Terug naar de artikelen

logo

©14. September 2012 Revive Israel Ministries

Dubbele Slagen

door Asher Intrater

Op de weg naar het Kruis, werd Yeshua tweemaal op het gezicht geslagen: eenmaal door de dienaren van de hogepriester en eenmaal door de soldaten van Pilatus.

Johannes 18:22 – Een van de dienaars, die erbij stond, gaf Yeshua een slag in het gelaat  en zei: "Antwoord Gij zo de hogepriester?"
Johannes 19:2-3 – De soldaten… zeiden: "Gegroet, Koning der Joden!" en zij gaven Hem slagen in het gelaat.

Deze vervulden de  profetieën dat de Messias verworpen zou worden en "Zijn rug zou geven aan hen die Hem sloegen en Zijn wangen aan hen, die Hem de baard uittrokken." (Jesaja 50:6); dat zij "de rechter van Israël met een staaf op de wang zouden slaan" (Micha 4:14b). Zie ook Jeremia 20:2 als a profetische voorafschaduwing.

De hogepriester vertegenwoordigt de religieuze autoriteit van de Joden. Pilatus vertegenwoordigt de wereldse autoriteit van de andere volken. Deze wereldse autoriteiten verwierpen beiden het geestelijk gezag van God, toen zij de Messias verwierpen. De Messias is de Koning der koningen en staat daarom boven de autoriteit van wereldse regeringen. Hij is de Hogepriester uit de hemel en staat daarom boven de autoriteit van religieuze leiders.

Aan het kruis, heeft Yeshua  de haat en de rebellie die van de mensheid naar de hemel omhoog steeg in Zich opgenomen. Ook heeft Hij de rechtvaardige toorn van God uit de hemel naar beneden, naar de mens, geabsorbeerd. Zo gaf Hij bescherming en vergeving aan de mensheid.

Omdat Hij de verwerping zowel van de autoriteit van de Joden, als van de volkeren geabsorbeerd heeft, en hen ook vergeven heeft, heeft Hij het mogelijk gemaakt, dat het eigene in de autoriteit van deze twee groepen voortgezet kan worden. Het wordt voortgezet in degenen die zich tot Hem bekeren. Door het ontvangen van de slagen op Zijn wang (en de hele kruisiging) uit de handen van zowel de Joden als de volken, heeft Yeshua op dat moment de gelegenheid geschapen, zowel voor het overblijfsel van Israël als van de internationale Kerk om op te staan.

Onder alle natiën zijn er mensen die Zijn autoriteit niet verwerpen, maar zich eraan onderwerpen. Binnen Israël dat is ook waar. De autoriteit, die oorspronkelijk werd geïnvesteerd in Israël en de naties, is geestelijk overgedragen aan hen die zich aan Hem onderwerpen En in de wereld die komt, zal dit rechtvaardig overblijfsel in de regering van de Messias heersen.

Door de "dubbele slagen," heeft Yeshua ook rekening gehouden met de verzoening tussen Israël en de Kerk. Als Hij de soldaten van Pilatus en de dienaren van de Priester vergaf, hoe kunnen wij dan elkaar niet vergeven? Aan het Kruis zijn vergeving en verzoening en autoriteit geschonken, van hoog tot laag, zowel links als rechts.

Wie u op de rechter wang slaat, keer hem ook de andere toe. – Mattheüs 5:39.


Rechtszaak  tegen  Yad Hashmonah

Yad Hashmonah is de enige Messiaans Joodse nederzetting (moshav) in de wereld. Haar getuigenis is een van de meest betekenende voor de staat Israël. Vorig jaar verzochten twee lesbiennes een bruiloftsreceptie te regelen in hun faciliteiten.

Toen de moshav uitlegde dat dit tegen hun principes van het geloof was, deden de lesbiennes hen een proces aan wegens seksuele "intimidatie"(!?). Deze  week werd  het vonnis aan Yad Hashmonah overhandigd: een geldboete van 75,000 shekels.

