Terug naar de artikelen

logo

©31. december 2011 Revive Israel Ministries

Olie en Oliepers

door Asher Intrater

De naam Gethsemane in het Hebreeuws is "Gat Shmanim", wat "Oliepers" betekent. Het is de plaats waar olijven gebracht en geplet worden; op het vel en de pit wordt gedrukt en zo worden ze gescheiden. Het resultaat is pure olijfolie. Olie is een consequent bijbels symbool voor de zalving met de Heilige Geest. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat Yeshua deze plaats met deze naam voor Zijn doel koos.

We willen allemaal de olie; we willen de zalving; de kracht van de Heilige Geest. De zalfolie brengt bescherming, voorziening en welvaart (Psalm 23:5), wijsheid en autoriteit om te regeren (I Samuel 16:13), vreugde (Psalm 45:7, Hebreeën 1:9), genezing en bevrijding (Marcus 6:13, Jacobus 5:14), licht en openbaring (Exodus 25:6, I Johannes 2:27, Openbaring 3:18); bekwaamheid om te preken en te profeteren (Jesaja 61:1), intimiteit via aanbidding (Hooglied van Salomo 1:3, Mattheüs 25:3, Marcus 14:3), enz..

Er is een dynamische relatie tussen de olie en de pers. Ze zijn tegenpolen die elkaar in balans houden. Op Gat Shmanim omarmde Yeshua (Jezus)  het Kruis. Hij dwong Zijn wil om Zich te onderwerpen. (Mattheüs 26:39). Het is een plaats van duisternis, depressie en moeilijkheden (Mattheüs 26:37). Het is een plaats van zelfverloochening (Mattheüs 16:24); een plaats om te worden geplet; om gehoorzaam te zijn tot in de dood; om te worden getest; om door vernedering en lijden te gaan; om te bemiddelen, terwijl het punt bereikt heeft van bloed, zweet en tranen.

De olie lijkt zeker veel aantrekkelijker dan de oliepers. Toch is er geen olie zonder de pers. De olie is geproduceerd via de oliepers. Er is geen andere manier om ware olie te produceren. Aan de andere kant is het doel van de pers olie te produceren. Lijden in gehoorzaamheid zonder die olie te verkrijgen is niet overeenkomstig het hart van God. De pers is voor de olie. De olie komt uit de pers.


Terroristische Aanval op Christenen in Nigeria

door Andrew B

Op eerste kerstdag waren verschillende christelijke kerken in Nigeria het doelwit van zelfmoordaanslagen door de Islamitische sekte Boko Haram. Het dodental van 45 mensen werd vermeld en 73 gewonden. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor bijna 500 doden, alleen al in dit jaar.

Volgens het “Compass Direct News” heeft dit bombardement de ruïnes van St. Theresa’s katholieke kerk, buiten de Nigeriaanse hoofdstad Abuja in Madalla, veranderd in een nationaal rouwcentrum. “De schok van het incident is zeer traumatische geweest," zei de voorganger. Joseph Akor, van het bisdom Minna. “De aanbidders van God hebben alle reden bang te zijn na zo’n incident, maar zij worden gesterkt door het bloed van de martelaren en laten zich er niet van weerhouden de dagelijkse mis bij te wonen”

Deze aanval doet ook denken aan de bombardementen op de Koptische kerk van Alexandrië in Egypte op Nieuwjaarsdag, afgelopen januari. We moeten blijven bidden voor onze broeders en zusters die geconfronteerd worden met dergelijke vervolging en voor de families van de overlevenden.


