Terug naar de artikelen

logo

©8. april 2012 Revive Israel Ministries

Het Pascha – Toen en Nu

door Eddie Santoro

Zoals Israël dat al gedurende vele duizenden jaren gedaan heeft,  zal het land opnieuw het oude bijbelse gebod gehoorzamen en het Pascha houden. Op die ongelooflijke nacht, zo lang geleden, toonde de Heer zijn grote trouw aan Israël  Vanuit de hemel keek Hij naar beneden en zag Hij hun ellende en voelde Hij hun pijn. Hij zou een andere hebben kunnen zenden, maar Zijn liefde eiste dat Hij Zelf zou komen om hen te redden. (Exodus 3: 7)

Er waren tekenen en wonderen.  Mozes zag degene die volledig mens en volledig God was.  Met verwoestende plagen vernedert God de machtigste natie op aarde en een paar uur later werd Israël uitgestuurd op een reis die zelfs tot op deze dag doorgaat. Israël marcheerde uit Egypte na een slavernij van 430 jaar. Een gevangen en onderdrukt volk was vrijgelaten. God toonde Zichzelf groot in de ogen van Israël en van de hele aarde.

Vijftien eeuwen later, verzamelt een andere Joodse man Zijn discipelen om Zich heen.  Hij was Dezelfde die zo vele jaren eerder vanuit de hemel naar beneden had gekeken. Zijn hart was niet veranderd. Hij verlangde er nog steeds naar Zijn mensen vrij te zetten, maar dit keer was het niet alleen Zijn kostbaar Israël, dat Hij uit haar gebondenheid wilde leiden. In de hierop volgende paar uren, zou Hij, die volledig God en volledig mens was, zelf het Pascha-Lam worden. Liefde zou van Hem vragen, dat Hij Zichzelf offerde aan een Kruis in de stad, die Hij lief had. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn.

Zijn discipelen begreep niet wat er gebeurde. Hij sprak van dienstbaarheid, het gaan naar het huis van Zijn Vader, en van de macht van het leven over de dood. Ze vierden het Pascha samen, en toen deze Man, die liefhad zoals geen ander ooit had liefgehad, verder ging, vernietigde Hij het Koninkrijk van duisternis en dood. Hij beëindigde de bevrijding, die Mozes zoveel jaren hiervoor begonnen was.

Aan Zijn kruis en door Zijn dood en opstanding, versloeg Hij de machten van de hel en gaf Hij aan hen, die Hij had uitgekozen een Koninkrijk dat altijd zou blijven bestaan. De dood was verzwolgen in de overwinning en Zijn licht overwon voorgoed de duisternis. Moge dit een jaar worden, dat u vrijzet van iedere gebondenheid  en moge de kracht van de opstanding van Yeshua, het Lam van God, in uw leven Zijn overwinning uitwerken.


Netanyahu – Over Beveiliging

Uittreksel vertaald uit het interview in Musaf

Het bezit van kernwapens in Iran is een groot gevaar voor het land Israël. Vanavond is het feest van het Pascha, en op deze avond is het gebruikelijk dat aan de eettafel wordt gezegd: "In elke generatie staan er vijanden op, met het doel ons uit te roeien." Dit is een bewezen feit. Dit is precies wat er gebeurde in de vorige eeuw met de Holocaust. Nazi-Duitsland stond op om het joodse volk te vernietigen. We hadden geen land en geen leger. Toen waren er mensen die het gevaar zagen en niets deden.

We reageren momenteel op vier primaire bedreigingen. De eerste reactie op deze nucleaire dreiging is, de druk op Iran via de internationale gemeenschap aan te moedigen. 

De tweede reactie is het bouwen van bescherming tegen raketten, zoals de ijzeren koepels (Iron Domes). 
De derde reactie is uiteraard de cyberbedreiging (= digitale bedreiging) tegen onze infrastructuur. We zijn bezig onszelf in de positie van een cybergrootmacht te plaatsen. 

De vierde reactie betreft onze grenzen. Als de grenzen niet omheind en beveiligd zouden zijn, dan zou Israël onder de voet worden gelopen.


Michael Cohen – In Memoriam

door Ari Ben

Onze geliefde vriend en broer, Michael Cohen, is deze week overleden, hij is bij de Jaffa-poort van de oude stad van Jeruzalem in elkaar gezakt.      

Michael's begrafenis werd bijgewoond door een groot aantal mensen die door zijn leven waren geraakt. Alleen de opkomst al was een bewijs van de echte liefde die hij had voor elke persoon die hij ontmoette. Het gevoel van respect en bewondering voor Michael hing tastbaar in de lucht.
Michael was een gewijde Anglicaanse priester, die enkele jaren geleden de joodse wortels van zijn geloof ontdekte en ook die van zijn familie. Hij maakte zijn alia naar Israël en schreef een boek over de joodse wortels.

Michael was een nederige man en een dienstknecht, die door heel Engeland en de VS reisde om het woord van God en over Israël te onderwijzen. Maar het meeste van zijn tijd bracht hij in Israël door met het onderwijzen op Succat Halleel, het begroeten bij de deuren van Ahavat Yeshua en het dienen in het bestuur van Makor Hatikvah en Revive Israël. Hij was ook een mentor en geestelijke vader voor veel van de jongvolwassenen van de Gemeenschap. Hij zal zeer gemist worden.


Drie Uitstortingen

Door Asher Intrater

In het einde der tijden zal er een grote uitstorting van de Heilige Geest zijn. We kunnen deze uitstortingen in drie eenvoudige categorieën classificeren:  

 1. Opwekking in de Kerk.
 2. Het voorbeeld van wat er is gebeurd op Pinksterenmorgen, zal worden herhaald, maar op internationale schaal.
  Handelingen 2: 17 (Joel 2: 28)
  In het laatste der dagen zal Ik Mijn Geest uitstorten over alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren.

 3. Oordeel over de Naties
 4. Wanneer de Geest is uitgestort op alle vlees in alle naties, brengt dezelfde Geest die opwekking brengt, ook oordeel
  Zefanja 3: 8
  Mijn vonnis is, volken te vergaderen, de koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel Mijn brandende toorn. Door het vuur van Mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden.

 5. Bekering in Israël
 6. Wanneer de Kerk komt tot zijn volheid en de naties worden geoordeeld,
  zal dezelfde uitstorting van de Geest een openbaring en bekering brengen in Israël met betrekking tot Yeshua en de redding door Hem.
  Zacharia 12: 10
  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben.

Deze drie uitstortingen zijn met elkaar verbonden, en ook met onze gebeden, ons geloof en onze bereidheid.


Terug naar de artikelen uit 2012