Terug naar de artikelen

logo

Een drukke week

©4. september2011 Revive Israel Ministries

Zondag spraken we op een conferentie voor Chinese gelovigen, voornamelijk uit Taiwan, verzorgd door Melody of My Heart ministries. Er werd een visie bijgebracht voor wereldevangelisatie door verbondssamenwerking, met name in Oost Azië.

Op woensdag gaven we onderwijs over het vuur van de Heilige Geest op een conferentie voor werkers in Korea uit 14 verschillende landen. De conferentie werd gehouden in een hotel midden in Jeruzalem. Terwijl Asher sprak, hoorden orthodoxe joden in de lobby de boodschap in het Hebreeuws over de luidspreker. De plaatselijke rabbi klaagde en liet het spreken ophouden. Asher weigerde te stoppen en een confrontatie was het gevolg.

Donderdag hadden we de trouwerij van Cody en Liat. De plechtigheid vond plaats op het strand in Natanja. Liat kwam naar buiten in klassiek wit, maar blootsvoets. Asher sprak over de opofferende liefde van Yeshua. Vele Israëlische omstanders, zowel religieus als seculier, op het strand en in het restaurant, hoorden het getuigenis van Gods liefde.

Vrijdag overspoelden “anti-Messiaanse” groepen in Mevaseret de stad met folders tegen ons (net als de vorige week met 9 foto’s en adressen, waaronder 4 van ons team).

Ondanks het stoken, was de reactie van de meeste bewoners behoorlijk positief en had het als gevolg een artikel in de Jerusalem Post met de titel: Messiaanse Joden illegaal openbaar gemaakt.

In onze gemeente in Jeruzalem, Ahavat Yeshua, genoten we van de aanbidding en het samenzijn in de Heilige Geest. Een verslag van onze jong volwassenen groep, die terugkwam van een korte zendingsreis in Italië liep uit op een tijd van handoplegging voor genezing. Asher sprak een boodschap over opwekking zowel in Israël als in de naties.

Ondanks de aanvallen, de druk, uitputting en teleurstellingen, breekt het Koninkrijk van God door. We voelen dat de profetische bestemming van de eindtijd opwekking ons insluit.


Glick over Beck

Door Caroline Glick, adjunct hoofdredacteur van The Jerusalem Post, verkort weergegeven.

In het algemeen beantwoordden de media in Israël het bezoek van Beck aan Israël als een flop of verdraaiden wie Beck is en wat hij probeert te doen. Zij zetten hem neer als onstabiel of bestempelden hem als extremist en een marginale kracht in de VS.

Beck zei: “Er is meer moed in één Israëlisch soldaat dan in alle koude harten van alle bureaucraten in de Verenigde Naties samen. In Israël kun je mensen vinden die geconfronteerd worden met ongelofelijke kansen, met het hele scala van de wereldopinie over wat goed en is en wat waar is. De groten van de aarde veroordelen Israël. Over de grens slacht Syrië zijn eigen burgers af. De groten der aarde zwijgen….”

De diplomaten zijn bang, dus onderwerpen zij zich. Zij geven zich over aan de leugen. Beck is zeldzaam omdat hij weigert te buigen voor de intellectuele intimidatie en het groepsdenken dat een plaag is voor de discussie over Israël, in Israël zelf en over de hele wereld.

De linkse aanvallen op Beck worden aangevuurd door het feit dat hij Christen Zionist is. De linkse standaardmodus is het beschuldigen van Christen Zionisten dat zij een verborgen agenda zouden hebben om Joden te bekeren en een geheime wens: te zien dat wij gedood worden in een Armageddon. Becks weigering om te buigen voor de conventionele wijsheid dat de vijanden van Israël geprezen zouden moeten worden en de vrienden veroordeeld, laat de reden zien dat Christen Zionisten vertrouwd en omarmd kunnen worden door Israëli’s.

Christen Zionisten – evenals de Joodse religieuze Zionisten – zijn niet te bewegen door de intimidatie van de media, vanwege hun geloof in God en hun afhankelijkheid van de Schrift. Hun geloof zorgt ervoor dat ze de realiteit kunnen beoordelen die niet afhankelijk is van het wijd verspreide na-religieuze intellectuele commissariaat dat de media beheerst en de culturele elite in de Westerse wereld.

Om het hele artikel te lezen (in het Engels) klik


Verbondsrelaties

Troy B. Wallace & SI, (verkort weergegeven)

Getuigen van Gods liefde

In relaties met ongelovigen laten wij, als ambassadeurs van de Messias Yeshua, Zijn karakter zien aan wie met ons omgaan. In onze bereidheid om trouw te zijn, wat ons van tijd tot tijd best pijn doet, laten we de eeuwige verbondsliefde van God zien. Een leven leiden van loyaliteit en integriteit is een deel van onze verantwoordelijkheid in het herstellen van de wereld waarin we leven.

Gemeenteleven

Relaties tussen mensen die in Yeshua geloven zijn van nature verbondsrelaties door de gemeenschappelijke belijdenis van Yeshua als Redder en doordat Hij Zijn bloed vergoten heeft. Het gemeenschappelijk avondmaal wordt gezien als een verbondsmaal. Verbondsrelaties tussen gemeenteleiders en gemeenteleden kunnen ontstaan met een specifiek doel, zoals invloed hebben in een gebied door evangelie brengen en door koninklijke waarden.

Teambediening

Verbondsrelaties zijn beslist noodzakelijk voor een geslaagde teambediening. Yeshua investeerde moeite en tijd in een geselecteerde groep individuen. Yeshua zag potentieel in Zijn discipelen en zijn waren bereid Hem te volgen. Kort voor Hij gearresteerd werd zei Yeshua tegen Zijn discipelen dat zij niet langer “slaven” waren, maar “vrienden” (Joh. 15:15).

In navolging van het voorbeeld van Yeshua, zal onze teambediening ook geselecteerde individuen trainen, om onze vrienden, partners en opvolgers te worden. Discipel schap op grond van een verbond bevat morele confrontatie gepaard met liefde en genade, een leerzame atmosfeer, zonder jaloezie en roddel, wederzijdse verantwoordelijkheid, opofferende hulp en een long-term toewijding.

De levensstijl van het Koninkrijk

Verbondswaarden worden een “koninkrijksgedrag” dat van toepassing is op diverse terreinen van het leven. Deze terreinen omvatten: 1) toewijding en prioriteit in het gezin, 2) respect en gebed voor regeringsleiders, 3) gehoorzaamheid aan de wet en degenen die de wet handhaven, 4) eerlijkheid in het omgaan met geld, inclusief schulden en belasting betalen, 5) anderen dienen en deelnemen aan het gemeenschapsleven en 6) een hoge werkethiek in je arbeidsomgeving, inclusief je meerderen en medewerkers eren.


Terug naar de artikelen uit 2011