Terug naar de artikelen

logo

©11. februari 2012 Revive Israel Ministries

Palestijns-Israëlische getuige

Door Ben Ari

Wanneer een Joodse Israëliër en een Palestijnse Arabier op een vliegveld met hun armen om elkaars schouders geslagen staan en ze aan de Libanese man, die juist  passeerde, uitleggen dat ze broers in Yeshua zijn, resulteert dit in respect en verwondering van de kant van de Libanees. Dat is precies wat er gebeurde met een van onze teamleden die onlangs terugkeerde van een conferentie, gefocust op het evangeliseren in het Islamitische Midden-Oosten. Er waren ongeveer 400 Arabische gelovigen in Jezus (sommigen waren vroeger moslims), 200 Westerse zendelingen en 1 Israëlische Messiaanse Jood aanwezig. De Palestijns-christelijke delegatie bij de conferentie werd gesponsord door ons team.

De hele wereld weet van het conflict tussen Joodse Israëliërs en Palestijnse Arabieren. Dus wanneer de mensen een groep zoals deze zien, verenigd in hun geloof, met echte vriendschap en acceptatie; en ook één in het offeren van tijd en geld, dan resulteert dit in een buitengewoon getuigenis van de macht en verzoening brengende liefde van Yeshua.


Messers Messiaanse puinhoop

Door Asher Intrater

Een pijnlijke video circuleerde er deze week, die een vermeende Messiaanse rabbi, Ralph Messer, toonde, die een zwarte bisschop, Eddie Long,  in een Thora rol wikkelde. De video veroorzaakte veel afkeer binnen de Joodse Gemeenschap vanwege de schending van een Thora rol, en gaf een slechte naam aan Messiaanse Joden. De video werd breed aan de kaak gesteld door de Messiaanse Gemeenschap.

We baden erom dat God dat wat kwaad bedoeld was,  zou omkeren ten goede.
Tot onze ontsteltenis verscheen het verhaal in YNet, een Engelse internetversie van Israëls meest populaire Hebreeuwse krant. Naast het artikel verscheen een foto van onze gemeente in Jeruzalem, met mij en een van mijn zonen er op, die een boekrol van de Thora vasthouden.

Positief was, dat YNet een artikel bracht, waarin het uitlegde dat Messer de Messiaanse Joden niet vertegenwoordigde, en een interview met mij (ondanks enkele onjuiste aanhalingen) en met verschillende andere Israëlische gelovigen herdrukt. Dat artikel was heel positief over ons geloof


Iran en Esther

Deze week nam Europa stappen om economische sancties tegen Iran te vermeerderen en President Obama kondigde aan de Iraanse activa in de Verenigde Staten te bevriezen. 
Israëlische kranten publiceerden een interview met een Iraanse actrice, waarin ze zei dat, hoewel het huidige Iraanse regime tegen Israël is, dat niet zo is met velen uit het Iraanse volk.

De race om kernwapens te verwerven door islamitische extremisten biedt een angstaanjagende achtergrond voor het Esther- vasten voor dit jaar. Het boek Esther beschrijft een potentiële genocide op het Joodse volk in Perzië (Iran); maar die werd op wonderbaarlijke wijze omgevormd tot een internationale heropleving, welke gebeurtenissen een voorafschaduwing van de eindtijd zijn. Bereidt a.u.b. uw gebedsgroepen voor op de 12 uur van voorbeden en vasten, samen met ons en andere Messiaanse gemeenten en gebedshuizen, die gepland is op woensdag 7 maart van 6: 00 uur v.m.tot 6: 00 uur n.m..


Gods Facebook

De meest elementaire discipline van een discipel van Yeshua is dagelijks de Schrift te lezen en erover te mediteren. We bestuderen het woord van God elke ochtend en elke avond  ten einde te gehoorzamen aan wat erin is geschreven.

Psalm 1: 2-3 – diens wet overpeinst hij bij dag en bij nacht..... en al wat hij onderneemt, zal gelukken.
Jozua 1: 8 - Dit wetboek dat zult u dag en nacht overpeinzen... dan zult u op uw wegen voorspoedig zijn.

God wil dat je  succesvol bent. De Schriften zijn Zijn waarheid, Zijn instrument om te communiceren. Het is het boek dat Gods gezicht openbaart, Zijn "Facebook." Het is gegarandeerd, dat een leven, gebaseerd op de beginselen van de Schrift, succesvol en vruchtbaar is in de ogen van God.


Houd het vuur brandend

door Ariel Blumenthal

Ons Revive Israel team legt grote nadruk op de dagelijkse "PPP" (Praise =lof, Prayer=gebed en profetie) sessies: het gebed van de leiding op zondag, open samenkomsten van maandag tot donderdag en voorbeden van de gemeente op vrijdag. Hier is een aanmoediging (gebaseerd op Leviticus 6: 12-13) voor allen die proberen een soort van regelmatige gebeds-/aanbiddingstijd op te bouwen:

1. Het altaar: een aangewezen plaats  om offerandes te brengen en de Gemeenschap met God te verkrijgen. Onder het Nieuwe Verbond zijn dierlijke offers niet nodig. Maar de Heer is onze harten aan het opbouwen als een altaar. Vanuit ons hart via onze mond brengen wij "de rook, de geur naar God” via allerlei soorten lofliederen en gebeden, om zo het vuur van de Geest vers en fris te houden in ons leven.

2. Het hout: de priester is er om elke ochtend "hout te branden" op het altaar. Wie kapte het hout, stapelde het op, beschermde het tegen termieten en bracht het naar de tempel? Wij willen het leuke deel van de lofprijs, het dansen, de verkondiging, de intimiteit met God, enz. Maar iemand moet het geluidssysteem onderhouden, de gitaarsnaren vervangen, de zaal voor de aanbidding schoon maken, er zeker van zijn, dat de toiletten werken, enz. Een gebedskamer onderhouden betekent een heleboel werk achter de schermen, het hout klaar houden, zodat vuur van hoge kwaliteit op het altaar kan branden.

3. Morgen: de Hebreeuwse frase, "in de morgen" komt tweemaal voor in een rij.
De Schrift benadrukt het belang ervan om in de eerste plaats in de morgen  het vuur van aanbidding en voorbede op te stoken.  Natuurlijk, kunnen we 24 uur per dag aanbidden en bidden, maar er is iets zeer speciaals in, om onze beste tijd aan God te geven, voordat de drukte van de rest van de dag gaat beginnen.

4. Het Brandoffer: dit is de basis voor alle andere aanbidding; er moest voortdurend worden geofferd, zelfs ‘s nachts (daarom door de rabbijnen de tamid genoemd, of het "doorgaande" offer.) Het brandoffer is geheel voor God: geheel verbruikt tot eer van Hem, als een aangename geur. Zelfs de as moest naar een geheiligde plaats buiten het kamp worden gebracht. Wij komen, als een Koninkrijk van priesters, om de aanbidding te offeren die Hij verdient, zonder dat het er mee te maken heeft, of we er iets van zullen krijgen.

5. Het Gemeenschapsoffer: in dit "vredes-" offer, zit wat smakelijk vlees voor ons! God is goed, en houdt van gemeenschap met zijn kinderen en van het geven van goede dingen aan hen (Lucas 11: 13); maar de ervaring van Zijn goedheid moet niet worden verward met onze motivatie om Hem te aanbidden. De herhaalde boodschap van de glimp van de hemelse aanbidding in het boek Openbaring is: Hij is waardig !! Hij is het waard !!!


Terug naar de artikelen uit 2012