Terug naar de artikelen

logo

©8. februari 2013 Revive Israel Ministries

Autoriteit, discipelschap en de Grote Opdracht

Door Asher Intrater

In de versie van Mattheüs over de Grote Opdracht is er een sterk verband tussen autoriteit en discipelschap. Let eens op het woord autoriteit (macht) in vers 18 en discipelen in vers 19.
Discipelschap is een antwoord op de autoriteit van Yeshua.

Mattheļæ½s 28:18-19
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen.

De boodschap van het evangelie is een aanbod van vergeving en een uitnodiging voor eeuwig leven. Toch is het ook een verklaring van autoriteit. Er is geen redding zonder dat er iemand Heer is. Het basisprincipe van redding is het principe dat Hij Heer is. (Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is,….. dan zult gij behouden worden.) Het belijden dat Yeshua Heer is, is in wezen een toewijding waarmee je je onderwerpt aan Zijn autoriteit.

Yeshua heeft alle macht. Het evangelie verklaart die autoriteit. Wie zich onderwerpt aan die macht wordt gered en wordt een discipel van Hem. Een discipel zijn is leren wandelen in onderwerping aan Zijn autoriteit.

Yeshua heeft twee soorten autoriteit. De eerste is rechtstreekse, geestelijke autoriteit. We moeten Hem zonder meer gehoorzamen, zoals we geleid worden door de Heilige Geest in ons geweten (Romeinen 2:15, 8:16, 9:1). Zijn woord en Zijn heiligheid gaan de opinie van mensen ver te boven. De Schrift definieert voor ons Zijn standaard van goed en kwaad.

De tweede soort autoriteit is gedelegeerd, door andere mensen. Rechtstreekse autoriteit gaat boven gedelegeerde autoriteit, toch moeten we ook deze tweede soort respecteren. Het probleem is dat Yeshua volmaakt is, terwijl mensen met een gedelegeerde autoriteit onvolmaakt en zondig zijn. Hoe kunnen we ons onderwerpen aan autoriteit van mensen die soms ongelijk hebben of zelfs slecht zijn? Het proces van het leren van een juiste houding ten opzichte van autoriteit is een belangrijk deel van discipelschap.

De meeste mensen hebben slechte ervaringen gehad met autoriteit. Velen zijn verwond en misbruikt door mensen met autoriteit. Anderen voelen zich beledigd door iedere uiting van autoriteit. Vaak komen mensen in opstand als ze zich moeten onderwerpen en gedragen zich egoïstisch als ze autoriteit hebben. We hebben veel wijsheid van God nodig om onderscheid te hebben in al deze zaken!

Autoriteit moet beperkt worden tot een gebied met duidelijk gestelde grenzen (Lukas 23:7, 2 Korinthe 10:13). Een vader heeft autoriteit over zijn eigen gezin, niet over dat van een ander. Een minister president heeft autoriteit in zijn land, niet in een ander. Een koninkrijk is het gebied waar de koning autoriteit heeft. Het is het “domein” van een koning. Het is zijn koninkrijk. Alle gedelegeerde menselijke autoriteit is slechts beperkt. Alleen het rijk van Yeshua is ongelimiteerd. Hij heeft “alle” autoriteit zowel in de hemel als op de aarde.

Moge God ons hart genezen van elk misbruik en ons berouw geven over alle rebellie! Een gezonde houding in balans ten opzichte van autoriteit is het kenmerk van een ware discipel.


Blijf bidden

  • De burgeroorlog in Syrië heeft de ergste vormen aangenomen met meer dan 200 doden het afgelopen etmaal, inclusief de gevechten in de buitenwijken van Damascus. Vraag dat Gods wil zal geschieden.
  • Netanyahu heeft geen coalitie kunnen vormen in het interne debat met Lapid en Bennet. Bid om de juiste politieke leiding en de juiste coalitieleden.
  • Bid om gezondheid en groei en liefde in onze zustergemeenten, Ahavat Yeshua in Jeruzalem en Tiferet Yeshua in Tel Aviv.

Esther vasten

Zet op je kalender: donderdag 21 februari het traditionele Esther Vasten “Ta’anit Ester”. In Israël komen diverse gemeenten en gebedshuizen bijeen om te vasten en voorbede te doen voor Israël, de Kerk en de Naties, volgens het thema uit het boek Esther. We nodigen u uit, in kerken en synagogen, waar je ook woont om met ons mee te doen door op die dag 12 uur achtereen (06.00 AM tot 06.00 PM Israël tijd) tijd te hebben van gebed, aanbidding en profetie. Details van gebedsonderwerpen volgen.


Opwekking in de eindtijd

Door Ben Ari

Wat zou er gebeuren als wij zouden gaan doen wat de discipelen van Yeshua deden toen de Heilige Geest werd uitgestort in de bovenzaal? Petrus citeerde, toen hij beschuldigd werd van dronkenschap, de profeet Joël: “Het zal zijn in de laatste dagen dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen (Handelingen 2:17).”

Maar op de pinksterdag heeft God niet Zijn Geest uitgestort op alle vlees. Alleen op diegenen, die in gebed waren in die bovenzaal. Dat betekent dat die uitstorting, waar Joël van sprak nog moet komen.

De Heilige Geest viel op de discipelen, waar zij waren, in die zaal. Maar vandaag zijn er gelovigen over de hele wereld. Heeft God ons al een hint gegeven over Zijn plan? Wat zou er gebeuren, als wij, de hedendaagse discipelen van Yeshua, zouden gaan bidden met diezelfde verwachting? Zouden we dan een vervulling zien van de profetie van Joël?

Om meer te leren, kijk naar het onderwijs van Asher: Opwekking in de eindtijd op ons YouTube kanaal, klik hier.


Bent u gezegend door onze wekelijkse update?

Zo ja, dat willen we dat graag van u horen! We zouden het fijn vinden als u ons liet weten hoe de update u geholpen heeft en geleid in uw gebeden voor Israël, een hulpmiddel voor evangelisatie of simpelweg, hoe de Heer het heeft gebruikt om een verandering te brengen in uw leven. Stuur ons een berichtje naar het volgende adres en vertel het ons.
[email protected]


Terug naar de artikelen uit 2013