Terug naar de artikelen

logo

©8. maart 2013 Revive Israel Ministries

De vrouwen van Salomo

Door Roni Rejwan

Ik was nogal kritisch over het feit dat Salomo 1000 vrouwen had. Dit was zo duidelijk een zonde en schending van de Schrift. Tot ik een keer in een gebedsbijeenkomst was en naar een van de jonge vrouwen keek met begeerte in mijn hart. De Heilige Geest berispte mij: “Je bent niets beter dan Salomo. Hij deed waar hij recht op had. Jij denkt hetzelfde, maar je hebt er geen recht op.” Kijken naar vrouwen met begeerte is hetzelfde als overspel (Mattheüs 5:28). Ik had dat zelf wel 1000 keer gedaan en had het hart van mijn vrouw verwond zonder dat ik het wist. De berisping van de Heilige Geest hielp me om er vrij van te komen.

Hoe staat het met u?


De kracht van het kruis

Door Asher Intrater

Er is kracht in de boodschap van het evangelie. Als redding alleen ging over de legale permissie om naar de hemel te gaan in plaats van naar de hel, dan zou er geen werkelijke kracht nodig zijn. De kracht is er om ons te veranderen – te veranderen van binnen uit, om ons karakter te veranderen.

Romeinen 1:16 – Het evangelie….is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

Het word voor redding (sozo of soteria) houdt in: verdediging en bevrijding. De kracht maakt ons heel; geneest ons, geeft morele zuiverheid en de vrucht van liefde.

De kracht van God kun je vergelijken met een soort geestelijke elektriciteit. Elektriciteit heeft een positieve en een negatieve pool. Wil elektriciteit werken, dan moet er een volmaakte balans zijn tussen de positieve en de negatieve lading. Alle kracht komt van God door Yeshua (Jezus).

De positieve lading is de doop in de Heilige Geest.

Handelingen 1:8  Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen.

Deze kracht of zalving geneest de zieken (Handelingen 10:38), drijft demonen uit (Markus 16:19) en geeft vrijmoedigheid te prediken (Jesaja 61:1; Handelingen 4:29). Door deze kracht kunnen we bergen verplaatsen (Markus 11:23), profeteren (1 Korinthe 14:31), het koninkrijk van God in de wereld brengen (Lukas 11:20 en zelfs verheerlijkt worden (Mattheus 17:2; Handelingen 6:15).

De negatieve lading is het kruis. Door de doop in de Heilige Geest ervaren we het opstandingsleven van Yeshua; door het kruis ervaren we de verzoenende dood en de opofferende liefde van Yeshua.

I Korinthe 1:18 – Voor ons die behouden worden is het woord van het kruis een kracht van God.

Het kruis rekent af met de wortel van de zonde in het menselijk ras en gaat helemaal terug tot de boom van kennis (Handelingen 5:30; 10:39; 13:29, Deuteronomium 21:22). Door het kruis is onze oude zelfzuchtige natuur gedood (Galaten 2:20). Het  kruis verandert elke vloek in zegen (Galaten 3:13); het vernietigt de begeerte in ons (Galaten 5:24) en de slechte invloed van de wereld om ons heen (Galaten 6:14).

Het kruis is een weg naar twee kanten. Aan de ene kant deed Yeshua alles voor ons. Wij deden niets. We ontvangen gewoon door geloof. Het is puur genade zonder dat wij rechtvaardig zijn. Hij neemt al ons kwaad en geeft ons in ruil al Zijn goeds.

Toch roept Hij ons tegelijkertijd op om ook ons kruis op te nemen. Hij nam Zijn kruis op voor ons. Wij nemen ons kruis op om dat aan anderen te laten zien. Hij liet ons Zijn opofferende liefde zien; wij moeten opofferende liefde laten zien aan anderen namens Hem. Het kruis betekent een dagelijkse levenshouding van zelfverloochening.

Lukas 9:23 – Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Wij neigen meer naar het koesteren dan naar het verloochenen van onszelf. Toch is jezelf verloochenen en je kruis opnemen een deel van ons leven in geloof. Aan het kruis gehoorzaamde Jezus tot de dood, zelfs in pijn en vernedering (Filippenzen 2:8). En door het kruis roept Hij ons op om Zijn voorbeeld te volgen (Filippenzen 2:5). Ook wij moeten gehoorzamen tot de dood.

We moeten de kracht van het kruis hebben en de kracht van de Heilige Geest. De één zonder de ander is niet in balans. Het kruis zonder de Geest zou een levenloosheid geven, zelfafkeuring, religieus gezwoeg en dienstbaarheid. De Geest zonder het kruis zou een oppervlakkig eigengericht zoeken naar bovennatuurlijke ervaringen tot gevolg hebben. Als je beide hebt, produceert de kracht van God echte resultaten en een echte verandering (2 Timotheüs 3:5).


De Syrische grens

De grens tussen Israël en Syrië is 80 kilometer van noord naar zuid, langs de oostkant van Galilea en de Golan. In 1974 heeft de VN een smalle gedemilitariseerde  zone aangelegd langs de grens, op z’n breedste plaats 10 kilometer en de smalste 500 meter. In de afgelopen maanden , onder invloed van de burgeroorlog, zijn de VN troepen verminderd tot minder dan 1000 soldaten.

Woensdag heeft een groep rebellen, de Yarmouk Martelaren genoemd, naar het schijnt verbonden met Al Qaida, 12 Filipijnse soldaten van de VN vredesmacht gekidnapped in de buurt van de stad Jamla, maar 5 kilometer van de grens met Israël. De kidnappers proberen de media op hun hand te krijgen om een web te spinnen tegen Israël.

De kidnapping geeft voeding aan de bezorgdheid dat de VN de gedemilitariseerde zone aan haar lot over zal laten en dat met Al Qaida verbonden terroristen de gevoelige strook langs de grens met Israël over zullen nemen.

Tegelijkertijd rapporteerden vertegenwoordigers van de VN vluchtelingen dat er al zo’n 1.000,000 Syrische vluchtelingen het land hebben verlaten, van wie de helft kinderen zijn onder de 15 jaar, en dat dat aantal zeker zal toenemen. [Overgenomen uit artikelen uit de Yediot Aharonot door Yossi Yehoshua, Smadar Perry en Itamar Eichner]


Korte gebeds updates
  1. Bid voor de gesprekken over de coalitie in Israël, die bijna voltooid zijn. Binnenlandse zaken gaat waarschijnlijk naar Lapid en Financiën naar Bennet met hervormingen in zijn pakket.
  2. Bid dat er leven mag blijven, liefde en groei in onze zustergemeenten Ahavat Yeshua in Jeruzalem en Tiferet Yeshua in Tel Aviv.
  3. Bid voor vrucht na onze gecombineerde Revive Israël – Gateways Beyond revival week met profetische aanbidding, onderwijs, praktische diensten en plezier.

Terug naar de artikelen uit 2013