Terug naar de artikelen

logo

©15. maart 2013 Revive Israel Ministries

Driehoek van intimiteit

Door Asher Intrater

Mijn favoriete gebed in de Bijbel is Johannes 17. Er is een stroom van logica en prioriteiten in dit gebed:
  1. Eenheid - intimiteit met God
  2. Heiligheid - scheiding van de wereld
  3. Glorie - zichtbare kracht van God in de heiligen
  4. Eensgezindheid – de volheid van de kerk (Ecclesia)
  5. Getuige - wereld evangelisatie.

De eerste en de voornaamste is intimiteit. Yeshua bad dat we één met Hem zouden zijn, zoals Hij één is met de Vader. Hij is in de Vader en de Vader is in Hem. Wij zijn in Yeshua en Hij is in ons. Eenheid is de volmaaktheid van intimiteit.

Johannes 17:21-23
Mogen zij allen één zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, opdat de wereld gelove  dat U Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn. Ik in hen, en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne dat U Mij gezonden hebt en dat U hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Intimiteit met God is een ervaring van het innerlijk bewust zijn van de aanwezigheid en de nabijheid van God. Deze ervaring is 24/7 (7 dagen 24 uur) beschikbaar, maar wordt versterkt in tijden van gebed, aanbidding, meditatie over de Schrift en eenvoudig gemeenschap, zoals een wandeling in de natuur of in de stilte tot rust komen, waardoor onze gedachten naar God geleid worden.

Yeshua had een perfecte intimiteit met de Vader. Zijn gebed in Johannes 17 diende om die intimiteit met ons te delen. Intimiteit zoekt een andere persoon, omdat het een ervaring is van een persoonlijke relatie delen. Het is het tegenovergestelde van eenzaamheid.

Yeshua verlangt er naar Zijn intimiteit met ons te delen. Alle intimiteit begint bij God. Wanneer we intimiteit met God kennen, willen wij die ook met anderen delen. Dat is de reden waarom we in overeenstemming met Johannes 17 samen met Yeshua bidden.

Toen ik jaren geleden naar een vrouw zocht, zocht ik een vrouw die zelf haar eigen intimiteit met God ervaren had. Toen ik Betty ontmoette, lette ik er op om te zien of ze oprecht was, of slechts een show opvoerde, om geestelijk te schijnen.

Aangezien ik zag dat ze een intieme relatie met God had, konden we vervolgens die intimiteit samen delen. Dit is de basis voor een succesvolle huwelijk. Vanaf die dag, is het centrum van ons huwelijk het gebed, aanbidden en samen de Schriften bestuderen in een sfeer van liefde en intimiteit. De gedeelde spirituele intimiteit tussen ons spreidt zich uit naar onze romantische betrekkingen, gezin, financiële beslissingen en leven in de gemeente.

Er is een driehoek van intimiteit: eerst persoonlijk met God; dan God samen met anderen ervaren; vervolgens een horizontale eenheid tussen ons. Eenvoudig gezegd: eerst individueel, u met God; dan samen met anderen God ervaren; vervolgens u en anderen.

Dit beginsel geldt ook voor het opbouwen van een bedieningsteam. Yeshua deed dat met zijn discipelen; en Hij bad dat zij door zouden gaan, totdat hun gedeelde intimiteit de hele wereld zou aanraken. Intimiteit leeft en groeit.

We baseren ons bedieningsteam bij Revive Israël op dit model. We besteden op weekdagen   3 uur aan gebed, lofprijzing, profetie, de Schriften en het delen met elkaar. Deze geest van intimiteit binnen het team creëert een omgeving voor genezing, vertrouwen, openbaring en zalving. Mensen komen vanuit heel Israël en vanuit de hele wereld om de aanwezigheid van God op deze manier met ons te ervaren. Het is levens veranderend; en uiteindelijk (Johannes 17:21) wereld veranderend.


Nieuwe paus, nieuwe regering

Op woensdagavond, na twee maanden van politieke strijd, werd een nieuwe regeringscoalitie gevormd. Tijdens de aankondiging op de Israëlische televisie, werd het programma onderbroken om aan te kondigen dat er witte rook opsteeg uit de Sixtijnse kapel, wat de keuze van een nieuwe paus aankondigde.
Toeval? Nee. Er is een diepe geestelijke verbinding tussen wat er in Israël, in de kerk en in de Naties gebeurt.

Van Paus Franciscus werd bekend dat hij sympathie had getoond voor de slachtoffers van de terroristische zelfmoordaanslag van Hezbollah op het Joodse gemeenschapscentrum in Buenos Aires in 1994, waarbij 85 mensen omkwamen. Gisteren schreef hij een briefje aan Shmuel De Seni, de belangrijkste rabbijn van Rome, waarin staat: "Ik hoop betrekkingen tussen Joden en katholieken te verbeteren in een nieuwe geest van samenwerking en harmonie."

De keuze van een Argentijn, de eerste Zuid-Amerikaanse paus, is waarschijnlijk een positieve ontwikkeling binnen de katholieke kerk van een strikt Europese naar een meer wereldwijde gemeenschap. Franciscus is ook bekend om zijn nederige levensstijl (het rijden met het openbare vervoer / de bus tijdens zijn werk als aartsbisschop), zijn sprankelende hoop om de kerk van corruptie te reinigen en te werken aan sociale rechtvaardigheid.

Bid voor wijsheid voor de nieuwe Paus, zodat de geestelijke vernieuwing binnen de katholieke kerk, de studie van de Schrift, de steun voor Israël en het lichaam van Christus, de naleving van de gezinswaarden en weerstand tegen de Islamitische Jihad bevorderd worden.

De nieuwe coalitie in Israël lijkt er een te zijn met de meeste heersende stromingen en een  van de evenwichtigste regeringen die we ooit hebben gezien. Bid voor Netanyahu, Lapid en Bennett om ons land een seizoen van gezondheid en gezond verstand binnen te leiden. De positie van Lapid als minister van Financiën kan de economische hervorming stimuleren. Bennett, een moderne orthodoxe Zionist, eist de hoognodige hervorming binnen de religieuze gevestigde orde. Terwijl Liberman nog steeds de minister van buitenlandse zaken is, zal Livni het "gezicht" bij de onderhandelingen met de Palestijnen en de VS zijn.

Hoofdstukken 9 en 10 van het boek  Daniël beschrijven de verbinding tussen de regeringsleiders op aarde en bevoegdheden van de engelen in de hemel, sommige goed en sommige kwaad. Een verandering van regeringsleiders verwijst naar een verandering van heerschappijen onder de engelen. De nieuwe coalitie in Israël is de eerste in jaren waarin de ultra-orthodoxen geen onevenredig hefboomeffect zullen hebben.

Dit wijst op een verzwakking van de krachten van religieuze blindheid over onze natie. Als deze geestelijke sluier wordt verwijderd, zal er een nieuwe deur van openbaring worden geopend of "ontsluierd". Bid voor een golf van evangelisatie en gemeentegroei, zoals we tot nu toe in het Land niet ervaren hebben. Een oogsttijd is op komst.


Terug naar de artikelen uit 2013