Terug naar de artikelen

logo

©28. januari 2012 Revive Israel Ministries

Peiling van de Religie in Isra´┐Żl

Deze week werd een enquête gepubliceerd door het Gutman Center, gebaseerd op onderzoek uit 2009 door Professor Asher Arian, onder een doorsnede van 2.803 Israëli's. De peiling geeft een algemene trend aan van 6% naar meer traditioneel Joodse religieuze waarden, gedurende de afgelopen 10 jaar. Een deel van die trend is gewoon te verklaren uit de hogere geboortecijfers binnen de orthodoxe gemeenschap, en een daling van de Russische immigratie. Hier zijn enkele van de statistieken:

Religie:

3% - seculier, anti-religieus
43% - seculier
32% - traditioneel
15% - orthodox religieus
7% - ultra-orthodox religieus

Dit kan gegroepeerd worden in drie algemene categorieën:
46% seculier
32% traditioneel
22% religieus.
De spanning tussen deze groepen houdt de Israëlische samenleving in een status-quo.

Geloof:

77% - een Hogere Macht leidt de wereld
72% - gebed kan verbetering brengen in iemands situatie
67% - Joden zijn het "uitverkoren volk"
80% - beloning voor goede daden.
74% - straf voor slechte daden
56% - leven na de dood
51% - de komst van de Messias (niet verwijzend naar Jezus)
13% -  het te rade gaan bij rabbi’s
24% - het bezoeken van het graf van rabbi’s

Rituelen:

94% - besnijdenis
92% - sitting shiva, (het gebruik om te rouwen na de dood van een geliefde)
91% - bar mitzvah
90% - het reciteren van het "kaddish" gebed na de dood van een ouder
80% - door een Rabbi getrouwd worden
57% - burgerlijke huwelijken toestaan (momenteel is dit niet toegestaan)

Sabbat:

84% brengt de tijd door met zijn familie
69% organiseert een  speciale maaltijd
66% steekt kaarsen aan
60% zegt "Kiddush", als zegen bij de wijn
16% gaat winkelen
11% werkt
De bovenstaande percentages duiden op een sterke naleving van de Sabbat. Toch zijn er ook hoge percentages van degenen die meer vrijheid willen voor recreatieve activiteiten:
68% is voor het openen van koffiehuizen en restaurants
64% is voor het  toestaan van sportwedstrijden
59% is voor het  toestaan van openbaar vervoer
58% is voor het openen van winkelcentra

Festivals:

85% is voor Joodse feesten
82% is voor het aansteken van kaarsen op Chanoeka
68% is voor vasten op Yom Kippur = Grote Verzoendag.
67% is voor het eten van matses tijdens Pesach
36% is voor het lezen van de boekrol Esther op Poerim
20% is voor het lezen van "tikkun" gebeden tijdens de nacht van Shawoe’ot

Kosher:

76% is voor het eten van kosher voedsel in zijn eigen huis
70% is er voor ook buiten je huis kosher te eten
72% eet nooit producten van varkensvlees
63% vermengt geen melk- en vleesproducten

Staat en Religie:

70% wil dat Israël een Joodse Staat zal zijn.
65% wil de Joodse godsdienst in Israël
44% zou de wetgeving van de regering gehoorzamen, indien die in strijd zou zijn met de rabbijnse wetgeving
20% zou een rabbijnse wet gehoorzamen indien die in strijd zou zijn met een wet van de regering
36% is er niet zeker van.
40% is bereid om iemand als Jood te accepteren, wanneer zijn vader Jood is en zijn moeder niet.
33% is bereid om iemand als Jood te accepteren, wanneer hij een Jood wil zijn.

Voor een vollediger verslag van dit nieuws report, klik hier.


Het Esther Vasten

Weer een herinnering voor "Ta'anit Esther": Samen met andere lokale Israëlische gemeentes en gebedshuizen vragen we u om met ons mee te doen om een 12 uurs gebeds- en vasten-samenkomst te houden vanaf 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds op woensdag, 7 maart. Met de huidige spanningen tussen Iran en Israël zal deze gebeurtenis van intercessie van groot strategisch, zelfs historisch belang zijn.

