Terug naar de artikelen

logo

©12. oktober 2012 Revive Israel Ministries

Hoeveel bent u waard?

Asher Intrater

Een vriend was gewend om oude, afgedankte auto’s te kopen en ze op te knappen. In wezen verbouwde hij ze van binnenuit. Daarna wilde hij ze met winst als gerepareerde, antieke auto’s verkopen. Eens werd een oude auto bij hem binnen gebracht, en ik vroeg hem hoeveel hij waard was.

Hij antwoordde: "Je begrijpt het niet. Deze auto is niets waard. Het is een stuk rommel. De waarde zit geheel binnenin mijn verbeelding, mijn creativiteit en vaardigheden. Ik kan er iets uit maken dat mooi, stijlvol en geld waard is."

Zo is het tussen ons en God. Zonder Zijn creativiteit zijn we zonder waarde. Het vraagt van ons nederigheid om dat te begrijpen. Vanuit  Zijn Liefde ziet Hij de mogelijkheid in ons, dat Hij iets moois en waardevols van onze levens kan maken. Dat vraagt om geloof. We moeten in Hem geloven en Hem toelaten Zijn werk in ons te doen.

Hoeveel bent u waard? Yeshua zei, ons vergelijkend met de dieren:
Mattheüs 6: 26   -  Gaat gij de vogelen des hemels niet verre te boven?
Mattheüs 10: 31 - Gij gaat vele mussen te boven.
Mattheüs 12: 12  - Hoeveel gaat een mens een schaap te boven!

Vanuit ons zelf, mogen we dan een hoop rommel zijn, maar door Gods genade in ons leven, worden we een meesterwerk van Zijn Vakmanschap (Efeziërs 2: 10), alleen een beetje lager dan God Zelf (Psalm 8:4-6). Veel psychologische problemen vloeien voort uit een gebrek aan eigenwaarde. In Yeshua, krijgen we het beeld van God in ons leven weer terug, en problemen van eigenwaarde verdwijnen.


Japan, China, Korea: 70 jaar en de volheid van de zonde (Gen 15: 16)

Ariel Blumenthal

Het Sukkotfeest van de afgelopen week markeerde een historische gebeurtenis,  hier in Jeruzalem: de eerste internationale conference vond plaats, die mede geleid werd door Christenen van het Chinese Vasteland en Israëlische Messiaanse Joden.  Vele lokale Israëlische leiders namen er aan deel (zowel Joden als Arabieren) als ook leiders uit Korea en Japan.  Drie dagen van dynamische aanbidding, voorbeden, en gemeenschap werden tijdens de laatste avond afgesloten met een dienst van verzoenende voetwassing, gevolgd door het Heilig Avondmaal. Gedurende deze tijd, deelde ik een visioen, dat de Heer mij afgelopen maart in Iwaki, Fukushima gegeven had - precies 10 dagen na de aardbeving/tsunami, op het hoogtepunt van de crisis van de nucleaire straling.

Achtergrond:  Voor niet-Aziaten, is het moeilijk te doorgronden, de mate waarin de oorlogservaringen de relaties tussen China, Japan, en beide Korea's nog steeds bezoedelt. De zeer reële (en waargenomen!) zonden van Japan uit de oorlogstijd tegen de Koreanen en de Chinezen liggen nog steeds zeer vers in het collectieve geheugen van deze volkeren. Diepe wonden, het ontbreken van bekering, onvergevingsgezindheid, jaloezie en nationale/etnische trots - aan alle kanten - zijn uit de eerste helft van de 20ste eeuw overgebleven (Het loopt parallel met de diepte waardoor de Holocaust-ervaring nog steeds de joods/Israëlische kijk op de wereld en onze betrekkingen met bepaalde landen, met name Duitsland kleuren.

