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

"Meen je dat? Mezelf verloochenen?” De meeste mensen zijn meer geneigd helemaal in zichzelf op te gaan, dan zichzelf te verloochenen. En dan zeggen we “Ik heb er vrede bij.” Jezelf verloochenen is de eerste stap tot het volgen van Yeshua. Het houdt in “Nee” zeggen tegen trots, lust, luiheid, bezorgdheid enz.

Yeshua leerde ons te bidden: "Uw wil worde gedaan op aarde." Mattheüs 6:10. Dat moet bij onszelf beginnen, niet bij een ander. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid Gods wil te doen in ons eigen leven.

Mattheüs 7:21
Niet ieder die tegen Mij zegt: “Heere, Heere”, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Yeshua ging verder  en zei dat wie de wil van God doet, is als een man die zijn huis bouwt op een rots, terwijl degene die slechts “hoort” zonder te doen, is als een dwaas man, die bouwt op het zand. (Mattheüs 7:24,26). Wie van de twee ben jij? Wie ben ik?


Gebedsstrijders

Door �Francis Frangiapane

Jezus vertelde een gelijkenis om te laten zien dat men “altijd moet bidden en niet de moed verliezen” (Lukas 18:1-8). De meeste dingen waar ik voor bid hebben volharding en doorbidden nodig om een antwoord te krijgen. God verlangt van me dat ik word als Jezus, dus arrangeert Hij strijd die karaktervormend is. Niet alleen zal die uiteindelijk de wereld om me heen veranderen, maar mij als eerste.

Als we ons een gebedsstrijder voorstellen dat zien we meestal een grootmoeder of een oudtante voor ogen. Zij vragen zich niet af hoe de toekomst van Johnny zal zijn; zij staan voor Gods troon en vormen zijn toekomst in gebed. Ze vragen zich niet af of Mary het wel zal redden, ze bidden net zo lang tot zij de overwinning heeft. Ze hebben geen tijd om te klagen over het drankprobleem van Harry, ze “bestormen de hemel” om te zorgen dat hij er van af raakt.

Gebedsstrijders zijn de meest angstaanjagende, krachtige, demonen verdrijvende, wereld veranderende wezens op aarde. In feite zijn ze mede-scheppers met God! Ze vragen zich nooit af wat de toekomst zal brengen omdat ze te druk zijn om die te creëren. Gebedsstrijders zijn door God aangesteld om te staan in geloof voor gezinnen, families, kerken en steden. Gebed is sterker dan koningen en machtiger dan legers. Gebed is de meest krachtige strijdmacht op aarde.

Ooit was die grootmoeder, of oudtante ook jong. Ze was als jij en God liet haar de noden om haar heen zien. Zijn genade bereikte haar en ze nam een beslissing om te gaan bidden. Ze begon niet sterk, maar ze werd sterk. Nu is het jouw beurt om die beslissing te nemen een gebedsstrijder te worden. Om het hele artikel te lezen in het Engels klik hier.


Hawking boycot Israël

The Guardian in Engeland, een krant die erg anti-Israël is, schrijft een opiniepeiling uit nadat de wereldbekende natuurkundige Stephen Hawking besloot een conferentie te boycotten in Jeruzalem met de Israëlische President Shimon Peres als gastheer.

The Guardian schrijft het volgende: "Het besluit van Hawking geeft nog een overwinning aan in de campagne voor desinvestering en sancties met als doel de academische instituten in Israël.”

Neem even de tijd om je “NEE” te laten horen: (http://www.guardian.co.uk/commentisfree/poll/2013/may/08/stephen-hawking-boycott-israel) waarmee je blijk geeft dat je niet achter het besluit van Hawking staat.�

Op dit moment zegt de grote meerderheid JA; de peiling zal over een paar uur gesloten worden.


Anglicaanse Aartsbisschop

Bidt voor Justin Welby, de nieuwe Anglicaanse aartsbisschop. Hij is een voormalig zakenman en lid van de Evangelische Bromptom Kerk in Londen. Hij bracht het snel tot kerkleider en kwam er onlangs achter dat hij van vaders kant een joodse grootvader heeft. 


Israëlische luchtmacht treft rakettengebied in Syrië

De situatie tussen Israël en Syrië is nijpend. De VN trekt zijn troepen terug uit de bufferzone tussen de twee naties. Bekijk deze video van 3 minuten en 54 seconden over het recente bombardement van Israël op de chemische wapens in Syrië, met het inzicht van de Israëlische verslaggeving en de aanwijzing van Asher hoe ervoor te bidden. Klik hier: (http://www.youtube.com/watch?v=Vv4ReexoUNY)


Shavuot

De link naar de live stream voor het gebed en vasten van de hele nacht op Pinksteren (Shavuot) staat hier.  De website voor de gebedsonderwerpen en aanbiddings waken staat hier.  Geef deze link door aan vrienden en gebedsgroepen.

We zien ernaar uit dat jullie met ons meedoen, eensgezind met hetzelfde doel voor ogen. (Handelingen 1:14); 12 uur lang, van 10.00 PM tot 10.00 AM (Israël tijd), op 14 -15 mei. We zullen voorbede doen voor de vervulling van de belofte van een wereldwijde opwekking in de eindtijd. (Handelingen 2:17) met hetzelfde vuur dat over de vroege discipelen kwam (Handelingen 2:1-4).

[Hoewel we niet in de gelegenheid waren deze gebeurtenis groots aan te kondigen, hebben er alleen deze week al meer dan 10.000 mensen en groepen gereageerd! Het ziet er naar uit dat God iets gepland heeft.]


Ga met Asher & Betty naar de VS

Asher and Betty zullen het Woord brengen in de VS op de Tikkun America Conference, vrijdag 31 mei. Paul Wilbur leidt de de aanbidding.
OPGAVE VEREIST – zie www.tikkunamerica.org

Asher en Paul zullen ook spreken in de Immanuel’s Church in Silver Spring op zondag 2 juni in de morgendienst van 8.30 en van 11.00 uur. Voor inlichtingen zie: www.immanuels.org


Terug naar de artikelen uit 2013