Terug naar de artikelen

logo

©1. maart 2013 Revive Israel Ministries

Heel Tel Aviv Gered

Door  Asher Intrater

We zijn onderweg naar een speciale periode van groei en vermenigvuldiging. In Israël is de regen overvloedig geweest (Hosea 6:3); de amandeltak heeft gebloeid (Jeremia 1:11); Dit is een "aangenaam jaar van welbehagen" (Jesaja 61:2).

Het boek Handelingen documenteert de groei via het aantal van de eerste discipelen. Het begon met de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem.
Handelingen 2:41: Meer dan 3.000 zielen werden toegevoegd.

Het ging daar in de eerste geloofsgemeenschap verder.
Handelingen 2:47 : De Heer voegde dagelijks mensen toe, die gered werden.

Tijdens het zich bewust worden van genezingen, wonderen en religieuze vervolging, werden er meer toegevoegd.
Handelingen 4:4 :Velen van hen die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer 5.000.

Na het oordeel over Ananias en Saffira werd het aantal zelfs nog meer verhoogd.
Handelingen 5:14 : Steeds meer werden er toegevoegd, die in de Heer geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen.

Zowel het aantal Grieks-sprekenden, als Joden onder hen nam toe. Handelingen 6:1 : In die dagen werd het aantal discipelen de talrijker...

Via de nieuwe administratieve en financiële regeling groeide het aantal nog meer, met inbegrip van ultraorthodoxe religieuze Joden in de tempel.
Handelingen 6:7 : Het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe, en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.

De opwekking verspreidde zich noordwaarts naar Samaria.
Handelingen 8:14 : Samaria nam het Woord van God aan.

Deze bereikte nationale afmetingen, nadat Saul (Paulus) tot geloof gekomen was. (Let op het woord "heel".)
Handelingen 9:31: De gemeente in heel Judea, Galilea en Samaria... groeide in aantal.

Groot Tel Aviv bestaat vandaag de dag uit Jaffa, Lod en Sharon. Het omvat het grootste aantal Joodse mensen, die in één plaats wonen, op welk moment in de geschiedenis ook.     Heel dit gebied bekeerde zich 2.000 jaar geleden tot de Heer. (Let weer op het woord "heel".)

Handelingen 9:35: Alle inwoners van Lod = Lydda en Sharon bekeerden zich tot de Heer.
Handelingen 9:42: Het werd bekend door heel Joppe = Jaffa en velen geloofden in de Heer.

Halleluja! Heel Tel Aviv (Jaffa, Lod en Sharon) had een opwekking. Daar vandaan verspreidde het zich door Europa, Azië en Afrika. De groei ging door via Antiochië (Handelingen 13:44), Iconium (14:1), Lystra (16:5), Thessalonica (17:4), Berea (17:12), Athene (17:34), heel Klein-Azië (19:10), Efeze (19:18), de grote groep gelovigen, de myriaden, in Jeruzalem (21:20), Malta (28: 9), en Rome (28).
Moge deze verzen uit Handelingen over het groeien in aantal u bemoedigen! Geheel Israël zal worden gered (Romeinen 11:26); heel Tel Aviv wordt gered (Handelingen 9:35). Als het toen gebeurde, kan het nu gebeuren. Als het in Israël gebeurde, kan het in uw land gebeuren.


Overgang naar Tiferet Yeshua

door Ari en Shira Sorkoram

Asher is een lieve vriend en een partner in de bediening. Hij was jaren geleden lid van ons leiderschapsteam in Tiferet Yeshua, totdat hij werd uitgezonden om een zustergemeente, Ahavat Jesjoea, in Jeruzalem te beginnen.

We zijn verheugd dat hij er nu mee heeft ingestemd terug te komen om de Gemeente Tiferet Yeshua te leiden en om het jonge sabra leiderschapsteam te begeleiden en ze toe te rusten voor het volledige leiderschap van de gemeente. Ron Cantor werkt ook onder zijn leiding mee om bij de begeleiding van deze jonge leiders te helpen.
Dit is heel spannend. We danken God voor Asher en Betty, Ron en Elana, We bidden Hem om hun families en via hen Tiferet Yeshua te zegenen. [Opmerking: Bidt u alstublieft voor bijzondere genade voor Asher gedurende deze tijd van overgang in de bediening en het overzien van de teams, zowel van Ahavat Yeshua, als van Tiferet Yeshua en Revive Israël.]


De regering van Israël

Er is nog steeds dringend gebed nodig voor de vorming van de nieuwe Israëlische regering. Tot nu toe hebben pogingen tot een coalitie gefaald. Netanyahu heeft zijn wens te kennen gegeven om een wijd bereik te willen hebben via de leden van de coalitie, zelfs via de arbeiders/ en de ultraorthodoxe partij. Messiaanse gelovigen in het land schijnen de voorkeur te geven aan een bundeling van krachten met de parijen van Lapid en Bennet, die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid m.b.t. de militaire dienst en religieus pluralisme.

Veel van de huidige crisis heeft te maken met egoïstische ambities en politieke one-man-shows. Er is kans op een doorbraak in het politieke toneel van Israël, maar de tijd is kort: Netanyahu kan een eenmalige verlenging aanvragen van twee weken tot 16 maart; dat is slechts een paar dagen voor het geplande bezoek van Obama aan Israël op 20 maart.


Het Esther vasten

door Avichai O en Oriel M

Het Esther-vasten was dit jaar, meer dan woorden kunnen zeggen, gezegend! We verzamelden ons om samen gedurende12 uur van intense ongestoorde aanbidding, voorbede en vasten op de bres te staan voor Israël, de kerk, de Naties en onze Arabische buren.

We ontvingen profetisch inzicht over het boek Esther en hoe God de nederige beloont en Zich verzet tegen de hoogmoedigen. Onze tijd eindigde met aanbidding, die gericht was op eenheid in het lichaam van de Messias en onder een liefdevolle zalving deelden we samen het Heilig Avondmaal als eenheid. Ongeveer 130 lokale gelovigen hebben deelgenomen in onze gebedsruimte van 9 gemeenten.
Er waren 1048 verbindingen met 8 verschillende landen die met ons via live stream verbonden waren, sommigen als individu en anderen als gebedsgroepen en gemeentes. De reacties waren uitbundig. Ondanks het feit dat de meeste de Hebreeuwse gebedsstroom, aanbidding en profetie niet begrepen, hebben veel mensen tot uitdrukking gebracht, hoe zinvol het voor hen was om deel te hebben aan iets authentieks samen met lokale Israëlische gelovigen.


Nieuwe Messiaanse muziek

Juda en Jennifer Morrison behoren tot de volgende generatie van leiders van de Messiaanse aanbidding in Israël. Hun nieuw album, Let Us Return,is onlangs uitgebracht met originele aanbiddingliederen, geschreven en uitgevoerd door het jonge paar in de Hebreeuwse taal. Hun aanbiddingsliederen zijn al tijdens het laatste decennium in de gemeenten door heel Israël gespeeld en nu kunt u ook meedoen met wat de Geest aan het doen is in het Heilige Land door middel van aanbidding.

U kunt Let Us Return kopen en downloaden op: iTunes OF CD Baby


Terug naar de artikelen uit 2013