Terug naar de artikelen

logo

©1. februari 2013 Revive Israel Ministries

Maak  geen afgod van uw roeping

door Asher Intrater

Een zelfde soort uitdrukking komt zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 3 van Daniël voor: tselem di dahab, wat betekent, "beeld van goud." Het woord voor "beeld" is hier hetzelfde als wat gevonden wordt in Genesis 1:26, dat we gemaakt zijn naar Gods "beeld."

In hoofdstuk 2 ontvangt  Nebukadnezar een geweldige droom, die op bovennatuurlijk wijze door de profeet Daniël uitgelegd wordt, en die de roeping van Nebukadnezar en de geschiedenis van de volgende generaties onthulde. In de droom er is een groot standbeeld, waarvan het hoofd van "puur goud" is gemaakt (Daniël 2:32). De profeet verklaart aan koning Nebukadnezar, "U bent het hoofd van goud" (Daniël 2:38).

Kort hierna (Daniël 3:1) bouwde Nebukadnezar een enorm afgodsbeeld van goud en hij eiste dat iedereen uit de hele wereld ervoor zou buigen. Iedereen die weigerde zou op brute wijze gedood worden. Hij nam het "beeld van goud," dat zijn eigen roeping vertegenwoordigde, en maakte er een afgod van. Hij werd woedend als er iemand niet onder de indruk van zijn roeping kwam tot aan het punt van aanbidding toe.

Wat stom om zo te doen! -Om een afgod te maken van je roeping.     Nou goed... veel mensen doen vandaag hetzelfde. Zij nemen de glorieuze roeping die God hen door Zijn genade gegeven heeft aan en verwachten aan iedereen te kunnen vertellen hoe prachtig "begaafd" ze zijn. Als iemand hun roeping niet herkent en hen er niet voor prijst, worden ze beledigd. Dit is de moderne spirituele versie van Nebukadnezar’s oude afgoderij.


Geruchten van Oorlog…en Israëls Toerisme

door Ariel Blumenthal en Yonatan Moore

Toen Yeshua Zijn discipelen onderwees over de Eindtijd (Mt 24:6, Mc 13:7), profeteerde Hij zowel van echte oorlogen als van "geruchten van oorlogen". In onze korte geschiedenis hier in Israël, terwijl we enkele echte oorlogen en militaire "operaties," hebben meegemaakt, vergezellen de geruchten van oorlog ons altijd. De laatste tijd zijn er geruchten over Iran, Syrië, Libanon en Egypte. Dit soort speculatie heeft een ziekelijk effect op een belangrijk onderdeel van de Israëlische economie en het toerisme.

Voor 2013 hebben vele christelijke reisgroepen hun reis al geannuleerd Er zijn veel lokale gelovigen betrokken bij de toerisme-industrie en de tour operators, zoals Sar El. Wij willen onze lezers stimuleren: als u van plan bent te komen, annuleer niet! En als u nog niet van plan bent te komen... kom! De geruchten van oorlog zijn er altijd. En als u denkt: "Misschien moeten we gaan, wanneer het er rustiger is en er geen geruchten van oorlog zijn," dan kunt u nooit naar Israël komen!

Het is goed gedocumenteerd dat toerisme een van de beste inkomsten- bronnen in Israël is. Minder bekend is het economische concept "omloopsnelheid van geld":  hoe vaak geld wordt uitgegeven en weer-uitgegeven. Een toer kan een gids, een chauffeur, piccolo’s, obers, griffiers, schoonmakers en managers aan het werk zetten. Deze mensen besteden hun geld vervolgens aan auto-onderdelen, piano lessen, boodschappen, voorzieningen voor kinderen, enzovoort.
Laten we God loven voor het ultieme win-win principe: een toerist naar Israël krijgt een groot spiritueel inzicht in zijn geloof door te lopen waar Jezus liep... en op hetzelfde moment dient de bezoeker op een materiële manier het volk van Israël op een geweldige wijze.


Renate komt Thuis

Via een belangrijke juridische overwinning op het Jeruzalem Instituut van Justitie kwam Renate Kaufman deze week in Israël aan, waar ze werd begroet door haar advocaat, Adv. Michael Decker. In juli  2012 kreeg Renate, een Messiaanse Jodin, na een lange strijd met het ministerie van binnenlandse zaken voor het burgerschap, een permanente verblijfsstatus, waarop het burgerschap volgt.
Renate (75 jaar!) is een overlevende van de Holocaust die haar vader in het concentratiekamp Terezin verloren heeft. Advocaat Decker werd geciteerd, toen hij zei: "Haar vader was Joods genoeg om door de nazi's te worden vermoord, maar ze is niet Joods genoeg voor het ministerie van binnenlandse zaken hier in Israël."
Renate’s verhaal en haar lotgevallen werd door veel Israëli's gevolgd na een interview dat van haar werd uitgezonden op Channel 2 News. Tijdens het interview legde Renate uit, dat ze de rest van haar leven in Israël zou willen wonen en ze zei: "Ik ben een overlevende van de Holocaust. Ben Gurion zei dat elke Holocaust Overlevende het recht heeft Israël als zijn vaderland op te eisen, en dat is wat ik wil doen. "


Syrië

De burgeroorlog in Syrië gaat door; Assads regime is instabiel. Er zijn biochemische wapens en lange afstandsraketten in Syrië opgeslagen. Deze wapens kunnen worden ingenomen of overgedragen in de handen van Hezbollah. Deze week bombardeerden Israëlische straaljagers een transport van lange afstandsraketten, die de grens tussen Syrië en Libanon passeerden. Israël wordt geconfronteerd met een dilemma: een aanval op de voorraad van biochemische wapens kan desastreuze gevolgen hebben. Maar aan de andere kant: als de wapens in terroristische handen vallen, zou het uiteindelijke resultaat nog veel rampzaliger kunnen zijn. Bid voor wijsheid voor Netanyahu en het Israëlische leger, hoe zij hierop moeten reageren.


Coalitie

De overeenstemming met de leden van de regeringscoalitie en zijn politieke richtsnoeren is nog niet voltooid. De belangrijkste kwesties zijn de samenwerking tussen Netanyahu en Lapid, de gelijkheid van militaire dienst en de invloed van de ultraorthodoxe religieuze partijen in de regering. Bid voor een rechtvaardig coalitie en goede politieke beslissingen.


Het Esther - Vasten

Zet in uw agenda donderdag, februari 21, apart voor de traditionele "Ta'anit Ester" (het Esther - vasten). In Israël zullen de verschillende gemeenten en gebedshuizen samenkomen om te vasten en om voor Israël, voor de kerk en de Naties voorbeden te doen, volgens de thema's in het boek Ester. Wij nodigen u uit in kerken en synagogen, - waar u ook woont -, om u op die dag met ons te verenigen voor een continu 12 uurs gebeds-, aanbiddings- en profetische tijd (vanaf 6:00 AM tot 6:00 PM Israëlische tijd). Details van gebedsonderwerpen zullen volgen.


Youtube onderwijs:

Mis de boodschap voor deze maand niet: "Overwinning in de Verdrukking "
opgenomen met Asher in het International House of Prayer in Kansas City!  Om die te bekijken, Klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2013