Terug naar de artikelen

logo

©18. januari 2013 Revive Israel Ministries

Word wakker!

Door Asher Intrater

Twee keer lezen we dat de discipelen op een cruciaal moment voor gebed in slaap gevallen zijn De eerste keer was op de berg der Verheerlijking. Yeshua nam Zijn drie toonaangevende apostelen mee de berg op om Zijn heerlijkheid te laten zien en ze een glimp te tonen van het komende Koninkrijk van God. Toen Hij begon te bidden, werd Zijn gezicht en kleding veranderd. Hij werd verheerlijkt. Mozes en Elia verschenen. En precies op dat cruciale moment-

Lucas 9: 32-maar Petrus en die met hem waren, werden zwaar door slaap overmand.

De tweede keer was in de hof van Gethsemane. Yeshua staat op het punt te worden gearresteerd, gemarteld en gekruisigd. Hij worstelt met Zijn eigen ziel om de beslissing te nemen de zonde, het lijden, Satan, de dood, de hel en het graf op Zich te nemen. Hij is radeloos. Hij vraagt zijn vrienden en discipelen met Hem voor slechts een uur te bidden. De eeuwige bestemming van de mensheid ligt in de weegschaal. Hij heeft steun nodig. En juist op het cruciale moment-

Mattheüs 26:43 – en toen Hij terugkwam, vond Hij hen nogmaals in slaap, want hun ogen waren bezwaard.

[Tijdens het typen van deze zin, dommelde ik even in achter het toetsenbord.] We hebben de neiging om lusteloos, wazig en moe te worden op kritieke momenten van voorbede, profetische openbaring en geestelijke oorlogvoering. Kan er ooit een heiliger moment zijn dan op de Berg der Verheerlijking en in de hof van Gethsemane? Zou u niet gewenst hebben, dat u er geweest kon zijn? Als u er geweest was, zou u waarschijnlijk ook in slaap gevallen zijn.

Yeshua vertelt ons allen waakzaam te blijven en te blijven bidden (Lucas 18: 1). Hij waarschuwt ons om niet te worden als de dwaze maagden die olie voor hun lampen vergaten (Mattheüs 25:5). De Schrift spoort ons herhaaldelijk aan wakker en nuchter te zijn (Romeinen 13: 11, I Corinthiërs 15: 34, Efeziërs 5: 14, I Thessalonicenzen 5: 6). Ons vlees vecht vooral tegen ons op de momenten, wanneer de Heilige Geest het meest onze aandacht wil trekken.


Het Succes van de Zalving

Wanneer de Heilige Geest "op" iemand komt, brengt die een zalving van kracht.

I Samuel 16: 13 - Samuel nam de oliehoorn en zalfde David temidden van zijn broeders en de Geest van JHVH kwam op hem.

De wortel van het Hebreeuwse woord voor "kwam op" is TS-L-CH. Deze wortel wordt ook gevonden in een andere verband met de betekenis van “oorzaak van succes." Psalm 1 spreekt van een man die is gezegend, omdat hij over het woord van God elke ochtend en avond overpeinst. Van deze man wordt er gezegd:

Psalm 1: 3- ...al wat hij onderneemt, gelukt.

De wortel van het woord "prosper" hier is TS-L-CH. Dus TS-L-CH heeft een dubbele betekenis: Het worden gezalfd met de Heilige Geest en het succes hebben bij wat je ook doet.


Verkiezingen in Israël

Door Mati Shoshani en Asher Intrater

Op 22 januari, zullen de Israëli's hun volgende regering en Minister-president kiezen. In afgelopen maanden, is de Israëlische politieke kaart drastisch veranderd door de opkomst van verschillende partijen: Yesh Atid, Habait Hayehudien en Hatnua. Deze partijen konden een paar maanden geleden nauwelijks overleven of ze bestonden niet, maar nu wordt er geschat dat ieder van hen zeker een dozijn zetels of meer in de toekomstige Knesset zal bemachtigen. In contrast hiermee: Kadima, de grootste partij tijdens de laatste verkiezingen, die houder is van achtentwintig zetels van de 120 in de Knesset, zal niet genoeg stemmen krijgen om een plaats in het toekomstige Israëlische Parlement te behouden.

Terwijl Netanyahu kans heeft om door te gaan als minister-president, is de samenstelling van de coalitie nog steeds twijfelachtig. Vele Messiaanse Joden in het land hebben nog steeds niet beslist op wie ze zullen stemmen. Terwijl er een verlangen is de minister-president te ondersteunen, is er ook een behoefte, de invloed van de ultra-religieuze partijen in evenwicht te houden met een gematigd element.

Waarom moeten christenen over de hele wereld bidden voor de verkiezingen in Israël? Verrassender wijze: bijna 42 procent van de Bijbel (de historische boeken van Jozua tot 2 Kronieken en de profetische boeken van Jesaja tot Maleachi) gaan over de interactie tussen het Koninkrijk van God en de regering van Israël. Er is een spanning tussen het geestelijke ideaal en de politieke realiteit. De regering van Israël is niet het Koninkrijk van God, maar het is een soort van infrastructuur die de weg voor het Koninkrijk bereidt.

De profetieën van de eindtijd richten zich op een conflict tussen Israël en de Naties van de wereld. Het centrum van het conflict is Jeruzalem - de religieuze en politieke hoofdstad van het land. Verkiezingen van een regering in Israël zijn een teken des tijds. Yeshua keert terug om op de "troon van David" te zitten, als Leider van de regering in Jeruzalem. Verkiezing van de Israëlische minister-president is onderdeel van het proces dat leidt naar de Wederkomst. God kan tussen beide komen in de geschiedenis, de regering en de zaken van mensen. Het boek Daniël leert ons dat God iedereen kan aanstellen of afzetten, zoals Hij verkiest (Daniel 4: 17, 25, 32, 5: 21, 7: 27). Hij zal op onze gebeden reageren. Bidt, a.u.b., en gelooft dit met ons.


De veroordeling van Teitel

Jack Teitel werd woensdag in een Hof van het district Jerusalem veroordeeld voor twee gevallen van moord en een van poging tot moord. De poging tot moord had betrekking op het plaatsen van een bom in het huis van de familie Ortiz in Ariel, omdat ze Messiaanse Joden zijn. Hun zoon Amiel werd ernstig gewond door de explosie, waarbij hij wel 100 scherpe granaatstukken in zijn lichaam kreeg. Om het verslag in de Israëlische pers te zien, klik hier.

Om het verslag op CBN te zien, klik hier.


YouTube-onderwijs

Zorg ervoor om Asher's boodschap "Overwinning in Verdrukking" (in het Engels) opgenomen in de International House of Prayer in Kansas City, door te nemen . Het volgende onderwijs uit deze serie zal binnenkort beschikbaar zijn!

Om "Overwinning in Verdrukking" te bekijken, klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2013