Terug naar de artikelen

logo

©15. oktober 2011 Revive Israel Ministries

Gilad Shalit

Asher Intrater

Nadat hij 1.934 dagen onwettig vastgehouden was als gijzelaar, werd er een overeenkomst getekend dat Gilad vrijgelaten zou worden in ruil voor 1.027 terroristen of veiligheid gevangenen. (1 Israëli voor meer dan 1.000 terroristen!). De stemming in het Israëlisch kabinet was 26 vòòr en 3 tegen.

Terwijl iedereen blij is met het vooruitzicht dat hij spoedig terugkomt, is er ook het sober bewustzijn van wat dit kan gaan kosten in de toekomst, door de vrijlating van zo veel terroristen. Ten eerste versterkt het Hamas ten opzichte van de PLO. Daarbij komt dat het kan resulteren in meer terroristische acties in de toekomst.

De terroristen die nu vrijgelaten worden hadden 569 onschuldige Israëli’s vermoord. 180 Israëli’s zijn er al gedood door terroristen die al eerder vrijgelaten zijn. Een Israëlisch antwoord was: “Shalid is duizend terroristen waard.”  Maar daar gaat het niet om. Shalid is wel miljoen terroristen waard. De vraag is hoeveel andere onschuldige mensen zullen worden vermoord door deze vrijlating.

Een van de factoren die de overeenkomst tot stand bracht, was de bemiddelingsrol van de interim regering in Egypte. De uitwisseling deal voor Shalid werd persoonlijk geleid door Benyamin Netanyahu en wordt gezien als een politieke overwinning voor hem. De vrijlating van Shalid werd getekend op de vooravond van Sukkot en hij zal thuis zijn aan het eind van het feest.


Moshe Dayan

Deze week staat in het teken van de dertigste verjaardag van de dood van de beroemde politieke en militaire leider van Israël: Moshe Dayan. Een serie artikelen verscheen in de plaatselijke kranten waarin zijn leven beschreven werd als heroïsch, niettemin tragisch en met bijna Bijbelse verhoudingen.

Hij was een van de eerste in het land geboren zonen van de eerste Israëlische kibboets “Daganya”. Hij was een soldaat zonder vrees, een knappe, donkere verschijning en sprak Hebreeuws met een inlands accent en had een rijke, poëtische woordenschat als van de profeten uit het Oude testament. Hij was hèt symbool van de nieuwe Israëli’s, in tegenstelling tot de oude Diaspora Jood; een man die hield van landbouw, archeologie en

militair, thuis in het Thuisland van onze aartsvaders. Seksuele immoraliteit werd oogluikend toegestaan, als een moderne, gezonde, robuuste reactie op de uitdagingen van het pionier en strijder zijn.

Zijn imago als held bereikte zijn hoogtepunt in de oorlog van 1967. Hij was minister van defensie toen Israël de oude stad Jeruzalem heroverde, inclusief de Tempelberg. Er waren veel helden in die dagen en hij was de held der helden.

Tussen de jaren 1967 en 1973 vond er echter een tragische verandering plaats. Samen met ander Israëli’s werd hij afgeschilderd als iemand die arrogant werd, gemoedelijk en begerig naar roem en geld. De aanval van de omliggende landen tijdens de Yom Kippur oorlog overviel een Israël dat onvoorbereid was. Veel van de blaam trof Dayan.

Na de vele slachtoffers uit die oorlog en zijn zwak leiderschap, ging het bergafwaarts met Dayan. Er ontstonden problemen met politieke medewerkers, familie en financiën. De voormalige ster verbleekte. In de Israëlische “mythen” staat hij bekend om beiden: zijn gloriedagen van overwinning en om de aftakeling uit later tijd. Zijn opkomst en val werden symbolisch voor het goede en het kwade in de Israëlisch samenleving.


26 Christenen vermoord in Egypte

(Caroline Glick,  schrijfster voor Jerusalem Post, verkort weergegeven, voor het volledige artikel klik)

Het is niet duidelijk waarom Westerse regeringen of kerken blind zijn voor de vervolging van christenen in de moslimwereld.

Op zondagavond voerden Egyptische Kopten een, wat was bedoeld als een vredige, wake op bij het hoofdkwartier van de Egyptische staatstelevisie in Cairo. De 1.000 christenen waren bijeen in Cairo om te protesteren tegen het recent verbranden van twee kerken door islamitische benden en de snel escalerende - door de staat ondersteunde - gewelddadige aanvallen op christenen door moslimgroepen.

De demonstranten werden belegerd door islamitische aanvallers, die al gauw steun kregen van militaire krachten. Tussen 19 en 40 kopten werden gedood door soldaten en moslim aanvallers. Ze werden overreden door militaire wagens, geslagen, beschoten en door de straten van Cairo gesleurd.


Verheerlijking van de Heiligen

(korte samenvatting van recente boodschap)

Drie menselijke wezens bereikten het niveau van fysieke verheerlijking bij hun leven, zoals beschreven is in de Bijbel. De eerste was Mozes (Exodus 33-34) na twee vastenperiodes van 40 dagen op de berg Sinaï. De tweede was de eerste martelaar, Stefanus (Handelingen 6-7) toen hij gestenigd werd door religieuze vervolgers. De derde was natuurlijk Jezus Zelf, op de Berg der Verheerlijking (Mattheüs 17, Lukas 9).

In elk van de drie gevallen was hun gezicht verlicht.

Exodus 34:29 – “En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sina� afdaalde….. dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde….”

Handelingen 6:15 – “En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem (Stefanus) gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.”

Matthe�s 17:2 – “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.”

Yeshua vertelde Zijn discipelen dat zij even zouden ervaren (proeven) hoe het koninkrijk van God op aarde zou zijn. Hij bad en veranderde in heerlijkheid. In de komende wereld, kunnen we verheerlijkte lichamen bezitten, die zullen schijnen met licht. Yeshua liet het gebeuren om te laten zien dat de kracht van de heerlijkheid onderworpen zal zijn aan onze wil en kan toenemen of afnemen.

Dat is een deel van onze beloning. Hoe meer iemand Hem dient door geloof in dit leven, des te meer zal zijn opgestane lichaam schijnen met licht in het toekomstige (leven). De mate van heerlijkheid in het opstandingslichaam van iedereen zal verschillend zijn, net als de sterren verschillen in grootte. 

Het is interessant op te merken dat noch de afgodendienst en immoraliteit van het oude Israël, noch de op moord beluste vervolging van de religieuze Joden de kracht van de heerlijkheid over Mozes en Stefanus konden tegenhouden. Hoewel het vleselijke spreken van Petrus en de discipelen de heerlijkheid wel na een ogenblik verkortten.

(voor een gratis download van de hele boodschap klik)


Jerusalem Outreach

Er is een bijzonder outreach programma in Jeruzalem dit weekend met onzen vrienden in het RCC. Bidt alstublieft (nu!) voor zalving en veel vrucht. We verwachten een heleboel nog- niet-geredde Israëli’s. Asher zal de boodschap brengen.


Terug naar de artikelen uit 2011