Terug naar de artikelen

logo

©11. september 2011 Revive Israel Ministries

9-11 en het "Nieuwe" Midden Oosten

door Asher Intrater

Vandaag, op 11 september 2011, zal er in  Israël een plechtigheid gehouden worden om hen te gedenken, die het leven verloren hebben bij de aanval op de Twin Towers, precies 10 jaar geleden. Deze tien jaren  hebben de schepping gezien van een nieuwe werkelijkheid  in het Midden Oosten. Er zijn gewelddadige omwentelingen geweest in de meeste Moslimlanden, die Israël omringen. Anarchie, bloedvergieten en radicale Islamitische overnames zijn wijd verspreid.

Laten we bidden voor Amerika, terwijl ze treurt over hen die het leven verloren hebben; en om de verspreiding van de radicale Islam te binden.


Massale Aanval op de Israëlische Ambassade in Egypte.

Op vrijdagavond, 9 september, na de middaggebeden, verzamelde zich een grote en gefrustreerde menigte van Egyptische moslims op het Tahrir Plein in Cairo. Op zoek naar een uitweg voor hun woede, kwam, naar men zegt, een menigte van enige duizenden in beweging om de Israëlische ambassade aan te vallen. Ze braken de beschermende muur af en gingen het gebouw binnen. Alle Israëlische diplomaten en hun gezinnen werden geëvacueerd, met uitzondering van 6 veiligheidsmensen, die in het gebouw bleven.

Gedurende de nacht van 10 september probeerde premier Netanyahu van de Egyptische regering en veiligheidsambtenaren gedaan te krijgen de menigte  te stoppen, maar er kwam geen reactie. Toen belde Netanyahu rechtstreeks naar de Amerikaanse President Obama om hulp te vragen. Obama belde naar Egypte en eiste interventie. Het Egyptische leger liet bewapende voertuigen komen, vuurde traangas af en schoot zelfs met scherp. Velen raakten gewond en naar verluidt werden drie demonstranten gedood.

Het veiligheidspersoneel van 6 mensen werd in het gebouw opgesloten. Netanyahu sprak per telefoon met "Yonatan," hoofd van het veiligheidsteam. Toen er nog maar één deur tussen hen en de menigte was, kwamen de Egyptische strijdkrachten en redden hen, en zo werd een wending naar een internationale ramp op de laatste moment voorkomen.

Op de morgen van 10 september, gaf Netanyahu een verklaring uit, waarin hij President Obama en het Egyptische leger bedankte, maar hij benadrukte ook de ernst van de situatie. Uiteraard kunnen er geen diplomatieke betrekkingen zijn als het ene land de ambassade en het personeel van het andere land niet kan beschermen. De omwentelingen in Egypte hebben het 30-jarig Vredesverdrag met Israël in gevaar gebracht.


Turkse Opinies over Israël

In deze maand is er een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen Turkije en Israël gekomen, toen de Turkse premier Erdogan aankondigde diplomatieke, commerciële en defensieve regelingen met Israël te verbreken. Toch hebben niet alle Turken dezelfde gevoelens. Hier is een fragment van een artikel van columnist Burak Bekdil, dat verscheen in de Hurriyet Daily News van 23 augustus 2011   

Het is alweer twee en een half jaar geleden, dat Minister-President Erdoğan tegen President Shimon Peres van Israël zei: “U (Joden) weet goed hoe te doden.” Erdoğan heeft ook verklaard dat het grootste struikelblok voor vrede in dit deel van de wereld Israël is, terwijl hij de Joodse staat "een etterende steenpuist in het Midden-Oosten noemde, die haat en vijandschap verspreidt." Laten we eens proberen te identificeren wie degenen zijn die goed weten hoe te doden.

Het aantal Syrische doden komt elke dag dichter bij de 2.000; en het Turks-Koerdische dodental is al hoger dan 40.000 sinds 1984. Alleen al tijdens deze Ramadan heeft de Koerdistan arbeiders partij (PKK) een dodental bereikt van 50 in deze oorlog van islamitische Koerden tegen islamitische Turken.

Soedan ligt niet in het conventionele Midden-Oosten. Laten we daarom de genocide daar negeren. Laten we ook maar ook de West-Pakistaanse bloedbaden in Oost-Pakistan (Bangladesh) negeren, met totaal van 1,25 miljoen doden in 1971. Of wat te denken van 200.000 doden in Algerije in de oorlog tussen islamieten en de regering van 1991 tot 2006.

Een eenvoudig onderzoek, dat strikt over het Midden-Oosten gaat, zal u het volgende tonen: één miljoen doden in de volkomen islamitische Iran-Irak oorlog; 300.000 mensen uit de Moslim minderheden gedood door Saddam Hoessein; 80.000 Iraniërs gedood tijdens de islamitische revolutie; 25.000 sterfgevallen van 1970 tot 1971, de dagen van Zwarte September, door de Jordaanse regering in haar strijd tegen de Palestijnen; en 20.000 islamieten die gedood werden in 1982 door de oudste al-Assad in Hama. De schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie over Osama bin Ladens bloedbad in Irak bereikte al een paar jaar eerder het getal van 150.000.

Ongeveer 11 miljoen moslims zijn door geweld omgekomen sinds 1948, van welke 35.000, (0,3 procent) stierven gedurende de zes jaren oorlog van Arabieren tegen Israël, of te wel: één van elke 315 dodelijke slachtoffers. In contrast hiermee: meer dan 90 procent van hen die omkwamen, werden gedood door medemoslims.

Ik vroeg aan een christelijke Turkse vriend hoe een journalist dit kon schrijven enoverleven. Zijn commentaar was dat het artikel waarschijnlijk alleen zou verschijnen in de Engelse bijlage van de oppositiekrant, want als het  gepubliceerd zou worden in het Turks, dan zou hij zijn eigen doodvonnis hebben ondertekend. Een inspectie van de honderden "reacties" toonde een meerderheid ten gunste van zijn kritieken. Bid voor Bekdil om bescherming.


Jeruzalems uitgebreide gebedsbijeenkomst

door Eddie Santoro

Op dinsdag, 6 september hebben leden van 7 of 8 gemeenten in Jeruzalem elkaar ontmoet voor een gezamenlijke gebedssamenkomst. Er was een grote eenheid tussen de gemeenten, die is voortgekomen uit de vriendschap onder de voorgangers van de Jeruzalem regio. Deze eenheid tijdens de bijeenkomst heeft geleid tot een krachtige zalving van de Heilige Geest tijdens het gebed. We deden voorbeden voor de omringende naties in het Midden-Oosten, voor komende gebeurtenissen in de Verenigde Naties, voor de redding van Israël, en nog veel meer. De gebeden werden al snel vurig en intens, iedereen nam er deel aan. De aula was overvol.


TJCII

door Daniel Juster

De "Toward Jerusalem Council II", conferentie, die bijeengeroepen wordt door grote, confessionele kerkleiders - dit jaar met name uit Europa en Afrika –vindt deze week in Jeruzalem plaats. De conferentie is een dialoog, die ontworpen is om aan de officiële Kerk hulp en begrip bij te brengen van de Messiaanse beweging in Israël en over de wereld. Bidt alstublieft voor een duidelijke strategie en dat er een eensluidende visie uit deze conferentie naar voren zal komen. En bidt a.u.b.ook voor een doorbraak in het leiderschap van de kerk in Azië.


Terug naar de artikelen uit 2011