Terug naar de artikelen

logo

Financiële crisis in de VS
©7. augustus 2011

Door Asher Intrater

Verleden week slaagden het Congres en de Senaat in de VS erin een compromisplan te bereiken hoe ze moesten omgaan met de schuld- en kredietcrisis. Dit weekend zakte, ondanks het VS plan, de internationale kredietstandaard voor de VS één categorie: van AAA naar AA+.

Veel landen maken gebruik van wat ze noemen “het uitgeven van geld door leningen”. Uitgeven van geld door leningen is een illusie. Het betekent kopen en uitgeven wanneer men geen geld heeft om de kosten te dekken. Ieder gezin zou moeten weten dat dit niet mogelijk is. Schuld is voor financiën wat ziekte is voor het lichaam.

Deuteronomium 28:12-13 ….en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen.

Deze tekst, voor het oude Israël, is relevant voor alle landen in deze tijd. Het is een belofte, een opdracht en een waarschuwing tegelijk. Als land zul je niet lenen. Ik vroeg me af of er niet iemand in de VS een nieuwe politieke partij zou kunnen oprichten, de GOOD partij.    Get Out Of Dept oftewel: Kom uit je schulden. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen. Ik zou gedacht hebben dat de eerste stap zou moeten zijn het snijden in de salarissen van alle congresleden, senatoren, kamerleden enz. Je kunt geen autoriteit hebben zonder verantwoordelijkheid.

Als zich een grote economische crash zou voordoen, dan zou de invloed daarvan zich internationaal verspreiden, inclusief een groei van antisemitisme en antizionisme. Hitler ging voor de verkiezingen met de Nazi partij in 1923. Hij verloor. Hij ging er weer voor in 1933 en werd gekozen. Een van de factoren die het verschil maakten was de crash op de aandelenbeurs in de VS in 1929. Wat er gebeurt in de Verenigde Staten heeft effect op de wereld op economisch, politiek en geestelijk gebied.

De vroege “voorspoed” predikers in de VS in de jaren 70 leerden altijd dat God niet kon zegenen als er nog schuld was. Het lijkt erop dat later de verleiding van voorspoed het won van de Bijbelse waarschuwing tegen schuld. Deze zonde werd wijd verbreid door het lichaam van Christus, in de VS en over de hele wereld. Hebzucht, lust, genot en het zoeken naar welstand hebben zowel gelovigen als ongelovigen verblind.

Ik schrijf dit op zondag, zo’n 24 uur voor de opening van de internationale aandelenbeurzen en banken op maandag. Laten we het dringend uitroepen in gebed voor berouw, voor verantwoordelijkheid, voor wijsheid, voor genade en voor waarheid (werkelijkheid).


Het adopteren van de Internationale Kerk

God veranderde de naam van Abram in Abraham, wat betekent "de vader van vele volken"- Genesis 17:4. God verwees niet alleen naar de fysieke zonen van Abraham, maar zijn geestelijke. Wie zijn de geestelijke zonen en dochters van Abraham? Echt gelovige christenen over de hele wereld (Romeinen 4, 11, Efeziërs 2-3, Galaten 4).

Met de verandering van naam kwam bij Abraham ook een verandering van identiteit. Die identiteitsverandering omvatte een verandering in zijn houding ten opzichte van de heidenen. Hij zag de toekomstige gelovigen in alle naties als zijn geestelijke kinderen. Zij zouden zijn uitgebreide geestelijke familie worden. Het laten opgroeien van niet biologisch eigen kinderen in je gezin wordt “adoptie” genoemd.

Echt wedergeboren christenen zijn geadopteerd door Yeshua (Jezus) als kinderen van God. Ze zijn geen wezen. Toch zijn christenen ook “geadopteerd” door Abraham door geloof, al tweeduizend jaar eerder. Abraham heeft hen op het menselijke vlak geadopteerd in Gods voorkennis en predestinatie. Echte christenen zijn geadopteerd in Gods gezin en in dat van Abraham (wat uiteindelijk hetzelfde is).

Abraham maakte deze veranderde houding ten opzichte van de heidenen door op het moment van de besnijdenis. Dat was het deel van de besnijdenis van zijn hart (Deuteronomium 10:16, 30:6, Jeremia 4:4). Helaas is de besnijdenis voor veel Messiaanse Joden een symbool geworden van het afwijzen van christenen in plaats van hen te adopteren. De naamsverandering van Abraham versterkte zijn oorspronkelijke roeping dat "met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden." Genesis 12:3

Het Messiaanse overblijfsel in Israël gaat door net zo’n verandering van identiteit en houding tegenover de Kerk heen. Wij moeten de naties “adopteren”. Dit is een besnijdenis van je hart. De kerk is niet langer gescheiden van ons, maar is deel geworden van Abrahams uitgebreide geestelijke familie. Ik heb het gevoel dat de Heilige Geest mij dringt om de Kerk te adopteren. Adopteren betekent het hebben van een positieve houding, een verlangen te zegenen. Het betekent het delen van je eigendomsrecht en je identiteit. Het betekent zorgen voor, ondersteunen en voorzien.

God begon met een “geloofs” familie, de familie van Abraham. Die familie groeide uit tot stammen en vervolgens een natie. Ten tijde van Yeshua maakte deze familie een sprong in aantal tot een internationale gemeenschap. Er was geen plan voor dit idee, er was zelfs geen woord voor. Het Griekse Nieuwe Testament heeft er een woord aan gegeven “Ecclesia”.

[Dit woord werd gebruikt in de Septuagint voor het Hebreeuwse woord “kahal” zoals in het boek Prediker; toch gaat het veel verder dan die betekenis. Ecclesia is de groep “uitverkorenen” uit alle volken. De schepping van deze internationale Ecclesia (Kerk) is een centraal aspect in de openbaring van Paulus.]

De Ecclesia is een vervulling van de profetieën en beloften aan vader Abraham, een product van zijn geloof. Er is een verbondsrelatie tussen Israël en de Kerk. De Kerk is de geestelijke uitbreiding van het oude Israël, geen vervanging hiervoor. Als de Kerk een uitbreiding is van Israël en geen vervanging, dan moeten wij, Messiaanse Joden, de Kerk zien als een uitbreiding van onze geestelijke familie.


Woningdemonstraties in Israël�������������������������������������������������������

Door Mati Shoshani     

Voor het eerst in vele jaren is Israël overspoeld door een golf van demonstraties door de middenklasse. De demonstranten eisen van de regering dat zij iets doen om een oplossing te vinden voor de huizencrisis in het land, die het kopen van een appartement tot een onbereikbare droom heeft gemaakt voor de middenklasse. Honderden kamperen in tentsteden in het centrum van de grote steden.Op zaterdag 6 augustus waren er zo’n 300.000 demonstranten bijeen in Tel Aviv en eisten verandering.

We hebben in de afgelopen maanden verscheidene grootschalige sociale protesten gezien als antwoord op de steeds hoger wordende kosten van het levensonderhoud.    Het ziet ernaar uit dat de bron van frustratie die deze gebeurtenissen aanwakkert, de desillusie is van de middenklasse, die zich gaat realiseren dat de droom van een eigen huis, een auto en een comfortabel leven leiden, steeds minder realistisch wordt. Er is ook een politiek aspect aan deze demonstraties en de dekking die ze gekregen hebben van de media in Israël. Veel van de demonstranten en journalisten trekken hun voordeel uit de legitieme burgeropkomst voor een agenda die linkser wordt en tegen de overheid ingaat.


Terug naar de artikelen uit 2011