Terug naar de artikelen

logo

©3. mei 2013 Revive Israel Ministries

Hemelvaartsdag

Door Asher Intrater

Er lopen bijzondere paralellen tussen gebeurtenissen in het evangelie en de Joodse geschiedenis. Yeshua werd gekruisigd met Pesach en stond op op dezelfde morgen waarop de kinderen van Israël de Rode Zee doortrokken. (Johannes 20:1; Exodus 14:27). De Heilige Geest werd uitgestort op het feest Shavuot. De gave van tongentaal is eeuwen uit de kerk verdwenen geweest, dezelfde tijd dat Hebreeuws verdwenen was als gesproken taal voor het Joodse volk; toen, zo’n 120 jaar geleden, werden beide hersteld.

Nog een bijzondere overeenkomst is het feit dat de hemelvaart van Yeshua naar het hemels Jeruzalem en de Israëlische her inname van Jeruzalem in 1967 op dezelfde dag gebeurde. Nadat Hij was opgestaan op de derde dag (Handelingen 1:3) onderwees Yeshua Zijn discipelen over het Koninkrijk van God ongeveer 40 dagen. De her inname van Jeruzalem vond ook plaats op dag 43 van de Omertelling. Dit jaar valt die dag op 8 mei.
Het woord voor opvaren in het Hebreeuws is “aliyah”, wat hetzelfde is als de pelgrimsliederen (Psalm 120-134), het opvaren van Yeshua, de immigratie naar Israël en het opgaan naar Jeruzalem (Jesaja 2:3). Yeshua steeg op naar het hemelse Jeruzalem om geestelijke autoriteit te verwerven voor de Kerk (Efeze 1:19-23;2:6; 4:10). Hij zal terugkeren naar het aards Jeruzalem om de autoriteit van het bestuur van Israël te herstellen (II Samuel 7:12-16; Psalm 2:6; Handelingen 1:11; Jesaja 2).

In het eind zullen het hemelse en het aardse Jeruzalem verenigd zijn, de Kerk met Israël en Gods naam en autoriteit zullen één zijn (Zacharia 14:9). Daarom vinden de hemelvaart van Yeshua en de her inname van Jeruzalem plaats op dezelfde dag.


Wat is er mis met Genade

Door Mike Bickle, uittreksel uit Charisma Magazine

De meest krachtige en bevrijdende boodschap ooit aan de mens gegeven is het evangelie van genade. Deze wonderbaarlijke waarheid benadrukt wat Christus voor ons deed aan het kruis en wat de Heilige Geest doet in ons dagelijks leven. De dramatische verklaring van Paulus dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn heeft een geweldige betekenis (II Korinthe 5:17-21).
De nieuwe schepping is onze geestelijke mens. Wij hebben de gerechtigheid van God (vs 21). Dit beschrijft onze nieuwe positieve in Christus – hoe God ons ziet en in welke verhouding wij tot Hem staan. Het oude dat voorbijgegaan is in deze legale verandering houdt in dat wij niet langer vallen onder de doodstraf van de zonde of worden beheerst door de macht van de zonde.

Wat is dan het probleem? Helaas staat de natuurlijke neiging van de mens om de waarheid te verdraaien in de weg. Als het aankomt op een fundamentele en cruciale waarheid als genade, dan heeft die verdraaiing verstrekkende gevolgen. Het kan de centrale crisis worden van een hele generatie. De apostel Judas stelde deze crisis aan de kaak in zijn tijd, toen hij gelovigen aanmoedigde te strijden voor het “geloof” of voor de boodschap van genade, die oorspronkelijk gebracht was door de eerste apostelen (Judas 3-4). Denk eens na: Binnen een generatie na de opstanding van Jezus moest er al gevochten worden voor de boodschap van ware genade. Dit geeft aan hoe het gevecht over de ware genadeboodschap altijd een sleutel is geweest.

Judas waarschuwde voor bepaalde mensen die de boodschap van genade veranderden in een boodschap van wellust of een die allerlei compromissen, zelfs seksuele immoraliteit toestond. Deze mannen met overtuigende onderwijs capaciteiten veranderden wat de Bijbel zei over genade, waardoor ze velen aanmoedigden om gerust door te gaan met hun zondige activiteiten, zonder enige drang tot berouw te voelen.

Voor het hele artikel, klik: http://www.charismamag.com/spirit/spiritual-growth/17080-what-s-wrong-with-grace


Het Midden Oosten

De spanningen in Syrië houden maar aan. Rebellen troepen meldden dat Israëlische vliegtuigen een van de chemische wapenvoorraden gebombardeerd hebben. De regering in Israël weigerde commentaar. Knesset lid Ben Eliezer beweerde dat er al chemische wapens overgebracht zijn in de handen van de Hezbollah. Een commissierapport in de Knesset concludeerde dat er geen verschil in houding was ten opzichte van Israël tussen het regime van Assad en de rebellentroepen. De meeste Israëli’s zijn echter bezorgd over de ramp die het Syrische volk overkomt.

Over twee weken zijn er nieuwe verkiezingen gepland voor een president van Iran als vervanging van Ahmadinejad. Bidt voor vrijheid van spreken en uiting van godsdienst. De terugvallende economie als gevolg van internationale sancties is een belangrijk verkiezingsitem geworden.

De Arabische liga heeft een nieuw voorstel gedaan voor vrede, dat inhoudt: openstaan voor beperkt uitwisselen van stukken land, samen met de eis terug te gaan naar de grenzen van 1967. Dit is een belangrijke verandering vanuit Israëlisch diplomatiek gezichtspunt. Netanyahu zei deze week dat een twee-staten oplossing beter zou zijn dan een bi-nationale staat. De internationale druk neemt toe. Paus Francis beloofde President Peres dat hij spoedig naar Israël zou komen om te helpen in het “vredes” proces.


IMJA

Onze geliefde vriend Paul Wilbur werd verleden maand benoemd als de Executive Director van de International Messianic Jewish Alliance. Paul is een wereldberoemd aanbiddings musicus bij Integrity Music en is meer dan 30 jaar wereldwijd leider geweest van de Messianic Jewish movement. Paul neemt deze uitdagende positie aan op vrijwillige basis. Paul schrijft dat hij van plan is voor de IMJA “een dienende stem voor de volken” te zijn. Laten we voor hem bidden, dat hij nieuwe visie, nieuw leven, groei en eenheid zal brengen aan de Messiaanse gemeenschap over heel de wereld.


Theologisch geschil

Dan Juster gaf onlangs verslag van een moeilijke situatie bij een huwelijks counseling. De vrouw zei: “We gaan scheiden vanwege een theologisch geschil.” Dan vroeg: “Hoe komt dat nu?” De vrouw antwoordde: “Mijn man denkt dat hij God is, en daar ben ik het niet mee eens.”

The link naar de live stream voor gebed en vasten in de nacht van Pinksteren (Shavuot) is   http://www.ustream.tv/channel/shavuot-2013
De website voor de gebedsonderwerpen en praise watches is http://mishkanelohai.org/shavuot/

We zien ernaar uit dat u met ons meedoet, een van hart en eensgezind (Handelingen 1:14) 12 uur lang van 10.00 PM tot 10.00 AM (Israël tijd) op 14-15 mei. We zullen voorbede doen voor de vervulling van de belofte van een wereldwijde opwekking in de eindtijd (Handelingen 2:17) met hetzelfde vuur dat kwam op de eerste discipelen (Handelingen 2:1-4). Geef deze links alsjeblieft door aan vrienden en gebedsgroepen.


Terug naar de artikelen uit 2013