Terug naar de artikelen

logo

©2. juni 2012 Revive Israel Ministries

Het Pinkstergebed

door Ariel Blumenthal, Michael Enos, Asher Intrater

Tweeduizend jaar geleden besloot een groep Joodse discipelen in Jerusalem Yeshua op Zijn Woord te geloven door samen te wachten op de beloofde doop in de Heilige Geest. Konden ze weten wat er zou gebeuren? – Dat ze wonderbaarlijk zouden spreken in andere tongen? – Dat op diezelfde dag 3000 mensen gered zouden worden? - Waarschijnlijk niet.

Petrus citeerde uit het boek Joël, juist nadat het vuur van de Geest was neergedaald. Blijkbaar waren de profetieën van Joël een belangrijk thema van meditatie en openbaring tijdens hun nacht van gebed. Misschien had Yeshua hen over Joël geleerd vlak voor Zijn hemelvaart.   

Een week geleden, hadden we onze 2e gebedsbijeenkomst met Sjawoe’ot (Pinksteren) gedurende de hele nacht. Gedurende 12 uur aanbad een groep moderne hedendaagse Israëlische discipelen, samen met gebedspartners uit vele landen, en deden zij 12 uur voorbede. Net zoals voor de discipelen 2000 jaar geleden, is dit een bijzondere tijd, een speciale plaats, en een speciaal netwerk van gelovige vrienden, die bidden dat de opwekking aan het eind der tijden, zoals door de Hebreeuwse profeten is geprofeteerd, vrijgegeven zal worden. 

We geloven dat de Heer Zichzelf zal manifesteren tijdens samenkomsten als deze, op een steeds krachtiger manier voor Zijn Wederkomst, wanneer Zijn voeten de op Olijfberg zullen neerdalen. Net zoals Hij aan verschillende groepen en op verschillende plaatsen verscheen na de opstanding en voor Zijn hemelvaart, zo zal Hij - in omgekeerde volgorde - komen, verschijnende aan verschillende groepen voor Zijn wederkomst.


"Vlam"

Het Russische Kaperski Instituut zette deze week uiteen dat een nieuw virus computersystemen in heel het Midden-Oosten heeft aangevallen, dat al twee jaar lang onontdekt zijn gang kon gaan. Het nieuwe virus heet "Vlam" / “ Flame” en bevat 20 Mega-bytes (40 keer meer dan het beroemde "Stocksent" virus). De grootte en de verfijning van het virus sluit elke particuliere hacker uit, en wijst op de betrokkenheid van een of ander gouvernementeel spionage agentschap.
"Flame" vernietigde geen programma’s, maar het won eerder van hen informatie in, als een parasiet. Er wordt gerapporteerd, dat het aantal geïnfecteerde computers is: uit Iran 189, uit Palestina 98, uit Soedan 32, uit Syrië 30, uit Libanon 18, uit Saudi-Arabië 10, uit Egypte 5. Terwijl de regering van Israël weigerde verantwoordelijkheid voor het virus te aanvaarden, heeft Netanyahu in een verklaring uitgesproken dat Cybernetics een belangrijk aspect is van Israëls verdediging tegen het internationale terrorisme [Ma'ariv, Yediot 29-5-12] is.


Niet-orthodoxe Rabbi’s

Als reactie op de petitie van de vrouwelijke rabbi Miri Gold, van 2005, heeft het Israëlisch kantoor van de Procureur-Generaal goedkeuring verleend aan de uitkering van salarissen voor conservatieve, evenals hervormingsgezinde rabbijnen. Dit is de eerste keer ooit, dat er een breekpunt in de Orthodoxe monopolie op Joodse religieuze instellingen in Israël is gekomen. Het besluit heeft sterke reacties zowel voor als tegen opgeleverd. Terwijl de Messiaanse Joodse Gemeenschap zeker niet in deze beschikking opgenomen is, juichen we elke stap op de weg naar pluralisme en de vrijheid van de Joodse religieuze beleving in Israël toe.

Zie voor een vollediger verslag, Jerusalem Post artikel:
http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=271869


Boekenweek

Nu is het de "Boekenweek" in Israël. Deze kleine natie heeft de hoogste publicatie boeken per hoofd in de wereld. De statistieken van de Nationale bibliotheek maken melding van het ongelooflijk aantal van 6,302 nieuwe titels in dit jaar! Daarnaast waren er deze 1,359 master’s degree’s  en 1,074 doctorale dissertaties [Ma'ariv 30-5-12].


Preken van Madonna

Popzangeres Madonna begon haar wereldtournee 2012 in Israël, met opzet. Ze zei dat dit het centrum van energie in de wereld is, en de plaats om met de vrede in de wereld te beginnen. Haar concert bevatte een vreemde mix van seksuele immoraliteit, new age-mystiek, linkse politiek, jodendom, religie en godslastering.

Om naar Jerusalem Post te schrijven, klikt u op:
http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=272294


Gods Beeld en Heerschappij over de Schepping

door Youval Yanay

Onlangs nam ons team deel aan een uitgebreide workshop over communicatievaardigheden, door samen te werken met een christelijke professionele paardentrainer en coach. De behandeling met de paarden bracht ons naar een dieper verstaan van onszelf en van onze interactie met elkaar.

Genesis 1:26 – Toen zei God:  "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis; laat hen heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde…"

Dit vers bestaat uit twee delen. Ten eerste: we zijn gemaakt naar Gods beeld. Ten tweede: wij gaan over de dieren heersen.
Het eerste deel is de oorzaak ervan, dat het tweede deel kan plaatsvinden. God is de perfecte Heerser over de schepping. Hij kent Zijn schepping, ondersteunt haar en werkt in harmonie met haar samen.

Heerschappij voeren over de schepping betekent: over en boven de schepping te zijn, meer van haar te begrijpen, haar meer lief te hebben, en haar meer te vertrouwen. Dat is onze rechtmatige positie als zijnde gemaakt naar Gods beeld. Het betekent niet: misbruiken, vloek of schade toebrengen aan Gods schepping; noch om van haar te vervreemden en van haar gescheiden te worden. Met de bedoeling de heerschappij correct in ontvangst te nemen, geeft God ons zijn eigen beeld en gelijkenis.

God heeft de schepping aan ons overgegeven en onderworpen. Het welzijn van de planeet is afhankelijk van het vermogen om onze bestemming als kinderen van God te vervullen. (Romeinen 8: 19-22). Ons met succes of tevergeefs heerschappij nemen over de aarde bepaalt de toestand van onze planeet.

Ook weerspiegelt de conditie van de schepping ons ‘gemaakt zijn naar het beeld van de Schepper.’ Ons vermogen om correct heerschappij te voeren over de schepping weerspiegelt de mate waarin wij onze roeping naar Gods beeld vervullen. Omgaan met de schepping is een toets van ons eigen beeld en onze geestelijke conditie. Hoe verschijnen wij, wanneer wij gereflecteerd worden in de spiegel van de schepping?

Zijn wij naar het beeld en de gelijkenis van God? Staan wij in juiste verhouding tot Gods schepping? In welke mate houden wij haar in stand, begrijpen we haar en regeren wij over de schepping? Door het zien van de reactie van de schepping op ons, wordt ons eigen hart ten toon gesteld, of wij Gods eerste gebod en mandaat vervullen.


Terug naar de artikelen uit 2012