Terug naar de artikelen

logo

©21. januari 2012 Revive Israel Ministries

Islamitische kijk op het westen

Door Betty Intrader

In haar boek In het land van onzichtbare vrouwen (Sourcebooks, 2008), beschrijft Dr. Qanta Ahmed haar geestelijke en culturele ervaringen als moslim -vrouw in Saudi Arabië. Op een moment ziet ze een goed gekleed Saudi echtpaar een video huren van de film van Al Pacino: “Advocaat van de duivel” om aan haar jonge dochter te vertonen.

Ahmed schrijft (p. 405): Ik was in geschokt. De film stelde een wereld voor waarin Pacino Satan speelt. Groepsseks maakt de film gepeperd. Het geweld is extreem en speelt zich af tegen een glanzende, glossy interpretatie van een New York –van deze tijd.

Ahmed vraagt vervolgens waarom zij de film aan hun dochter willen laten zien. Het echtpaar antwoordt: "We willen dat onze dochter alle dingen begrijpt die zo slecht zijn aan het westen, vooral Amerika. We geloven dat we haar moeten blootstellen aan de ware afspiegeling van die corrupte en waardeloos geworden wereld. Ik wil dat mijn dochter ervan op de hoogte is."

Veel moslims zien de seks, corruptie en het geweld in de Hollywood films als een juist beeld van de Amerikaanse samenleving, mede door de invloed van de christelijke cultuur als geheel. Moge God ons genade geven om de ware Bijbelse, Joods-Christelijke waarden te scheiden van de beelden van de “grote hoer” (Openbaring 17), uitgezonden naar de rest van de wereld door de media en amusementsindustrie!


Nieuwe Israëlische gelovigen

Bidt voor M’ , een nieuwe gelovige, met een achtergrond van hooggeplaatste in de Israëlisch regering; voor E’, voormalig Bijbelleraar op middelbare scholen in Israël; en voor Y’, een Israëli, die in de VS woont. Bidt om openbaring voor alle drie als ze het Nieuwe Testament lezen en het boek van Asher “Wie lunchte met Abraham?” Bidt voor veiligheid, nederigheid en basis discipelschap, voor samenzijn in de gemeente en dat hun getuigenissen zuiver en krachtig zullen blijven. Voor Rachel, als ze de activiteiten vernieuwt in het Netanel House outreachcentrum.


Danny Ayalon op Vluchtelingen

Danny Ayalon is lid van de Knesset en minister van het Departement van Buitenlandse Zaken, actief in de samenwerking tussen de Israëlisch regering en de internationale Christen gemeenschap. Hier is een video van 5 minuten met beelden waarin hij de geschiedenis van het Palestijnse vluchtelingenprobleem beschrijft, vanuit Israëlisch perspectief. (Door op de “CC” rechtsonder te klikken, kun je ondertiteling vinden in verschillende talen.)
http://www.youtube.com/watch?v=g_3A6_qSBBQ&feature=player_embedded#


Herinnering: het Esther vasten

Vergeet niet in je agenda te zetten: “Ta’anit Esther”. Overeenkomstig de traditionele Joodse datum houden we een 12- uurs bidden- en vasten bijeenkomst van 6 AM tot 6 PM op woensdag 7 maart. Je kerk of gemeente, gebedsgroep of huis van gebed worden uitgenodigd mee te doen met de plaatselijke messiaanse gelovigen hier in Israël voor deze historische en strategische voorbede. Details volgen in de komende weken.


Licht van de wereld

Door Asher Intrater

Yeshua is zo wonderbaar en Zijn boodschap zo zuiver, dat ik me dikwijls heb afgevraagd waarom sommige mensen het evangelie niet aannemen. Omgekeerd, hoe kan God iemand veroordelen alleen omdat hij een boodschap niet geloofde? Dat lijkt niet eerlijk. Hier is het antwoord van Yeshua:

Johannes 3:19 - Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Yeshua is het licht. Het licht is Zijn liefde, rechtvaardigheid, genade en zuiverheid. Zijn verschijning aan de mensheid en Zijn boodschap vormen een morele test. Diegenen met een hart van genade komen erop af, diegenen wier hart niet zuiver is zullen ertegen vechten.

Het evangelie is als de wijsheid van Salomo (1 Koningen 3). Toen twee vrouwen bij hem kwamen die allebei beweerden recht te hebben op hetzelfde kind, haalde hij een zwaard om het kind door midden te snijden. Degene wier hart zuiver was, zei het kind vrij te laten; degene met een onzuiver hart zei het kind door te snijden. De mogelijke dood van een onschuldig kind was een morele test van het hart van de twee vrouwen. Hetzelfde gaat op voor de twee criminelen aan het kruis naast Yeshua (Lukas 23). De een had een zacht hart, de ander een hard.

Het lijden van een onschuldige partij is de enige manier om het hart van de mens te testen. Als er een nieuw kind in de klas komt op een basisschool, dan zullen de pestkoppen hem wel even testen; sommigen zullen lachen; maar anderen zullen medelijden krijgen. Het antwoord aan het onschuldig lijdende kind laat het hart zien van iedereen in de klas. Yeshua, de rechtvaardige en onschuldige, die leed aan het kruis, openbaart de intentie van het hart.

Het “licht” in Johannes 3 kan vergeleken worden met het “licht” in Johannes 8. Hier is een vrouw, betrapt op overspel. De religieuze huichelaars willen haar stenigen. Zij hebben duidelijk slechte bedoelingen, omdat zij niet de man, die ook op overspel betrapt is, met haar meebrachten (Leviticus 20:10), en de vrouw duidelijk berouw toonde. Yeshua berispt degenen die haar wilden stenigen, keert zich vervolgens naar de vrouw en zegt:

Johannes 8:11 – Ook Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer.
En tot de menigte zegt Hij:
Johannes 8:12 – Ik ben het licht van de wereld.

In deze context is het niet alleen Yeshua Zelf, die het licht is, maar Zijn eigenschappen van vergeving en rechtvaardigheid. De volmaakte balans tussen genade en zuiverheid is het licht van Yeshua. Iemand die niet bereid is anderen te vergeven, zal het moeilijk vinden een evangelie van vergeving te accepteren. Iemand die niet wil ophouden met zondigen, zal het moeilijk vinden een redder aan te nemen die zegt: “Zondig niet meer.” Als kerkleiders tè kritisch worden of tè makkelijk, dan missen ze het hart van de boodschap van Yeshua.

Een van de redenen dat veel Zuid Koreanen het evangelie accepteerden en Noord Koreanen niet, kwam doordat het communisme de Noord Koreanen met haat voor Amerika gevuld heeft. Toen in de jaren -60 veel zwarten in de VS de blanken gingen haten, keerden zij zich af van het christendom naar de islam. Als wij, Joden, denken dat wij geestelijk superieur zijn aan de niet-Joden, dan kunnen we de boodschap van Yeshua niet ontvangen. Als jonge mensen hun ouders niet kunnen vergeven, dan zullen zij de boodschap van vergeving van God afwijzen. Diegenen, die gehersenspoeld zijn door seksuele immoraliteit en rebellie, kunnen een boodschap die zegt: “Zondig niet meer.” niet aannemen.


Terug naar de artikelen uit 2012