Terug naar de artikelen

logo

©11. januari 2013 Revive Israel Ministries

Intimiteit

Door Asher Intrater

Het meest kostbare in het leven is intimiteit. Intimiteit is allereerst met God en op de tweede plaats met mensen. Het is de parel met een hoge prijs, waarvoor we alles zouden moeten verkopen om die te bezitten. Intimiteit komt door een persoonlijke relatie met God, door het geloof in Yeshua (Jezus) de Messias.

Abraham werd een vriend van God (Jesaja 41:8, Jacobus 2:23). Mozes kende God van aangezicht tot aangezicht(Deuteronomium 34:10). David zei dat kirvah (Hebreeuws voor dichtbij zijn) met God hem meer waard was dan wat dan ook ter wereld (Psalm 73:25, 28), en dat “aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgaan” was wat hij verlangde van een vriend (Psalm 55:14).

De discipel die de meeste intimiteit met Yeshua kende was Johannes, die met de seideravond aan Jezus’ borst lag (het laatste avondmaal). Hij stond bekend als de “discipel die Yeshua liefhad” (Johannes 13:23). Hij schreef deze woorden: “Want de Vader Zelf heeft u lief – Johannes 16:27.

Als de Vader Zelf u liefheeft, dan is er totaal geen barrière, geen afstand, geen afwijzing en  geen scheiding. Intimiteit op het meest intieme niveau wordt aangeboden. De letterlijke vertaling van Deuteronomium 4:4 is davek, diegenen die “zich vastgehouden hebben aan God als lijm." Je kunt niet dichterbij komen dan lijm.

Zonde verbreekt die intimiteit. Jeremia beschreef het als een gordel die vuil (vergaan) was (Jeremia 13:1-11). We waren zo dichtbij God als ondergoed en werden vervolgens vuil. Zonde is als een man of vrouw, die de seksuele intimiteit bezoedelt door overspel (Hosea 1:2, 3:1). Zonde is verraad aan intimiteit.

Intimiteit laat je de geheime gedachten van je ziel met elkaar delen. God wil Zijn diepste gedachten met ons delen door de Heilige Geest (1 Korinthe 2:10-12). De Heilige Geest weet wat er binnen in God is en deelt dat met ons. Dat is intimiteit: de binnenkant die de binnenkant raakt. Als wij ons hart delen met God wil Hij door ons gekend worden (1 Korinthe 8:3).

Intimiteit vereist kwetsbaarheid. Als we de meest gevoelige zaken in ons hart openen voor elkaar, dan zullen we waarschijnlijk gekwetst worden. Kwetsbaarheid brengt pijn met zich mee; die pijn is de prijs van intimiteit. We kunnen “verwond worden door onze vrienden” (Zacharia 13:6).

Intimiteit heeft daarom vertrouwennodig. We kunnen niet nader tot God komen als we geen vertrouwen in Hem hebben (Hebree�n 11:6). We hebben geloof nodig om anderen te vertrouwen. Als we willen dat anderen ons vertrouwen, dan moeten we laten zien dat we betrouwbaar zijn. Gods trouw aan ons stelt ons in staat geloof te hebben in Hem. Trouw ontwikkelt vertrouwen in anderen.

Yeshua heeft dit voor ons volbracht aan het kruis. Hij is kwetsbaar geworden om de weg te openen tot intimiteit met de Vader. Wij hebben Hem verwond. Yeshua heeft de prijs betaald voor intimiteit met ons. Hij werd ontkleed, geslagen en bespot voor ons. Dat is het offer van liefde. Het vergt de pijn van kwetsbaarheid om de prijs te betalen voor intimiteit.

We nemen dagelijks ons kruis op (Lucas 9:23) om met Hem te wandelen. We mediteren over de Schrift om Zijn gedachten te begrijpen (Jesaja 55:8, 11). We bidden in de Geest om openbaring om Hem persoonlijk te kennen (Efeze 1:17). We vernederen onszelf om dichter bij Hem te komen (Matthe�s 11:25-29). We gehoorzamen, zelfs tot de dood, om Hem te kennen en te worden als Hij (Filippenzen 3:10).

Het laatste en grootste gebed van Yeshua was dat we "een" zouden zijn (Johannes 17:11, 21-23). Dit is meer dan een gebed om eenheid en samenwerking. Het gaat om goddelijke eenheid. Yeshua bidt dat we in Hem zouden zijn en God in ons evenals Hij en de Vader in elkaar zijn. Hij nodigt ons uit diezelfde volmaakte intimiteit te ervaren.

Intieme eenheid met God is de meest sublieme en veranderende ervaring in het heelal. Het verheerlijkt en reinigt (Johannes 17:5, 10,17,24). Het is een overvloed van blijdschap (Psalm 16:11). Het is het doel waarvoor wij geschapen zijn.


Verkiezingen in Israël 2013

Door Mati Shosani, Jerusalem Institute of Justice

Op 22 januari zal Israël haar nieuwe regering en Minister President kiezen. De meeste partijen hebben ervoor gekozen hun campagnes te richten op het imago van de partijleiders. Er is terughoudendheid om een duidelijke lijst te publiceren van doelen en onderwerpen wat betreft de zaken die de nieuwe regering zal aansnijden (b.v. het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, de dreiging vanuit Iran, ontoereikendheid in de regering, rekruteren van orthodoxe joden in militaire dienst en de frustratie op financieel gebied van de middenklasse in Israël) omdat er voor deze onderwerpen geen eenvoudige korte-termijn oplossing is.

Als de resultaten bekend zijn, dan zullen de Minister President van Israël en zijn regering hun bord vol hebben met zaken die vragen om creatief leiderschap en duidelijke richting. Laten we bidden dat Gods wil geschiede in deze komende verkiezingen en bidden om wijsheid en duidelijkheid voor de leiders die gekozen gaan worden.


Sneeuwzegen

Heel Israël werd deze week getroffen door de zwaarste regen- en sneeuwstorm in 20 jaar. Het Meer van Galilea steeg 73 cm. En zal waarschijnlijk haar hoogste punt bereiken aan het eind van de winter. In Jeruzalem lag een pak sneeuw van 13 centimeter.

Hoewel door het hele land veel schade was door overstroming (meer dan 100 gezinnen moesten worden geëvacueerd uit de nederzetting Bat Hepher), is er de vreugde te zien dat alle watervoorzieningen weer vol zijn. We geloven dat 2013 een jaar zal zijn van opnieuw gevulde geestelijke zegeningen.


Bickle op CNN

Afgelopen maand heeft Christiane Amanpour een special gedaan op Armageddon op CNN. Als onderdeel van haar verslag interviewde ze Mike Bickle van IHOP. De uitzending werd bekeken door miljoenen. Laten we blijven bidden voor onze dierbare vrienden bij IHOP nu hun getuigenis de wereld bereikt en internationaal de hele Kerk zegent. Om de uitzending te zien klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2013