Zegel van Klei Gevonden Onder Jerusalems Oude Stad

door Andrew B

Een zeldzame zegel ter grootte van een kleine munt, waarop de Aramese woorden "Zuiver voor God" stonden, is gevonden op een archeologische plaats in de buurt van de Westelijke Muur. Archeologen beweren dat het zegel dateert van rond de tijd van de vernietiging van de Tweede Tempel. Omdat opgraving op de Tempelberg verboden zijn, zowel door Joodse als door de Islamitische autoriteiten, zijn er slechts een paar objecten gevonden, die verbonden kunnen worden met de tempel en Joodse religieuze vormen van aanbidding. Dit klein stukje steen getuigt van een vroegere Joodse bewoning van Jeruzalem, en ondersteunt dus de bijbelse waarheid dat het land Israël aan de Joden behoort.


Gebed voor Noord Korea

door Ariel Blumenthal

In de afgelopen twee weken, hebben we de foto's van menigten van Noord - Koreanen gezien, die huilden over hun dode leider, Kim (familienaam) Jong Il, en die uitkeken naar de inwijding van zijn zoon, Kim Jong-Un. De grootvader, Kim Il Sung, wordt beschouwd als de "Mao" van Noord - Korea: een communistische held uit de oorlogstijd (getraind en opgeleid door de Sovjet-Unie), een instrument om de Koreanen van Japanse bezetting te bevrijden, en ook van de Westerse "agressie" tijdens de Koreaanse oorlog.

Zoals bij Mao in China of bij Stalin in Rusland, werd bij Kim het kenmerk van dit communisme een “persoonlijke cultus” van hemzelf, die de Noord - Koreanen "Onze Grote Vader." noemen. Het is moeilijk je de mate van aanbidding voor te stellen die wordt toegeschreven aan Kim, wiens foto en beelden in elk huis, elke winkel en op iedere straathoek zichtbaar zijn; om nog maar te zwijgen van de hersenspoelingen en de controle op de gedachten en de marteling die nodig zijn, om te voorkomen dat miljoenen mensen iets of iemand anders zullen aanbidden, met inbegrip van Yeshua. Dit systeem van de "antichrist" leidde tot verschrikkelijke vervolgingen van de kleine, ondergrondse kerk in Noord - Korea.

Toch is in de loop van de laatste 60 jaar - net over de grens, in Zuid-Korea - de groei van een vrije en welvarende, democratische natie zichtbaar geworden. Hier bevindt zich een krachtige kerk, waardoor Zuid - Korea het tweede grootste zendingsland in de wereld is geworden. 
(Na de VS, dat een land is met een bevolking van 6 keer die van Zuid-Korea!)

Openbaring 5:9 beschrijft kommen in de hemel, die worden gevuld met heilige wierook, wat de gebeden van de heiligen vertegenwoordigt. In onze generatie, hebben miljoenen Koreanen deze kommen gevuld met hun vurige en toegewijde gebeden voor de hele wereld. Laten we onze gebeden voegen bij die van hen voor de genezing en het herstel van hun verscheurde en verdeelde natie: 

  1. Bevrijding uit de cultus om de Kim familie  te vereren - �dat 25 miljoen Noord-Koreanen� naar deze pafferige, 28-jarige, verwende man zullen kijken en de absurditeit van hun afgoderij zullen gaan inzien
  2. Een vreedzame overgang en hereniging van het Koreaanse volk met vrijheid van godsdienst; laat ons gebed voor de vervolgde kerk versterken en laten we bidden om een  doorbraak van het evangelie in Noord.- Korea.
  3. Het verbreken van Hongersnood en dood tijdens deze winter van 2011-12: sinds de vroege jaren 90 heeft hongersnood miljoenen in Noord - Korea gedood, en deze winter kan een van de ergste winters worden. Eeuwigdurend wanbeheer en achterstand betekent dat er slechts enkele mogelijkheden zijn om aan voedsel te komen.

Hier zijn enkele links om u te helpen op een informatieve wijze te bidden:  
http://vimeo.com/33269431

http://www.sagekorea.org/hall.php?lang=Eng

http://38north.org/2011/12/aabrahamian122211/

Ned. ondertiteld: www.crossingnk.com


Terug naar de artikelen uit 2011