We zullen u gebedsonderwerpen tijdens de volgende weken toezenden, zowel in grote lijnen als gedetailleerd.


Umar Mulinde

door Avraham Ben Hod

Umar Mulinde (38), vader van drie kinderen (14, 6, 3), is de pastor van Gospel Life Church in Kampala, Oeganda. Umar werd grootgebracht als moslim en hij ontving training om een Imam te worden. Door bovennatuurlijke openbaring kwam hij tot geloof in Yeshua (Jezus). Hij begon het evangelie te prediken, en zijn kerk is aan het groeien en bloeien.

Hij begon later over Israël te studeren, en hij besefte dat de Islam hem had voorgelogen, en dat er een plan voor Israël in de Bijbel was. Dit jaar sponsorde hij een conferentie met 5.000 predikanten in het stadion van Kampala, waar hij sprak over Israël. Hij organiseerde ook een petitie in Oeganda van 360.000 stemmen, waardoor succesvol het oprichten van islamitische rechtbanken in Oeganda gestopt werd. De moslims hebben  een Fatwa (een doodvonnis) tegen hem afgegeven.

Op 24 december, tijdens de Kerstnachtdienst van de kerk, namen 300 mensen Jezus als Heer aan, met inbegrip van vele moslims. Na de dienst wandelde Umar in z’n eentje naar zijn auto. Iemand achter hem riep hem. Hij voelde door de Heilige Geest, dat hij zich niet moest omkeren. Hij bereikte zijn auto en opende de deur. Hij werd door 4 moslims aangevallen, die een emmer met geconcentreerd zuur over hem heen gooiden.

Een deel van het zuur raakte de autodeur, maar veel ervan viel op Umar. Zijn kleren gingen in rook op. Leden van zijn kerk hebben hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De helft van zijn hoofd en gezicht, een arm en zijn borst waren volledig verbrand door het zuur, met inbegrip van verlies van het zicht in een oog. De doktoren vertelden hem dat hij internationale medische hulp nodig had. Ze hadden moeite met het vinden van een visum. De Israëlische regering hoorde over de situatie; het kantoor van de Minister-president ging er zich mee bemoeien en regelde voor hem, dat hij naar Israël kon vliegen en behandeld kon worden in het Sheba ziekenhuis in Tel Hashomer.

Hij is door talrijke operaties van huidtransplantatie gegaan Twee lokale Messiaans- Joodse gemeentes helpen om zorg te dragen voor de noden van zijn familie. Wat een teken des tijds: een zwarte Afrikaan wordt een christen, wordt aangevallen door moslims, vliegt naar Israël voor medische behandeling, en wordt verzorgd door lokale Messiaanse Joden.


Als Yeshua, Dan…

door Asher Intrater

De filosofie van de logica is gebaseerd op "Als-Dan" veronderstellingen.
De Natuurwetenschap is gebaseerd op "Oorzaak en Gevolg" ervaringen.

Geestelijke principes werken op een vergelijkbaar patroon. Indien ons geloof op de persoon Yeshua is geconcentreerd, dan er zullen er zeker resultaten plaatsvinden.

Als we naar Hem kijken, kunnen we wandelen op het water (Mattheüs 14:28-31).
Als we Hem verheerlijken, zal de Heilige Geest worden uitgestort. (Johannes 7:39).
Als we Hem verhogen, zullen allen tot Hem getrokken worden. (Johannes 12:32).
Als we Zijn Naam verkondigen, zullen wonderbaarlijke tekenen plaats vinden. (Handelingen 4:29-30).
Als we met Hem verenigd zijn in Zijn dood, zullen we leven met Hem. (Romeinen 6:5).
Als we lijden met Hem, zullen we verheerlijkt worden met Hem.  (Romeinen 8:17-18).
Als we ons aan Hem onderwerpen, zullen we met Hem gezag ontvangen. (Filippenzen 2:5-11).


Terug naar de artikelen uit 2012