Terug naar de artikelen

logo

©14. december 2012 Revive Israel Ministries

Hervinden van de apostolische opdracht

Door Asher Intrater

Als je gelooft in Yeshua (Jezus) houdt dat in dat je deelhebt aan een grote visie en een uitdaging de wereld te veranderen. Deze “grote opdracht” werd gegeven aan de oorspronkelijke apostelen en discipelen, vlak voordat Jezus ten hemel voer. Die opdracht omvat ook het discipelen maken (Mattheļæ½s 28:18), het prediken van het evangelie (Marcus 16:15) en het herstellen van het koninkrijk voor Israël.

Handelingen 1:6 – “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?”

Handelingen 1:8 – U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Veel mensen spreken vandaag over het herstellen van de joodse wortels van het geloof. Dat is goed en terecht – maar onze wortels gaan dieper dan voedsel en feesten. Het hervinden van de oorspronkelijke apostolische opdracht is een centraal aspect van het herstel van het Messiaanse overblijfsel in onze tijd. Herstel van het Messiaanse overblijfsel omvat ook het hervinden van de apostolische visie.

Isaac ging terug om de putten van Abraham weer op te graven; hij noemde ze bij de namen die zijn vader ze gegeven had (Genesis 26:18). De putten en de namen waren middelen om het water terug te krijgen dat zijn vader gevonden had. Ons “Joods” herstel van “putten” en “namen” heeft als doel het water terug te krijgen van redding en rivieren van opwekking die onze “vaders” – de apostelen – gevonden hadden.

Petrus, Johannes en Paulus zijn net zozeer onze “Joodse” vaders als Abraham, Isaac en Jacob. (De apostelen hadden allemaal twee namen – een Griekse en een Hebreeuwse, aangezien ze allen tweetalig waren en twee culturen hadden. Ze gebruikten hun Griekse naam in internationale locaties en hun Hebreeuwse binnen Israël.)

Sommige van de putten die zij opgroeven waren: Het Messiaanse koninkrijk op aarde (Handelingen 1:3), de doop in de Heilige Geest (Handelingen 1:5), wereldwijde opwekking in de eindtijd (Handelingen 2:17) en zelfs het herstel van alle dingen (Handelingen 3:20). De putten van Abraham weer opgraven is het opnieuw ontdekken van de visie van de apostelen. Zoals Isaac het water dronk dat Abraham gedronken had, willen wij ook deelnemen aan de zalving waarin de apostelen wandelden.

Mij werd eens gevraagd in een nationaal Israëlische televisieprogramma wat onze visie is als Messiaanse joden. Ik antwoordde dat die dezelfde was als die van alle profeten van Israël, van Jesaja tot Maleachi: om het koninkrijk van God te vestigen op aarde, met vrede onder de volken en de regering van de Messias vanuit Jeruzalem.

We hebben een geestelijke erfenis van de aartsvaders, van de profeten en van de apostelen. Die geestelijke erfenis is beschikbaar voor allen die het willen geloven en ontvangen – zowel jood als niet-jood, man of vrouw, rijk of arm. Laten we het in bezit nemen.


De boomgaard van Akiva

(nieuwe roman van Yochi Brandeis)

Helaas is het bestverkochte boek in Israël een pornografische roman uit Engeland, die het brein van duizenden vervuilt met seksuele immoraliteit.

Het verbazingwekkende is dat nummer twee deze week een originele historische roman is, geschreven door de orthodox religieuze schrijfster Yochi Brandeis. Hoewel het boek op fictie berust, is het gebaseerd op uitgebreid onderzoek van Brandeis in academische documenten, rabbijnse geschriften en het Nieuwe Testament.

De roman “De boomgaard van Akiva” vertelt het levensverhaal van de beroemde rabbi Akiva, die Bar Kochba uitriep als de Messias in de opstand tegen Rome in 132 AD. Veel van de roman speelt zich af rond het conflict tussen Akiva en rabbi Eliezer ben Hurkanos, die de mentor was van Akiva. Volgens sommige joodse bronnen is hij een gelovige in Yeshua geworden.

De plot van het verhaal is de spanning tussen deze twee grote rabbi’s over het geloof in Yeshua. Eliezer vertelt Akiva hoe hij een ontmoeting had met Saulus (Paulus) toen hij een jonge man was, en ervan overtuigd raakte dat Yeshua inderdaad de Messias is. Brandeis beschrijft de ontwikkeling van diverse stromingen binnen het Judaïsme in deze 100 jaar na de dood en de opstanding van Yeshua.

Ze beschrijft de Messiaanse of “Nazireense” joden als gelijk aan de opkomende Na-Farizeïstische stroom van rabbijns Judaïsme. Zowel de Farizeeën als de Nazareners waren het eens over hun verwerping van het corrupte priesterschap van de Sadduceeën. Sommige Farizeeën stonden in goed aanzien bij de Nazareners en anderen absoluut niet. Het boek bevat beschrijvingen van vervolging van de Nazareners door zowel religieuze joden als Romeinse autoriteiten.

Op een moment heeft Akiva een buitengewoon visioen van de vervolging van joden door christenen (“Notzrim”) in de toekomstige geschiedenis. Toen zijn vrouw vroeg hoe dat zou gebeuren, was zijn antwoord dat de Notzrim het geloof van de originele Nazareners ontkenden.

Brandeis gelooft niet in Yeshua, toch is haar afbeelding van het Judaïsme in de 1e en 2e eeuw, de achtergrond van het Nieuwe Testament, de vroege Messiaanse beweging en hoe het geloof in Yeshua werd gezien door de joden in die tijd, heel goed onderzocht, evenwichtig, tot denken aanzettend en soms zelfs briljant.


Chanoeka en James Bond

(van Arik Bender, Yediot Aharonot)

President Peres, Minister president Netanyahu en “Mossad” Chief Pardo hebben in een korte ceremonie tijdens Chanoeka certificaten uitgedeeld van “buitengewoon optreden” aan de 12 top-secret agenten van het jaar. Netanyahu bedankte hen dat ze aan de frontlinies stonden van het gevecht tegen de internationale terreur en zei: “Ik zag onlangs de film ‘Skyfall’ over James Bond. Wat jullie doen in werkelijkheid gaat veel verder dan de filmmakers zelfs maar konden bedenken.” Onder de twaalf die de bijzondere erkenning ontvingen, was een beroemde, maar anonieme vrouwelijke speciale agent, van wie tientallen undercover exploits over de hele wereld door haar meerderen beschreven zijn als “huiveringwekkend”. Pardo dankte de agenten, in de geest van de Makkabeeën, dat ze “wonderen en tekenen” gedaan hebben in onze tijd.


Gebeden

Voor genezing van John O. En Rose D.

Voor een doorbraak en opwekking in Zwitserland na “The Call” in Geneve

Voor de toenemende discussie onder orthodoxe joden over het nieuwe boek van Yochi Brandeis

Voor een goede uitslag van de komende verkiezingen in Israël

Dat de leugens ontzenuwd worden tegen Israël in de internationale media en de jihad propaganda

Voor de messiaanse joden, dat ze in deze vakantietijd een licht mogen zijn voor hun familie


Terug naar de artikelen uit 2012