Terug naar de artikelen

logo

©7. juli 2012 Revive Israel Ministries

Oog in oog

De navolgers van Yeshua (Jezus) uit de eerste eeuw hadden geen exemplaar van het Nieuwe Testament, omdat ze deel uitmaakten van wat geschreven werd. De Bijbel die zij hadden was de Tenach – het Hebreeuwse Oude Testament. Daarom zat het onderwijs van Yeshua en Zijn discipelen vol met citaten en verwijzingen naar de teksten uit de Tenach.

Het onderwijs over de eindtijd zit vol citaten, met name van de Hebreeuwse profeten. Als de context van de Hebreeuwse profeten over het hoofd wordt gezien, dan wordt het onderwijs in het Nieuwe Testament vaak verkeerd geïnterpreteerd.

Openbaring 1:7  - Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven.

Het komen op de wolken is een verwijzing naar Dani´┐Żl 7:13. Het doorstoken zijn van de Messias verwijst naar Zacharia 12:10. De rouw van de volken refereert aan Zacharia 12:12. In deze tekst in Openbaring breidt Johannes het bedrijven van rouw uit van alleen de stammen van Israël naar alle stammen op de aarde. Hij betrekt de hele wereld bij deze profetie, gegeven in het Oude Testament, hij geeft er nog een dimensie aan en schaft hem niet af.

Het vermelden dat elk oog Hem zal zien verwijst ook naar een van de Hebreeuwse profeten.

Jesaja 52:8 – Want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeer naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.

Als je niet ziet dat Johannes Jesaja citeert, dan zou je een verkeerd begrip kunnen hebben van hoe Jezus wederkomt en waarom. Zijn terugkomst is zichtbaar en letterlijk. Elk oog zal Hem zien. Hij blijft niet zweven op de wolken. Hij zal terugkeren naar Jeruzalem en herstellen wat vernietigd is.


Plesner rapport

In 1952 had Premier David Ben Gurion een ontmoeting met de invloedrijke Rabbi Karelitz (bekend als Chazon Ish) in een poging een brug te bouwen tussen de seculiere en de religieuze Joden in de nieuwe staat. Chazon Ish vertelde hem een gelijkenis uit de Talmoed: als  twee wagens, waarvan er een vol is en een leeg, elkaar tegenkomen op een smalle brug, dan moet de lege terug gaan om de volle te laten passeren. De bedoeling was dat de seculiere staat toe moest geven aan de eisen van de religieuze Joden. Als gevolg van die ontmoeting gaf Ben Gurion toe dat vrijstelling van dienst verleend werd aan zo’n 400 religieuze yeshiva studenten voor wie de “studie van de Thora hun kunst is”.

Door de jaren heen is vrijstelling voor dienstplicht voor yeshiva studenten uitgegroeid tot een van de meest bitter betwiste vraagstukken in Israël. Het aantal vrijstellingen neemt toe met duizenden per jaar. Vanwege de constante veiligheidsbedreiging in Israël wordt een tweevoudige last gedragen door het merendeel van de Israëli’s: dienstplicht voor alle 18- jarigen en enorme belasting bedragen om de kosten voor defensie te dekken. Het feit dat de ultraorthodoxe Joden weigeren in het leger te gaan en belasting te betalen maakt de last voor de rest van de burgers bijna ondragelijk.

Het probleem wordt nog verscherpt door statistische volksbeschrijvers. Religieuze Joden en moslim Arabieren (geen van beiden dienen in het leger of betalen op grote schaal belasting) hebben een veel hoger geboortecijfer dan de doorsnee Israëli. Het aantal kinderen dat voor het eerst naar school gaat in Israël is ongeveer: 75.000 seculiere Israëli en moderne religieuze Joden (die de last dragen van dienst en belastingen), 40.000 moslim Arabieren, 25.000 ultra-religieuze Joden. Over 12 jaar zal die groep de dienstplichtige leeftijd bereiken.

De regering heeft een comité samengesteld onder leiding van het Kadima Knesset lid Yohanan Plesner om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen van dat probleem. Met het publiceren van dat rapport en het feit dat het onmogelijk lijkt om dit probleem op te lossen, hebben de spanningen tussen de seculiere en religieuze gemeenschappen een nieuw hoogtepunt bereikt en dreigt de regeringscoalitie beëindigd te worden.

Bid om wijsheid voor Minister President Netanyahu. Wat er nodig is, is een lange termijn heropvoeding van de ultraorthodoxe gemeenschap om nationale burgerdienst te verrichten en om langzamerhand het belastingbetalende arbeidsproces binnen te gaan.


Keniaanse christenen vermoord

Compass Direct News vermeldt dat zondag in Kenia aanvallers met geweren en handgranaten op zijn minst 17 mensen hebben gedood en meer dan 75 gewond tijdens aanbiddingsdiensten in twee kerken. Sommigen werden beschoten toen ze uit de kerk vluchtten.

Beide aanvallen vonden plaats in Garissa, een provinciehoofdstad, ongeveer 180 km van de grens met Somalië. Onmiddellijk viel de verdenking van de aanvallen op al Shabaab, een in Somalië gevestigde Islamitische militante groep, die een band heeft met al-Qaida.

Deze week heeft een Israëlische activisten groep een Israëlische grenswachter gefilmd die een Palestijnse jongen tegen zijn achterwerk schopte. Het was een laakbare daad, maar hij was niet ernstig gewond. Hoe verbazend is het dat de video van die schop tegen dat achterste meer aandacht kreeg in de internationale media dan de moord op de Keniaanse christenen.


Elav Conferentie

De jaarlijkse Israëlische jongerenconferentie, Elav, gesponsord door Sukkat Hallel, onder leiding van Rick en Patti Ridings, begint dit weekend. Bidt voor de aanbiddingsteams, de sprekers en administratieve werkers; en voor een geestelijke doorbraak voor alle jonge mensen die daar zijn.


Anya’s jubileum

In 1962 begon de eerste groep Christen Zionisten als vrijwilliger te dienen in Israël. Dit jaar, 2012, is het 50- jarig jubileum van hun dienst. Een van hen was Anya, een geliefde Finse christen, een van de oprichters van de Yad Hashmonah Messiaanse Gemeenschap. Anya, die
nu 80 is gaat nog steeds iedere ochtend uit werken en vindt het heerlijk om onze aanbiddings- en gebedsbijeenkomsten bij te wonen. Hoewel ze nog geen anderhalve meter lang is, is ze een reus in het geloof. We geven haar de eer die haar toekomt.


Terug naar de artikelen uit 2012