Terug naar de artikelen

logo

©9. november 2012 Revive Israel Ministries

Apostolische integriteit en betrouwbaarheid in Israël

Door Asher Intrater

In onze generatie zijn wij getuige van het herstel van de apostolische en profetische bediening (Efeziërs 4: 11-13) in het lichaam van de Messias wereldwijd. Stukje bij beetje wordt ook de apostolische en profetische bediening binnen het lokale overblijfsel binnen Israël hersteld. Veel van wat apostolisch of profetisch genoemd wordt, is opgeblazen of nep. En veel van wat internationaal van waarde zou zijn, is ingevoerd en niet “eigen” aan Israël.

Paulus (Saulus) sprak over een krachtige bovennatuurlijke oorlogvoering in II Korintiërs 10: 3-5. Het algemene thema van de hoofdstukken 10-12 is de strijd om ware en valse apostelen van elkaar te kunnen onderscheiden (II Korintiërs 11: 13). Paulus’ voornaamste geestelijke oorlogvoering in deze drie hoofdstukken omvat de deugdelijkheid en de integriteit van de apostolische bediening. Wat een gedachte om de ogen te openen!

Een diepe passie van mijn hart is de integriteit van het authentieke, inheemse, apostolisch gezag binnen Israël. Om autoriteit te hebben, moet het betrouwbaar = authentiek zijn. Om integriteit te hebben, moet het echt = oorspronkelijk zijn.

[Opmerking: De bediening moet slechts in die mate oorspronkelijk = inheems zijn, naarmate men zichzelf "Israëlisch" of "Joods” noemt. Op een andere wijze is het niet noodzakelijk. Inheemse elementen omvatten marktplaats, geboorteplaats, fysiek geslacht, Hebreeuwse taal, belastingen, het geven, burgerschap, het leger en praktische diensten. Yeshua groeide hier 30 jaar vóór het begin van zijn bediening op.]

Het herstel van de apostolisch-profetische teams in Israël vertegenwoordigt een gedeeltelijke restauratie van de bediening van de oorspronkelijke apostelen uit de eerste eeuw. Die restauratie is een sleutel-element t.a.v. de juiste richting en het geestelijk gezag van het grotere lichaam van de Messias.

Als de apostolisch-profetische bediening in Israël een nederig en dienend hart zal hebben, dan zal het een bron van zegen, opwekking en eenheid kunnen zijn. Als ze integriteit en betrouwbaarheid heeft, zal ze een instrument van de strategie van het Koninkrijk kunnen zijn, wanneer we ons voorbereiden op de komst van Yeshua.


Wandelen door tegenspoed heen

Door Phil Wagler

Wij zijn ons in een tijd van overgang en spanning aan het voorbereiden op de komst van Jezus. Wanneer Hij komt, zullen wij zijn zoals Hij (I Johannes 3: 2). Daarom is dit ook een tijd van steeds meer als Hij te worden. Wij zullen dan zijn, wat we nu worden. Hij brengt ons naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Hij heeft manieren om alles uit ons te verwijderen, wat niet hetzelfde als Zijn wezen is. Zijn doeleinden lijken op een snelweg in ons hart waarin geen hindernissen of obstakels zijn. Wij zijn volledig voor Hem beschikbaar. Verandering gebeurt onder druk. We blijven op de weg die wij gaan, totdat de pijn om dezelfde te blijven, te groot wordt. God brengt beproevingen om druk op ons uit te oefenen om volmaakt te worden (Jacobus 1: 2-4). Het is niet genoeg om een antwoord op een probleem te weten -we moeten "er doorheen wandelen." Wandelen door de moeilijkheden is het pad naar de perfectie. Omstandigheden hebben geen macht over ons. Elk probleem is een gelegenheid om ons te verheugen. Geloof is een beslissing om door omstandigheden die buiten onze mogelijkheden liggen, te wandelen. Wij besteden het grootste deel van onze tijd er aan te proberen uit situaties te komen, die God voor ons bereid heeft. Wij nemen de dingen die we fijn vinden aan en die we niet leuk vinden, vermijden we. We hebben de neiging om tegenspoed te voorkomen. Toch blijkt wie we zijn door de manier hoe we op tegenspoed reageren.

De zaak is niet: - Wat er gebeurt met ons? , maar: - Hoe reageren we erop. De eerste prioriteit is het om onze ogen op Yeshua gericht te houden (Hebreeën 12). Alle zonde is ik-gericht. We zouden het leven moeten bekijken, niet door te vragen: "Hoe beïnvloedt dit mij?", maar door de vraag "wat probeert God te doen?" Geloof heeft een overwinningsmentaliteit, niet een slachtoffermentaliteit.

God werkt door middel van beproevingen. We kiezen ervoor om te gehoorzamen (Filippenzen 2: 7). Ons geloof wordt versterkt door te wandelen door de problemen heen. De dreiging bestaat terug te keren naar onze oude manier van doen: het proberen te doen in onze eigen kracht. Vraag God om u de genade te geven, om leeg en nederig te worden. Zeg: "Ik weet dat u God bent; Ik weet dat U goed bent; Ik weet dat U alles onder controle hebt."

God verwijdert pijnlijke situaties meestal niet, maar Hij geeft ons genade er doorheen te gaan. Die genade is onze overwinning. Daniel werd in de leeuwenkuil gegooid, en zijn vrienden in de vurige oven. We moeten vertrouwen op Gods gezag over de omstandigheden in ons leven. De kerk zal gereinigd worden tijdens de periode van verdrukking. Verdrukking maakt deel uit van Gods pad naar volmaaktheid. Tegen de tijd dat Hij terug komt, zullen wij zijn als Hij. Uitnodiging om.


Yad Hashmona te bezoeken

Door Ayellet Ronen, secretaris van de Raad van bestuur

Wilt u overwegen naar onze gasthuis in Yad Hashmona te komen tijdens uw volgende bezoek aan Israël? De meeste gelovigen uit hele wereld die het land komen bezoeken, weten niet dat er vlak bij Jeruzalem, op 20 minuten van Tel Aviv, een Gemeenschap is van gelovigen in de enige Messiaanse kibboets van geheel Israël!

Dit dorp van 120 Israëlische gelovigen zou gezegend worden door het op bezoek komen van mensen zoals u, en die in ons guesthouse verblijven, in de eetzaal eten en aan onze rondleidingen door het Bijbelse dorp deelnemen. Met elkaar kunnen we het unieke getuigenis delen over Gods geweldig werk in het land Israël.

Yad Hashmona is echt een wonder. Onder veel druk en met veel oppositie, houden we stand en geven dagelijks getuigenis van ons geloof in Yeshua. Maar zonder voldoende christelijke gasten is ons levensonderhoud in gevaar, vooral na een ernstige aanval tegen ons door de homo- en lesbische beweging in Israël, omdat we niet wilden toestaan dat een lesbisch koppel hun huwelijk in ons “guest house “ zouden vieren. Kom en houd met ons stand, als familie in Christus, en toon uw ondersteuning aan het lokale Messiaanse lichaam in Israël. Wij heten u welkom in Naam van Yeshua ! Baruch Haba! Voor meer info, klikt u op www.yad8.com

[Bid u a.u.b. voor Ayellet en het getuigenis van Yad Hashmona. Ayellet verscheen deze week kort op de "good morning" type show van het grootste tv-station in Israël, samen met de advocaat van de lesbische lobby die hen had opgeroepen. Bid om genade tijdens toekomstige gerechtelijke acties (Jesaja 54:17), als we met hen deelnemen aan deze juridische strijd.]


Terug naar de artikelen uit 2012