Terug naar de artikelen

logo

©22. maart 2013 Revive Israel Ministries

Titi

Tien jaar geleden speelde Titi Ayenehu in de modder in Ethiopië, gekleed in lompen, een ziekelijk, armoedig kind zonder vader. Met haar moeder emigreerde zij naar Israël. Ze worstelde zich door het aanleren van de nieuwe cultuur en de nieuwe taal heen, overkwam hindernissen die men niet verteld had, inclusief de kleur van haar huid.
Een maand geleden werd ze gekroond als Miss Israël 2013. Gisteravond zette ze haar kroon op, kleedde zich formeel en had een ontmoeting met President Obama en President Peres. Ze bedankte beiden voor het feit dat ze zulke inspirerende persoonlijkheden voor haar geweest waren. De naam Titi is een afkorting voor Yitayish, wat betekent “kijk naar de toekomst’ in het Amhaars.


Obama

President Obama van de VS werd deze week onthaald in Jeruzalem met meer eer dan ooit tevoren, misschien wel meer dan iemand in de geschiedenis, inclusief Yeshua zelf (Johannes 12:12). Het bezoek van Obama kende zijn hoogtepunt in de persoonlijke verzoening met Nethanyahu; ze omhelsden elkaar en glimlachten herhaaldelijk naar elkaar voor de camera’s.

Obama demonstreerde zijn wonderbaarlijke charme en charisma, waarmee hij de harten van het Israëlische volk won. Hij legde ook ongekende verklaringen af van toewijding aan de veiligheid van Israël en de band tussen Israël en Amerika. Aan de andere kant zijn de meeste Israëli’s bezorgd dat het feit dat hij zulke hoge verwachtingen uitsprak voor een imminent vredesverdrag geen rekening hield met de diepgaande toewijding bij de radicale Islam voor de vernietiging van Israël.


Sarin

Deze week werden in Khaleb, Syrië, 26 mensen gedood en 110 gewond door wat een aanval geweest zou kunnen zijn met chemische wapenen. De rebellen gaven het leger de schuld en het leger beschuldigde de rebellen, zonder aanwijsbaar bewijs.

Het chemische wapen zou wel eens “sarin” geweest kunnen zijn, 500 keer dodelijker dat cyanide. Sarin zorgt ervoor dat het zenuwsysteem niet meer werkt, doodt slachtoffers in een minuut door verstikking. Bidt dat chemische wapens niet in handen vallen van terroristen.


Het bloed van het Lam

Door Asher Intrater, deel een

Pasen is voor ons de tijd om het bloed van het Lam te gedenken. De Thora staat vol met beelden van het bloed. Vanaf het eerste dier dat gedood werd voor een jas voor Adam en Eva, de rechtvaardige Abel, de besnijdenis van Abraham, de mantel van Jozef, het verbond op de Sinaï de offers in de tempel, Grote Verzoendag enz.

Al deze grafische beelden werden gebruikt om het belang van de verzoening door bloed in te prenten in het collectieve bewustzijn en voorstelling van het volk van Israël. Bloed wordt bijna 300 keer genoemd in de Tenach (OT) en 100 keer in het Nieuwe Testament. Bij de kruisiging van Yeshua zien we de vervulling van deze symbolen.

Johannes 19:34
Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit.

Het water en het bloed waren allebei fysiek; toch vertegenwoordigt het water ook de geest van Yeshua en het bloed Zijn ziel. In Bijbelse termen: de ziel is in het bloed.

Leviticus 17:11
Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

De meeste vertalingen van deze tekst zijn onjuist. Lees hem nog eens. Door de ziel geeft het bloed verzoening. De regel van verzoening is “gelijke vervanging”. Zijn (zuivere) ziel is gegeven in plaats van onze (zondige) ziel. De ziel in het bloed geeft verzoening voor onze ziel. Ziel vervangt ziel.

Exodus 21:23-25
Leven voor leven (ziel voor ziel); oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, …….wond voor wond.

Het woord voor wond hier  is hetzelfde als wond of striem [zonder dagesh] in Jesaja  53:5 – Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Zijn wond vervangt onze wond en wij zijn genezen. Zijn ziel vervangt onze ziel en wij zijn verzoend. Het bloed is de drager van de ziel. Als wij zeggen dat het bloed verzoening brengt, dan bedoelen we de ziel.

De soldaten die bij het kruis van Yeshua stonden hadden misschien bloedspatten op zich, maar als zij het niet begrepen en geloofden in de geestelijke bedoeling, dan had het fysieke bloed geen invloed op hun redding. Yeshua “bloedde” niet alleen aan het kruis, Hij stortte ook Zijn ziel uit.

Jesaja 53:12
Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.

Toen Yeshua bloedde werd Zijn ziel geleegd uit Zijn lichaam. Zijn ziel brengt verzoening voor onze ziel. Katholieken, Protestanten en Joden drinken wijn als symbool van heiliging bij bijna elke plechtige gelegenheid. Wijn representeert bloed, dat de ziel voorstelt. Het sleutelelement is niet de wijn of het bloed, maar de ziel van Yeshua.

Deze openbaring is persoonlijk, pijnlijk, emotioneel, shockerend, intiem, verwarrend, stuitend, uitdagend en confronterend. Het is onredelijk, onverdraaglijk; bijna niet te geloven. Durven wij te mediteren over zo iets vreselijks als de ziel van de Zoon van God die uit Zijn lichaam sijpelt, alleen maar om ons te redden?

In 1977 ging ik in Yeshua geloven. In die tijd was ik werkzaam als boomkweker en boomklimmer. In plaats van mijn hart aan Yeshua te geven keerde ik terug naar wereldse zaken. Ik kreeg toen een ongeluk met een kettingzaag, terwijl ik een grote boom aan het toppen was. Ik zag mijn bloed de lucht in sproeien van grote hoogte terwijl ik vastgebonden was aan touwen. Het was een bijna-dood ervaring. Als ik terugkijk dan zie ik de gelijkenis met het kruis en de soevereine hand van God. Mijn ziel was getekend. In de tijd van herstel begon ik afscheid te nemen van de wereld en me weer op Yeshua te concentreren. In 1978 werd ik gered.

Het woord "uitgestort" is hetzelfde in het moderne Hebreeuws voor infusie, als een bloedtransfusie in een ziekenhuis. Verzoening is een wettige kwijtschelding van straf en ook een vitale transformatie van de ziel. De ziel van Yeshua is als het ware “geïnjecteerd” in ons wezen als een bloedtransfusie.

Zijn ziel raakt onze ziel aan en verandert ons totaal. Deze zielstransfusie begint als een ervaring van nieuw geboren worden en gaat door als een proces van heiliging.


Nieuwe JIJ Video

"10 Misverstanden over het Isra´┐Żlisch-Palestijns Conflict"
Klik hier om te zien.


Terug naar de artikelen uit 2013