Terug naar de artikelen

logo

©24. maart 2012 Revive Israel Ministries

Terreur in Toulouse

Op donderdag, 22 maart, werd om 11. 35 uur ‘s morgens terrorist Muhammad Marakh in een vuurgevecht met de Franse politie gedood. Hij had 4 Franse Joden en 3 Franse politieagenten vermoord.

Na de moordpartij, voordat de identiteit van Marakh werd ontdekt, hadden Europese nieuwszenders gemeld dat het waarschijnlijk het werk van neonazi’s was. Dat was onjuist. Marakh was lid van een tak van de Al-Qaida organisatie. Laten we duidelijk de situatie onder woorden brengen: Hij vermoordde die Joden eenvoudig, omdat zij Joden waren. Hij heeft hen vermoord, omdat hij was geïndoctrineerd door Islamitisch extremisme.

De Minister van buitenlandse zaken van de Europese Unie, Katherine Ashton, zette in een commentaar de moord van de Joden in Toulouse op één lijn met de dood van Palestijnse kinderen in Gaza. Zeker, iedere dood van welke onschuldige persoon dan ook is te tragisch voor woorden. Maar die morele gelijkwaardigheid is onacceptabel. Zoals de Israëlische premier Netanyahu antwoordde: "Het is ondenkbaar om een bloedbad [als in Toulouse] te vergelijken met de chirurgische, defensieve acties van het Israëlische leger tegen degenen die kinderen als menselijk schild gebruiken."

Zal Europa nu wakker worden en stoppen met haar pogingen het Islamitisch extremisme te rechtvaardigen? De kans lijkt gering. Om een Israëlisch gezegde te parafraseren: "Hij die slangen in zijn achtertuin fokt, zal op zekere dag in zijn woonkamer door hen gebeten worden.”


Martelaarschap in Jemen

Op zondag, 18 maart, werd Joël Shrum (29) in Taiz, Jemen, doodgeschoten door twee schutters op een motorfiets van de plaatselijke Al Qaida sekte. Joël, een Amerikaan uit Pennsylvania, doceerde Engels op de "Zweedse Internationale School." Joels zuster Jessica reageerde met: "Joël was een Christen en hij werd gedreven door de liefde van God."

Dinsdag verzamelden zich honderden gematigde moslims om te demonstreren tegen de moord op Shrum. Zij droegen borden, waarop stond, "We houden van je, Joël" en "Stop terrorisme." Laten we in ons gebed aan hun kant gaan staan. Meer Arabieren zijn slachtoffers van het Islamitische terrorisme dan enige andere groep mensen. 
Voor een vollediger verslag over de moord op Shrum en video-verslag hierover (in het Engels), klikt u op http://www.worldmag.com/webextra/19326

Deze moord toont een opvallende gelijkenis met de moord op de Joden in Frankrijk, alleen deze keer ging het om een christen in Jemen. Laat niemand worden misleid. Shrum werd vermoord, omdat hij een christen was en zijn moordenaars handelden vanuit hun indoctrinatie door het Islamitisch extremisme


Het Onverbrekelijk Verbond

Verbond kan worden gedefinieerd als overeenkomst tussen God en mensen die niet kan worden gebroken. �Verbond is het raamwerk, het raster, voor alle gebeurtenissen in de Bijbel. De verbonden in de Bijbel staan in een opeenvolgende reeks die logisch op elkaar voortbouwen.

  1. Adam en Eva – God geeft autoriteit aan mannen en vrouwen om over de planeet aarde te regeren (Genesis 1:26). Hierom moest Yeshua (Jezus) op aarde geboren worden als een menselijk wezen. Dit werd bevestigd door de belofte dat "zaad" van de vrouw op zekere dag het hoofd van de slang zou vermorzelen  (Genesis 3:15).

  2. Noach – De zondvloed in de tijd van Noach vertegenwoordigde een grotere overstroming dan iemand zich kan voorstellen. Noachs familie was waarschijnlijk doodsbang. Misschien zou de aarde onder hun voeten uiteen vallen. Om deze reden sloot God het "regenboog verbond", waarin Hij belooft dat de schepping niet zou worden vernietigd. (Genesis 9:11) [Dit is een reden dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van Openbaring 21 een vernieuwing van de schepping moet zijn en niet een “ongeschapen” heelal.]

  3. Abraham – Abraham zal tot zegen worden en een vader voor de volken door  zijn zaad, en hij zal het land Kanaän in bezit nemen. (Genesis 12:2-3; 17:2-8) In dit verbond vernieuwt God en werkt Hij uit wat zowel aan Adam, als aan Noach beloofd was. Abraham heeft nu, evenals Adam en Noach, de autoriteit de planeet aarde weer in bezit te nemen. (Romeinen 4:13) Het zaad dat de slang zal verslaan zal door Abraham komen. De naties die uit Noach werden geboren, zullen door hem gezegend worden.

  4. Juda – De belofte van het komende zaad wordt dan voortgezet van Abraham  naar Juda (Genesis 49:10). Dit is een reden dat het Joodse volk niet vernietigd kan worden (Jeremia 31:36-37) en dat het deel moet uitmaken van de uitnodiging van de naar de aarde teruggekeerde Yeshua (Jezus) om te heersen en te regeren (Mattheüs 23:39).

  5. Mozes – Het volk Israël maakt een onverbrekelijke wet om zich aan alle moreel perfecte geboden van de Sinaï te houden. Maar dan verbreken zij de Wet. Zij zijn verdoemd. Dit is een angstaanjagende situatie. Dit is de achtergrond voor de noodzaak van een nieuw verbond (Jeremia 31:31-33). Het Joodse volk heeft haar eigen verbond verbroken en moet verlost worden – wat onmogelijk zou zijn zonder bovennatuurlijk ingrijpen.
  6. David – God maakt een onverbrekelijk verbond met David, dat zijn zaad voor eeuwig op de aarde zal regeren vanuit Jeruzalem (Psalm 89:3-4, 28-29, 34-37). Dit is een reden waarom de Tweede Komst van Yeshua letterlijk moet gebeuren en dat Yeshua in het Duizendjarig Rijk op de aarde zal regeren vanuit Jeruzalem. Het is niet alleen een kwestie van profetie over de eindtijd, maar ook van Gods trouw aan Zijn verbonden.

  7. Yeshua / Jezus – God is geen leugenaar. Het Nieuwe Verbond neemt alle vorige beloften van God in acht. Via Yeshua, als de Zoon van Adam, zal Gods overgedragen autoriteit over de planeet aarde worden hersteld. Samen met Yeshuas opstanding, zal de planeet waarvan God aan Noach beloofd heeft die te bewaren, ook worden hersteld (Romeinen 8:19-22; Mattheüs 19:28; II Petrus 3:4-13). Alle naties worden gezegend door Yeshua als Abrahams zaad (Galaten 3:13). Het Joodse volk wordt bewaard, de zonden van het verbreken van de Wet worden vergeven, en Davids koninkrijk zal op de aarde hersteld worden. (Lucas 1:32-33; Handelingen 1:6).

Gods verbonden zijn onverbrekelijk. Al Gods beloften zullen worden vervuld. We zijn gered, niet door een filosofische overeenkomst, maar door een verbintenis aan het verbond. Het verbond wordt ons uit genade aangeboden. Ons geloof is een gemeenschap met God via een overeenkomst door het verbond, dat niet verbroken kan worden.


Terug naar de artikelen uit 2012