Terug naar de artikelen

logo

©19. april 2013 Revive Israel Ministries

Memorial Day - Herdenkingsdag

door Simcha Davidov

Deze week hebben we Memorial Day (Herdenkingsdag) gevierd, denkend aan de 23,085 soldaten die gestorven zijn  voor de bescherming van het land Israël
de afgelopen 65 jaar. Het was een trieste dag, omdat veel gezinnen geliefden hebben verloren tijdens de oorlogen en de terroristische aanslagen.

Ik diende van 1968 tot 1971 bij een Israëlische Tankdivisie en vocht in the Yom Kippur Oorlog van oktober 1973. Het was een vreselijke oorlog. Drie jonge mannen uit mijn kibboets stierven, en sommige mannen van ons bataljon verloren hun leven.  Vanwege hun offer kunnen we vandaag als een vrij volk in ons Land leven.

Aan het einde van Memorial Day gaan we onmiddellijk over tot de viering van Israëls Onafhankelijkheidsdag. Israël is 65 jaar; het is verbazingwekkend wat gedurende deze jaren is voltooid. In 1947 waren er 600,000 Joodse mensen, die hier leefden en vandaag zijn er meer dan 6,000,000.

Het herstel van de natie Israël in het "Land-van-onze-Vaderen" is een belangrijke vervulling van de Bijbelse profetie  die plaats vindt, voor de geestelijke redding van ons volk.(Psalm 102, Ezechiël 36).


Pijn en Liefde

door Liat Archer and Asher Intrater

Bij de bevalling ervaart een vrouw vaak veel pijn. Normaal gesproken geeft pijn aan het lichaam aan, dat er iets niet in orde is. Tijdens de geboorte is het echter een unieke soort pijn, die veroorzaakt wordt doordat het lichaam een endorfine vrijgeeft, genaamd "liefdeshormoon," die de vrouw in staat stelt de pijn te overwinnen en maakt dat ze een binding met het pasgeboren kind ervaart. 

Veel vrouwen nemen medicijnen om de pijn te verlichten die het van nature vrijkomen van endorfine verminderen - maar een chemische imitatie kan men niet met het echte werk vergelijken. Het is niet alleen dat de pijn de liefde waard is die met het kind zal komen: de pijn is onderdeel van de bindingservaring.

In Israël gedenken we elk jaar de soldaten die vielen in de oorlogen en door de terroristische aanslagen op ons. We ervaren de pijn en het lijden van onze geliefden die hun bloed en hun leven gegeven hebben. Onmiddellijk daarna beginnen we met de viering van Onafhankelijkheidsdag, de verjaardag van de staat Israël.

Helaas nemen vele Israëli's "pijnstillers" in de vorm van dronken worden en party’s organiseren, maar ze ervaren de liefde van God niet. Het staan naast Israël aan het Einde der Tijden zal niet gemakkelijk zijn. Veel mensen zullen hierdoor lijden. Maar dit lijden zal tot vreugde leiden (Johannes 16:21, Psalm 126:5).

Toen Yeshua aan het kruis hing, ervoer Hij zowel lijden als liefde voor ons. Door Zijn lijden was Hij in staat “geboren” te worden in de wereld van Gods Koninkrijk. Zijn liefde en lijden voor ons werden aan het kruis met elkaar verbonden. "Hij leed onze pijnen " – Jesaja 53:4. �Zijn liefde hield lijden in - en de twee kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Dit verband tussen liefde en pijn kan in het kraambed worden gezien, in de wedergeboorte van Israël en aan het Kruis; maar het maakt ook deel uit van ons dagelijks wandelen in geloof.  We moeten " dagelijks ons kruis opnemen " – (Lucas 9:23). Het kruis opnemen betekent: lijden ten bate van anderen wegens onze liefde voor hen.

Mijn vriend Ari Sorkoram (directeur van Maoz-Israel) is gewoon  professioneel voetbal te spelen. Hij zei dat geraakt worden door een tegenstander, was te vergelijken met het overreden worden door een locomotief. In de National Football League is er niemand die niet op een bepaalde manier gekwetst wordt. "Spelen met pijn" is gewoon een deel van de prijs om te spelen in de professionele competitie. Hoe veel te meer is het dus een integraal deel van het wandelen in goddelijke liefde naar het beeld van Yeshua!

Compassie is het voelen wat iemand anders voelt.  We identificeren onszelf volkomen met waar een ander persoon doorheen gaat. "Weest blijde met hen die blij zijn, en  weent met hen die wenen " - Romeinen 12:15. Liefde ervaart wat de ander voelt: zowel de vreugden als de pijnen.  Daarom is het ervaren van pijn met anderen een noodzakelijk deel van liefde, net zo veel als het ervaren van hun vreugde.

Wij moeten ons zo identificeren met anderen, dat wanneer een vriend in de gevangenis komt, we ons met hem gevangen genomen zouden moeten voelen (Hebreeën 13:3). Als iemand geëerd wordt, zijn we met hem geëerd; als er iemand lijdt, dan lijden we mee; als zij zich verheugen, verheugen wij ons ook
(I Corinthe 12:26). �We hebben de mogelijkheid de emoties van anderen te ervaren.

Dat is de liefdesband.


Wees Vruchtbaar

door Pastor Eddie Santoro, Ahavat Yeshua

We zijn in een tijd van grote vruchtbaarheid in het natuurlijke binnen onze gemeente. Binnen een maand - oktober vorig jaar -, werden 5 baby's geboren. In de komende zes maanden verwachten we nog eens 5 geboortes. Op Onafhankelijkheidsdag, werd een mooie baby-dochter geboren bij Andrew en Shani. Vorige week trouwden Shilo en Sarah in een mooie openlucht ceremonie. We waren vereerd om hun voorhuwelijkse seminar te mogen doen en zijn ontroerd om te zien hoe zij samen aan hun nieuwe levensweg begonnen zijn. Er zullen nog meer verschillende huwelijken in de komende maanden plaats vinden.  
Bidt a.u.b. voor deze jonge gezinnen.


Internationaal  Bestuur

Bidt a.u.b. voor onze vergaderingen deze week van de internationale Raad samen met Dan Juster (Tikkun bediening), Eitan Shishkoff (Ohalei Rachamim), David Rudolph (Gateways Beyond), Tod McDowell (Caleb Company), Paul Wilbur (aanbiddings bediening), David McQueen (Beltway kerk) en Todd Westphal (El Shaddai). Eenmaal per jaar, ontmoeten we elkaar, samen met onze leiderschap teams voor jongeren, voor het opbouwen van relaties, wederzijdse plicht tot verantwoording en strategische discussies.
Shavuot - Wekenfeest

Noteert u a.u.b in uw agenda’s het gebed en vasten tijdens de hele nacht op de dag voor Pinksteren (Sjavoeot (Het Wekenfeest)). Gemeenten en gebedshuizen binnen Israël zullen zich met ons verenigen in een eendrachtig gebed ( Handelingen1:14) 12 uur lang, vanaf 10:00 tot 10:00 uur (Israëlische tijd), op mei 14-15. We zullen voorbede doen voor de vervulling van de belofte voor een wereldwijde opwekking in de eindtijd (Handelingen 2:17). Gebedsgroepen van over de hele wereld zullen zich met ons via internet en live stream verenigen. Aanbiddings-sets en gebedsonderwerpen zullen eveneens de komende weken via internet worden verzonden. Alstublieft, verenigt u zich met ons voor dit evenement, dat "de toekomst van de geschiedenis kan bepalen".
Terug naar de artikelen uit 2013