Het kantoor van de moshav werd overspoeld met vijandige correspondentie. De lesbiennes hebben in de media een positieve pers ontvangen voor de overwinning van hun verlichte seksuele voorkeuren op de primitieve standpunten van de Messiaanse cultus.

Het probleem met de boete is dat anderen binnen de homo-lesbienne gemeenschap evenementen zullen trachten te houden onder bedreigingen van meer rechtszaken. Mosjav vertegenwoordigers vertelden de rechtbank dat zij vanwege zo'n vonnis wellicht al hun faciliteiten voor hotel-conferentie-restaurant zullen moeten sluiten. De rechter zei: "Het is beter dat u alles afsluit, dan te blijven discrimineren"
(tegen seksuele voorkeuren).

Zo’n aanval zou niet plaatsgevonden hebben bij een orthodox- joodse instelling in Israël, omdat de religieuze gevestigde orde een hevig protest zou laten horen. Maar de Messiaanse Gemeenschap wordt niet verdedigd, en zit gevangen tussen seculiere en religieuze conflicten.

Echter, God is met ons, en wat was bedoeld om kwaad te doen, kan medewerken ten goede (Genesis 50:20, Romeinen 8: 28), en leiden tot een getuigenis aan de autoriteiten (Marcus 13: 11, Lucas 21: 13, Filippenzen 1: 12). In het besluit van 11 pagina’s merkte de rechter op, dat Messiaanse Joden in de Tenach en het Nieuwe Verbond geloven, dat zij hun hotelkamers niet verhuren aan ongetrouwde paren, en zij homoseksualiteit zien als tegen de wegen van God en van de natuurlijke schepping.

De rechter oordeelde dat de eer van de lesbiennes was geschaad - dus men was aan de wet tegen seksuele discriminatie ongehoorzaam geworden, wat in dit geval betekent seksuele "voorkeur", wat op zijn beurt seksuele "intimidatie." vertegenwoordigt.

Bid dringend voor wijsheid voor het leiderschap van Yad Hashmonah, voor geestelijke bescherming, voor financiële voorziening, tegen juridische precedenten, tegen aanvallen van homo-lesbiennes, voor eenheid in het Messiaanse lichaam t.a.v. deze zaak, en voor een positieve getuigenis van Bijbelse waarden en het goede nieuws van Verlossing.      .


Het Feest van de Trompetten

Deze week is het Feest van de Trompetten (Jom Teruah, hierna Rosh Hashanah).
Het priesterlijke symbool van de trompetten wordt aangegeven in de Thora
(Leviticus 23: 24). De profetische betekenis van de trompetten wordt genoemd in het Nieuwe Verbond (Openbaring 11: 15). Door het priesterlijke en het profetische bij elkaar te plaatsen, wordt er een openbarend begrip vrijgegeven om ons te leiden in de gevechten van de eindtijd. Het woord "teruah" in de Thora is de wortel geworden van het modern Hebreeuwse woord, dat een alarmerend geluid, een waarschuwing geven, betekent.

Bidt u alstublieft voor:
- de viering voor het Feest van de Trompetten tijdens onze dienst van Ahavat Yeshua 
in Jeruzalem, als we elkaar ontmoeten op de nieuwe locatie
- de nieuwe outreach in het Netanel House
- de komende verkiezingen in de Verenigde Staten
- de internationale conferentie in Jeruzalem deze week met Tom Hess
- het persoonlijke delen van geloof in gezinnen over de hele natie tijdens de Heilige Dagen


YouTube: Lessen voor september

Koning der Heerlijkheid,: Yeshua, die terugkeert als Verheerlijkte Koning om over de wereld te regeren vanuit Jeruzalem – een boodschap die uw opvatting wat het Koninkrijk van God betreft, zal veranderen.. Klik hier om direct naar King of Glory te gaan.


Terug naar de artikelen uit 2012