Het Visioen:� Na de drievoudige ramp in Japan, stroomden christelijke vrijwilligers toe om vrijwillig hun hulp aan te bieden in Noordoost Japan.� (http://reviveisrael.org/japanblog/page/2

Op zekere dag tijdens onze aanbiddingstijd in de morgen, keek ik rond en werd ik geraakt door de schoonheid van de gezamenlijke  Japanse, Koreaanse en Chinese  aanbidding. Plotseling ontving ik een zeer duidelijk visioen/een openbaring:

  1. Daniel 9: 1-3 Daniel ontdekt in het boek Jeremia dat de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonisch Ballingschap de laatste van de 70 jaar was ingegaan. De volheid van die tijd naderde, en dus wijdde de profeet zichzelf toe aan gebed en vasten.
  2. Exodus 20: 5 Het 2de gebod tegen afgoderij verklaart dat Hij een jaloers God is, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en de vierde geslacht (generatie). Hoeveel jaar is 3 of 4 generaties? In het antieke Israël trouwden de mensen al op 20-jarige leeftijd. Dus, tussen één generatie en de volgende ligt ongeveer 20, of maximaal 30 jaar— 3 of 4 keer is ook ongeveer 70 jaar. 
  3. Vervolgens zag ik de data: 1945-2015, als een neonsignaal,— precies 70 jaar.
  4. Ten slotte hoorde ik de Heilige Geest zeggen: “De tijd voor de volheid komt dat Japans zonde zijn voltooid.

Er is iets bijzonders met die 70 jaren in verband met Gods handelen met de naties.  Aangezien nationale- of stam-zonden het lot van zo veel mensen voor een langere periode in de tijd bepalen, vraagt Gods rechtvaardigheid, dat er een soort van straf zal zijn voor de krenkende natie, wat door verschillende generaties ervaren wordt, terwijl het aan naties die slachtoffer zijn, toegestaan wordt een periode van zegen te ervaren.

Aan de andere kant wenst Zijn Genade te vergeven, de herinnering aan zonde uit te wissen, en zich uit te strekken naar de mogelijkheid van een frisse start voor nieuwe generaties in elke natie -zelfs terwijl de oorspronkelijke oorlogstijd-generatie nog in leven is.

Ik leg dit visioen voor aan leiders en voorbidders over de hele wereld, maar vooral in Japan, Korea en China. Ik denk dat de komende 3 jaar een speciaal zicht op de tijd van Gods handelen met deze naties en hun bestemming zal geven. Recente territoriale controversen bewijzen dat God toestaat dat deze oude wonden aan de oppervlakte komen, opdat ze behandeld zullen worden.

http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/08/16/east-asias-sea-disputes-scar-tissue-from-war-wounds/?smid=pl-share

De vijand hoopt trots, haat en onvergevingsgezindheid aan te wakkeren om opnieuw oorlog, conflict en verwoesting aan deze landen te brengen. Maar Gods verlangen voor Zijn volk is, dat zij zichzelf verootmoedigen als Daniel, dat zij zoeken naar verzoening en eenheid met elkaar, en dat ze voor elkaars regeringen bidden. We geloven dat net zoals de wijze mannen uit het Oosten (Mt. 2:1-12) de sleutel waren in de verering van Yeshua bij Zijn eerste komst, er zo’n speciale rol in de eindtijd is weggelegd voor de gelovigen uit Oost-Azië tijdens de vervulling de Grote Opdracht, het herstel van Israël, en uiteindelijk Yeshua’s 2de Komst (Openbaring 7:1-3). Laat ons bidden dat Gods hoogste wil en bestemming voor deze naties in de komende jaren tevoorschijn zal komen; vooral ook dat de opwekking die Korea en China heeft geraakt, tenslotte ook naar Japan zal komen.� (Periodiek zal ik doorgaan met het bloggen over Bijbelse en Eindtijd onderwerpen in verband met Azi� Als u u wenst te abonneren, �klik hier.) (http://reviveisrael.org/japanblog/subscribe-to-updates)


Nieuwe onderwijs van Asher op YouTube

de connectie tussen Yom Teruah (Het Feest van de Trompetten) en de tweede komst van Jezus in de Oproep van Alle Naties = All Nations Convocation. Klik hier om het te zien.


Terug naar de artikelen uit 2012