Terug naar de artikelen

logo

©19. oktober 2012 Revive Israel Ministries

Gebroken van hart

Door Asher Intrater

Er is veel kwaad in de wereld van vandaag, zoals er altijd geweest is (1 Johannes 5:19). Iemand die gevoelig is en zorgzaam zal uiteindelijk gewond raken. Vanuit die gevoeligheid en “gebrokenheid van hart”, hebben we de gelegenheid God te zoeken, zuiver en nederig. Die zuiverheid en nederigheid van hart is een grote overwinning in de ogen van een almachtig en heilig God.

Psalm 34:19 – De Heere is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Psalm 51:19 - De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Omdat God almachtig is en heilig, heeft Hij onze menselijke wijsheid, onze heroïsche daden of zelfrechtvaardiging niet nodig. Hij kan grote dingen doen door iemand wiens hart zuiver is en nederig. Als wij op ons zwakst zijn, geven we Hem een kans om op Zijn sterkst te zijn (2 Korinthe 12: 9-10; 13:3).

Toch wil God niet dat wij verwond of gekweld worden. Soms kan verbroken van hart zijn leiden tot een depressie in de wereld (2 Korinthe 7:10), psychische schade en zelfs ziekte.

Spreuken 18:14 – Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren?

God wil dat wij nederig en zuiver blijven en ons toch genezen van onze wonden. Door de wonden van Yeshua zijn onze wonden genezen (Jesaja 53:5).

Psalm 147:3 – Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Jesaja 61:1 – De Heere heeft Mij gezalfd …. Om te verbinden de gebrokenen van hart.

Iedereen die de moed heeft rechtvaardig te zijn in een boze wereld zal verdrukking te verduren hebben (Handelingen 14:22; 2 Timotheüs 3:12). We kunnen dat lijden aannemen met vreugde als onderdeel van onze wandel met de Heer. Onze gebrokenheid van hart voor de wereld kan leiden tot zuivere motivaties ten opzichte van God en een aangenaam geestelijk offer zijn in Zijn ogen.

Maar laten we ook de zalving van de Heilige Geest ontvangen als genezing voor onze innerlijke wonden en emotionele pijn. We kunnen dus zowel geheeld zijn als heilig, genezen als nederig (1 Thessalonicenzen 5:23) om de Heer te dienen met een rein hart, vervuld van geloof.


Verkiezingen in de VS en Israël

Over drie weken zijn de verkiezingen in de VS. In deze tijd vindt er een geestelijke strijd plaats zoals in de 21 dagen waarin Daniel voorbede deed tegen de machten van Griekenland en Perzië (Daniel 10:2, 13, 20). Tegenwoordig zijn die machten gelijk aan de aanvallen van seksuele immoraliteit aan de ene kant en de Islamitische jihad aan de andere. Drie kernpunten voor de VS zowel als voor andere landen zijn:

  1. Herstel van de waarde van het gezin
  2. Afbetalen van nationale schulden
  3. Het gevecht tegen het islamitisch extremisme

Laten we net als Daniel een speciale tijd apart zetten voor gebed en vasten in deze drie weken om de geest van misleiding te binden en dat de wil van God kan gebeuren. Als we daarom bidden, dan zal God de juiste mensen in de regering brengen (Daniel 4:17).

Israël heeft ook nieuwe verkiezingen gepland op 22 januari 2013. Over drie maanden zullen de VS en Israël een nieuwe regering hebben. Het schudt op religieus, politiek en economisch gebied in bijna elk land. Het is een spannende tijd van herschikking.

Laten we onze voorbede verdubbelen voor een geestelijke doorbraak (Mattheļæ½s 11:12), onderwerping van de koninkrijken van deze wereld (Openbaring 11:15), rechtvaardigheid en recht in de regering (Jesaja 32:1) en de leiding van God voor diegenen die autoriteit hebben (Spreuken 21:1).


Het overbrengen van visie

Door Jonathan Moore (verkort)

Toen koning David besloot een huis voor God te bouwen op aarde, zei God hem dat het een goed idee was, maar dat zijn zoon Salomo degene was die het ten uitvoer zou brengen. David moest toen een manier vinden om zijn visie over te brengen.

Het doorgeven van een visie is moeilijk en vereist intimiteit tussen degene met de visie en degene die hem opvolgt uit de tweede hand. Een grote visie is gewoonlijk zeer gedetailleerd en moeilijk te beschrijven. Het is alsof je iemand 30 seconden in een jungle zet en hem er dan uitzet om te beschrijven wat hij ervaren heeft. Er is zo veel te zeggen over die ervaring dat het moeilijk precies te beschrijven valt. Het zijn niet alleen de bomen en de bladeren, niet de geur in de lucht, de vochtigheid, het gevoel van de grond onder je voeten. Hoe breng je met succes die details over aan iemand die nog nooit van een jungle heeft gehoord?

Alleen uren communiceren en samenwerken met degene met de originele visie kan de overdracht tot een succes maken. De tweede generatie is belangrijk want echt grote visies worden bijna nooit voltooid gedurende het leven van één mens. Tegen de tijd dat een mens volwassen en ervaren genoeg is om een grote visie te krijgen (David was van middelbare leeftijd toen hij de visie voor de tempel kreeg), is zijn leven al half voorbij. De sleutel is dan om de juiste persoon te vinden om de visie uit te voeren.

Over het algemeen krijgt meer dan één persoon een deel van de visie, als degene die de visie ontvangen heeft op zoek is naar diegenen aan wie de visie in z’n geheel kan worden overgedragen. In de meeste gevallen krijgt slecht één persoon de hele visie en is er verantwoordelijk voor dat hij uitgevoerd wordt.

Een goede leider zal de visie die hij heeft ontvangen opnemen en in stukken verdelen tot het niveau dat past bij degene die ernaar luistert. Visie delen met mensen is gebaseerd op het niveau van hun betrokkenheid en capaciteit. Als een visie heel groot is, dat moet die in stukken worden uitgevoerd. Een visie in stukken verdelen is daarom een sleutel voor het succesvol leiden van een groep mensen om die visie ten uitvoer te brengen.

Over het algemeen ontvangt degene die de visie overneemt hem niet ineens. De oorspronkelijke ontvanger van de visie verdeelt de visie in stukken naar diverse mensen en bekijkt na verloop van tijd wie het vermogen en de wens heeft om de hele visie te ontvangen en te wandelen op dat niveau van intimiteit met degene die de visie als eerste heeft ontvangen.


Nieuw YouTube onderwijs door Asher

Het verband tussen Yom Teruah (Feest van de Trompetten) en de Tweede Komst van Jezus. Bekijk het hier.


Terug naar de artikelen uit 2012