Terug naar de artikelen

logo

©2. november 2012 Revive Israel Ministries

Heiligheid: God zien

Door Asher Intrater

Heiligheid is het zuivere en volmaakte karakter van God. Hij is zo heilig, dat Hij eigenlijk
"Heilig, heilig, heilig (Jesaja 6:2) is. Jesaja zag Hem in die heiligheid. “Mijn ogen hebben de Koning gezien (Jesaja 6:5).” Hoewel wij dat niveau van heiligheid niet kunnen bereiken, vraagt Hij ons toch om heilig te worden zoals Hij. "Weest heilig, want Ik ben heilig (Leviticus 19:2)."

Om heilig te zijn moeten we een afstand scheppen tussen ons en de invloed van de samenleving die immoraliteit aanmoedigt (1 Thessalonicenzen 4:3, Numeri 15:39-40, Job 31:1). Door de toenemende technologie in kunst en vermaak, reclame en media, is er tegenwoordig een vloed van zinnenprikkelende verbeelding die aan geen generatie hiervoor bekend was.

Het hart van een mens heeft het vermogen om geestelijke zaken te zien (Johannes 3:3). We hebben geestelijke "ogen" (Efeze 1:18, Handelingen 26:18). Als lustobjecten onze verbeelding vullen, kunnen we niet de dingen van het Koninkrijk van God zien. Een rein hart stelt ons in staat God te zien (Matthe�s 5:8). Zonder heiligheid kunnen we God niet zien. "Heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. (Hebree�n 12:14).” Als we zonder heiliging God niet kunnen zien, dan kunnen we dat wel met heiliging.

Heiligheid is een middel om God te kunnen zien. Het doel en de motivatie om heilig te zijn is om Hem te zien. Heiligheid is eenvoudig het kijken in de juiste richting. Wat Jesaja zag in hoofdstuk 6 is aan ons allen beloofd in hoofdstuk 33. "Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid (Jesaja 33:17)." Heiligheid is het vermogen om Gods schoonheid te zien; het is het verlangen van ons hart om onze aandacht op Hem te richten. Laat het niet zo zijn dat lust ons berooft van zo’n prachtige visie.


Verkiezingen in de VS

Door Daniel Juster

In een recente opiniepeiling kwam uit dat Israëlische Joden voor Romney waren op een schaal van 3 tot 1. Dit is het tegengestelde van een peiling onder Joden in Amerika, die voor Obama zijn op een schaal van 3 tot 1.

Ik vraag me af welke kandidaat en partij de sociale structuur bekrachtigt en welke die verzwakt.

De sociale structuur van een land is de sleutel tot het voortbrengen van sterke burgers die een goede kwaliteit van leven en economische stabiliteit scheppen. De sociale structuur is afhankelijk van de kracht van niet-gouvernementele instellingen inclusief huwelijk, gezin, kerken, synagogen, charitatieve instellingen, sociale diensten en scholen.

Welke partij kiest voor een politiek die gezinnen versterkt, stabiele huwelijken met twee-ouder gezinnen van een vader en een moeder? Welke partij heeft meer randvoorwaarden die ingaan tegen de klassieke definitie van huwelijk en gezin?

Welke partij omarmt de heilige waarden van het feit dat elk mens geschapen is naar Gods beeld? Hun standpunt ten aanzien van abortus zou een duidelijke aanwijzing zijn op dit punt.

Welke partij heeft meer leden die voor vrije expressie zijn, waaronder pornografie en oneerbaar vermaak?

Welke partij gaat voor morele relativering, waar geen basis is voor beoordeling en vergelijken van culturele praktijken? Dit leidt tot onvermogen in te gaan tegen de dreiging van islamitisch extremisme.

Welke partij voedt kwaliteit in opvoeding met wedijver en welke voedt de status quo waarin normen en kwaliteit niet kunnen worden afgedwongen?

Deze vragen op moreel gebied verduidelijken de zaken voor ons als discipelen van Yeshua.


Is God voor democratie?

Door Asher Intrater

God heeft de soevereine macht en autoriteit om wie Hij wil te plaatsen aan het hoofd van welke regering dan ook (Daniel 4:17). Hoewel Hij vaak de vrije wil van mensen respecteert, zelfs als hun keus voor een regeringsleider niet de juiste is en zelfs als zij Gods wil verwerpen (1 Samuel 8:5-9).

God is meer geïnteresseerd in rechtvaardigheid dan in democratie; meer in integriteit dan in populariteit. Een van de basisregels van Bijbelse gerechtigheid is NIET de meerderheid volgen, want de meerderheid is over het algemeen SLECHT (Exodus 23:2).

Morele waarden en niet de wensen van de meerderheid zouden onze gids moeten zijn.

Integriteit (in de betekenis van “één, integer”) wordt gedemonstreerd door te doen wat goed is, zelfs als je de enige bent die dat doet.

God kan een land een leider geven die het volk wenst, zelfs als het niet de goede is. Dat is een vorm van oordeel. Het volk krijgt wat het verdient. Dat is tamelijk beangstigend en zou ons de vreze Gods moeten geven. Het onderwerp waar we voor zouden moeten bidden is niet zozeer dat God de juiste persoon aan de macht laat komen, maar voor de mensen van het land, dat zij verlangen krijgen naar de juiste waarden. Laten we bidden voor de mensen in Amerika, Israël, China en andere landen, dat zij kiezen voor het leven (Deuteronomium 30:19), dat ze een geest van wijsheid en openbaring hebben (Efeze 1:17), dat ze geestelijk onderscheid hebben tussen goed en kwaad (Johannes 16:8).

Heeft lust de mensen zo verblind dat ze niet zien dat de gezinsstructuur er aan gaat? Heeft hebzucht de mensen zo verblind dat ze niet zien dat ze hopeloos in de schulden en een financiële instorting terechtkomen? Heeft gebrek aan moed op moreel terrein de mensen zo verblind dat ze denken dat de islam een religie van vrede is? Moge God ons genadig zijn!


Congres in China

Door Ariel Blumenthal

Eveneens in november zal er in China een verandering van leiding plaatshebben, die invloed zal hebben op de hele wereld. Het regerende Communistische Partij Congres komt bijeen, waarbij 7 van de 9 leden van het Politburo naar verwachting zullen aftreden. Dit is een gelegenheid die zich eens in de tien jaar voordoet, waarbij nieuw, jonger leiderschap naar voren kan komen in de leiding van de Chinese politiek. Laten we bidden dat rechtvaardige en godvrezende mensen leiders zullen worden van dit land met zijn steeds toenemende economische, militaire en politieke invloed over de hele wereld.


Verkiezingen in Israël

Heel verrassend zijn de Likud en de Israël Beitenu partij (Netanyahu en Liberman) samen gegaan in een grote gematigd rechtse partij, die in de peilingen aan de leiding gaat. Labor, de leidende linkse partij staat nu op de tweede plaats (en gaat waarschijnlijk de oppositie leiden na de verkiezingen). De rest van linkse en centrum kandidaten blijven verdeeld en in deze leemte is een nieuwe partij ontstaan onder leiding van Yair Lapid, die nu volgens de peilingen op de derde plaats staat. Nog een grote verandering is de terugkeer van Aryeh Deri naar de Shas (Sefardische Ultraorthodoxe partij) om de leiding te delen met Eli Yishai. Een belangrijk punt is welke partij of partijen mee gaan in de regeringscoalitie na de verkiezing.


Terug naar de artikelen uit 2012