Terug naar de artikelen

logo

©28. September 2012 Revive Israel Ministries

Twee soorten gedachten

Het menselijk brein is een beetje zoals een computer. Het maakt geen gedachten maar het verwerkt informatie. Informatie en ideeën komen voor de menselijke ziel uit één van de twee bronnen: de geest of het vlees. Zo zijn er dus slechts twee soorten gedachten:
zij waarvan de oorsprong uit de geest is en zij die uit het vlees zijn.

Romeinen 8: 6
De gezindheid (gedachten) van het vlees is de dood, maar de gezindheid (gedachten) van de Geest zijn leven en vrede.

We moeten kiezen op welke van deze twee soorten gedachten we ons richten en over mediteren (Romeinen 8: 5). Gedachten van de Geest komen van God naar ons toe via Zijn Geest naar ons geweten (Romeinen 8: 16; 9: 1). Gedachten van het vlees komen naar ons toe via demonische bronnen, door wereldse invloeden om ons heen.

Laten we voortdurend gedachten van het leven kiezen (Deuteronomium 30:19) en die gedachten van trots, lust, veroordeling en zorg negeren (II Korintiërs 10: 3-5), waardoor we onze gedachten in overeenstemming brengen met de gedachten van Yeshua.
Yom Kippur conferentie

Dank u voor uw gebeden voor onze viering van Yom Kippur. Het was een belangrijke geestelijke doorbraak, combinerende:

  • Eenheid van verschillende lokale gemeenten van Jeruzalem
  • Alle vergaderingen en al het onderwijs werd in het Hebreeuws geleid
  • Gezalfde lofprijs en gebed
  • Profetische gaven van de Heilige Geest
  • Openbare lezing van het hele boek Hebreeën
  • Traditionele Joodse elementen van de Heilige Dag
We eindigden met de laatste grote stoot op de sjofar, terwijl we om de terugkeer van Yeshua , de opstanding uit de doden en de overwinning van het Koninkrijk van God riepen. (Leviticus 25:9-10; Jesaja 27:13; Mattheüs 24: 31; I Korintiërs 15: 52; I Thessalonicenzen 4: 16).  

De Speech van Netanyahu voor de VN

Hier zijn een paar fragmenten uit Benjamin Netanyahu's toespraak deze week voor de VN. De Israëlische Minister-president spreekt voor de internationale diplomatieke gemeenschap bijna alleen over Bijbelse waarden en de kwade daden van de militante Islam. Hij begon met de bewering te weerleggen dat zionisme zonder Bijbelse en historische wortels is:

Drieduizend jaar geleden, regeerde koning David over de Joodse staat in onze eeuwige hoofdstad Jeruzalem. Ik zeg dat tegen al degenen die proclameren dat de Joodse staat geen wortels in onze regio heeft en dat het snel zal verdwijnen... Het Joodse volk is thuis gekomen. We zullen niet opnieuw worden ontworteld.

Gisteren was Yom Kippur. Gedurende meer dan drie millennia, zijn we  op deze dag van bezinning en verzoening  samen gekomen... Aan het einde van de Yom Kippur echter vieren wij de wedergeboorte van Israël, gedenken we de heldenmoed van onze jonge mannen en vrouwen die ons volk hebben verdedigd met de onverzettelijke moed van Jozua, David en the Makkabeeën uit het verleden...  

Vervolgens berispte hij het kwaad van de militante Islam:

Krachten van de radicale Islam... zijn vastberaden om  de wereld te veroveren. Ze willen Israël, Europa en Amerika vernietigen. Ze willen een einde maken aan de moderne wereld ... Hun intolerantie is allereerst gericht op hun medemoslims, en dan op christenen, Joden en op iedereen die zich niet wil onderwerpen aan hun onvergevingsgezind geloof. Het gaat er niet om of dit fanatisme verslagen zal worden. Het gaat erom hoeveel levens verloren zullen gaan, voordat het verslagen is.

Voor de Ayatollahs van Iran is een zekere  wederzijdse  vernietiging niet een afschrikmiddel, maar het is een stimulans... Ayatollah Rafsanjani zei: "Het gebruik van zelfs maar één nucleaire bom binnen Israël zal alles daar vernietigen, maar het zou alleen gedeeltelijke schade betekenen voor de islamitische wereld."

Netanyahu eindigde met een ander beroep op Bijbelse waarden:

We hechten waarde aan de woorden van de Joodse profeten Jesaja, Amos en Jeremia, om allen met waardigheid en mededogen te behandelen, om recht en een leven, gebaseerd op liefde, voort te zetten en om te bidden voor en te streven naar vrede. Dit zijn de tijdloze waarden van mijn volk en deze waarden van het Joodse volk zijn het grootste geschenk aan de mensheid.

Bid er voor dat de internationale gemeenschap wakker wordt voor de gevaren van de militante Islam; en dat de Israëlische premier zal blijven spreken van Bijbelse morele waarden.


De oproep vanuit Genève

Door Bedros Nessanian

Komende december bent u uitgenodigd voor de Call Genève — Het strategisch meerdaags evenement omvat:

8 December 2012: Dag van gebed, vasten en bekering
10-11 December 2012: Tweedaagse School van herstel
12 December 2012: De viering van een 12 uur durende aanbidding.

Gastheer is Gateways Beyond Genève, die samenwerkt met plaatselijke kerken en met de internationaal geroepen leiders Lou Engle en Stacey Campbell. De visie is dat dit een keerpunt zal worden in de geestelijke atmosfeer van de stad.

Het evenement zal op 8 December 2012 beginnen, dat is ook het begin van Chanoeka — het Joodse Festival van lichten. We worden ook herinnerd aan het motto van de Reformatie dat in de 16e eeuw vanuit Genève: klonk Post Tenebras Lux -Na Duisternis: Licht.

Het evenement zal met een aanbiddingsdienst op 12 December 2012 (12-12-12) op zijn hoogtepunt zijn. Het getal twaalf betekent voltooiing van de regering en goddelijke autoriteit. Genève is een regeringsstadstad, een hoofdkwartier voor de VN.
Wat daar gebeurt, beïnvloedt de Naties. Ons verlangen voor heel Zwitserland is, dat het komt tot de bestemming die God haar gegeven heeft.

Wij nodigen internationale leiders en voorbidders naar Genève uit, om zich met ons namens deze wereldstad in het gebed te verenigen Voor meer informatie, Klik hier.

Afschrift van Asher's gebed over 12-12-12:

De eerste 12 is de invloed van het Koninkrijk van God op de regeringen van deze wereld, op de samenleving, die om recht en gerechtigheid vraagt.

De tweede 12 is voor het lichaam van de Messias om tot volheid te komen: in  eensgezindheid, apostolische en profetische bediening; de volheid van de internationale kerk volgens Johannes 17, Romeinen 11 en Openbaring 7.

De derde 12 is het herstel van het Koninkrijk van God over Israël (Handelingen 1: 6), de Joodse wortels van het geloof; om het lichaam van de Messias op de tweede komst van  Yeshua en de oprichting van Zijn Heerschappij op aarde voor te bereiden.


Internationale conferenties tijdens Sukkot

Het Loofhuttenfeest, het feest van de Tabernakels, (Sukkot) begint deze week en het is een tijd, waarop gelovigen uit de hele wereld naar Jeruzalem komen om te aanbidden. (Zacharia 14: 16).

Wilt u alstublieft bidden voor ons Revive Israël team, als we gastheer zijn en in de bediening bij een aantal conferenties, waaronder een voor het vasteland van China, een voor de Koreanen en een voor de Thaise gelovigen.


Terug naar de artikelen uit 2012