Terug naar de artikelen

logo

©21. September 2012 Revive Israel Ministries

Geest van haat

Door Simcha en Bella Davidov

Er is chaos en woede over de hele aardbol over een Amerikaans vervaardigde anti-Islam film: “The Innocence of Muslims” (niet gemaakt door de VS of de Israëlische regering, maar door een Amerikaan van Egyptische origine).

In Dhaka, hoofdstad van Bangladesh, gingen 10.000 moslims protesteren, waarbij ze Amerikaanse vlaggen vertrapten en verbrandden. Er was een aanval op het consulaat van de VS in Benghazi, Libië, waarbij de ambassadeur en drie andere Amerikanen gedood werden. Het KFG restaurant in Tripoli werd doorzocht en in brand gestoken. Duizenden protesteerden bij de ambassade van de VS, roepend “Obama, Obama, wij zijn allemaal Osama’s” In Teheran schreeuwden duizenden na de vrijdaggebeden: “Dood aan Amerika, dood aan Israël.”

In Afghanistan schreeuwden demonstranten in de stad in het oosten van Jalalabad: “Dood aan Amerika” en dwongen president Hamid Karzai om de betrekkingen met de VS te verbreken. In Pakistan riepen fanatieke moslims slogans en droegen banieren met leuzen van kritiek naar Amerika. In Turkije kwamen honderden mensen bijeen op het Beyazit plein in Istanbul in een protest, georganiseerd door de voornaamste islamitische politieke partij van Turkije, Saadet.

Wat heeft Israël Iran ooit aangedaan waardoor deze haat is ontstaan? Wat heeft Amerika ooit die duizenden moslims in de landen in het midden oosten aangedaan? Is dit redelijk? Is dit terecht? Deze haat is niet ontstaan door een low-budget You Tube film. Er liggen geestelijke redenen aan ten grondslag.

Er zijn geen rellen geweest bij de Joden tegen de antisemitische leugens op You Tube, geproduceerd door moslims. Onlangs zond de Iraanse TV kanaal 1 de anti -Joodse film “Saturday Hunter” uit, waarin een verwoed kijkende rabbi zijn jonge kleinzoon leert hoe hij een massamoordenaar kan worden. Joden worden voorgesteld als zouden zij de schriften vervalsen en christenen en moslims bedriegen zodat mannen vrouw worden en vrouwen man.

Deze film, geregisseerd door Mohammed Qahremani, werd verleden jaar geproduceerd en is vertoond op een filmfestival in Teheran en in bioscopen in heel Iran. In de moslimwereld wordt dit soort antisemitische, anti-Israël films vaak geproduceerd door mediabronnen, gesponsord door de regering. Toch kan, vanwege de “Islamitisch correcte” dubbele norm, zelfs een milde kritiek op ook maar iets Islamitisch beantwoord worden met geweld, zonder zelfs maar een woord van de rest van de wereld over de veel lasterlijker en slechter beelden van Joden (met name die!) en christenen in de moslimwereld. Laten we bidden dat er steeds meer mensen wakker worden en deze misleiding gaan onderscheiden.


Outreach in Polen

Door SI

In de afgelopen jaren is onze ‘jong volwassenen groep’ door God geleid om meer hart voor de Naties te krijgen en hebben ze een effectieve methode ontwikkeld voor korte-termijn- reizen naar Europa. Zes van ons reizen gedurende de Joodse vakantie voor een week naar het zuiden van Polen, waar we gaan dienen in en deelnemen aan een wereldwijde conferentie voor jong volwassenen, evangelisatie expedities en intensief persoonlijk gebed. In deze tijd verandert er iets binnen Polen, inclusief de relatie tot de joden en Israël. Ga achter ons staan in gebed voor het Poolse volk, dat zij de liefde van God en de vrijheid in de Messias gaan ervaren!


Dag van Verzoening

Ahavat Yeshua en leden van diverse gemeenten in Jeruzalem zullen bij elkaar komen aanstaande dinsdag en woensdag, 25 en 26 september, in Yad Hashmona, om Yom Kippur te vieren, de Bijbelse Grote Verzoendag. We moedigen alle christenen en messiaanse Joden over de hele wereld aan om met ons mee te doen deze dag van vasten, berouw en voorbede.

Yom Kippur is de meest heilige dag van de priesterlijke kalender van de Thora. Het is een prototype van de “grote en vreselijke dag van YHVH” in de boeken van de Hebreeuwse profeten. Deze twee dagen zijn parallel aan “die dag” van de tweede komst van Yeshua in het Nieuwe Verbond. Ze wijzen op dezelfde eindtijd gebeurtenis.

In het Israël van vandaag heeft de Grote Verzoendag er een betekenis bij gekregen vanwege het uitbreken van de Yom Kippur oorlog in 1973. Dit is ook een profetisch beeld van “die dag” als alle volken bijeen zullen komen om Jeruzalem aan te vallen.


Het bloed van verzoening

Door Asher Intrater

Toen Yeshua stierf aan het kruis, werd Hij in de zij gestoken en kwam er bloed uit (Johannes 19:34). Zijn bloed is de vervulling van alle bloedoffers in het oude Israël, inclusief de Grote Verzoendag. De Bijbel legt geen nadruk op de fysieke aspecten van dit bloed, maar meer op de geestelijke betekenis.

Hebree´┐Żn 9:14
... het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken...

We hebben allen gezondigd. Alle zonde geeft schade. Daardoor zijn we allemaal beschadigd. De ultieme schade is dood en veroordeling. Hoewel er ook innerlijke geestelijke en psychologische schade is. Het bloed van Yeshua geeft verzoening – het betaalt de prijs voor dood en veroordeling. En ook heelt het de innerlijke psychologische schade.

In de geest is het bloed van Yeshua voor eeuwig – het heeft een krachtig geestelijk effect, te allen tijde, zelfs nu. Een essentieel deel van de menselijke geest (Grieks: pneuma) en de ziel (Grieks: psyche) is het geweten. Het geweten werd door God geschapen om ons het verschil te laten zien tussen goed en kwaad. (Romeinen 2:15) Het geweten (suneidesis) werd ook geschapen om ons “moreel bewustzijn” samen met God te geven.

Het geweten van de mens werd verstoord en vuil gemaakt door zonde. Het lijkt op een kompas met een onzuivere naald. Dit is gevaarlijk, omdat het geweten het eerste middel is waardoor we de invloed van de Heilige Geest bemerken. (Romeinen 9:1)

Zonder het bloed van Yeshua zal een menselijk geweten wanhopig op zoek gaan om de schuld kwijt te raken, die door de zonde binnengekomen is. Deze onverstandige pogingen zullen leiden tot religieuze rituelen, moreel relativisme, zelfbevrediging, zelfrechtvaardiging, zelfveroordeling of eindeloze counseling op psychologisch terrein.

Het bloed van Yeshua echter kan ons geweten reinigen van al die “dode werken” en ons in de vrijheid zetten tot een gezond en heilig leven. Een rein geweten zorgt voor gelukkige (Romeinen 14:22) en vrijmoedige (1 Johannes 3:21) levensstijl. Laat op deze Yom Kippur de geestelijke kracht van het bloed van Yeshua je hart en je ziel mogen aanraken en genezen.


YouYube Teaching voor september

King of glory De wederkomst van Yeshua als verheerlijkte koning om de wereld te regeren vanuit Jeruzalem.

Klik hier om direct naar King of Glory te gaan.


Terug naar de artikelen uit 2012