Terug naar de artikelen

logo

Het Evangelie voor moslims
©29. augustus 2010 Asher Intrater

Er is een populaire doctrine in de islamitische wereld vandaag de dag dat Mohammed genoemd wordt in de Hebreeuwse bijbel (Tenach). Mohammed verschijning in de Tenach zou autoriteit geven aan hun opvatting dat hij laatste en grootste profeet is, die het Jodendom en het Christendom vervangt. Ik werd kort geïnterviewd voor Al Hayat TV over dit onderwerp.

In Hooglied 5:16, de vrouw wendt zich tot de dochters van Jeruzalem en stelt dat haar geliefde “begeerlijk” is. Het woord in het Hebreeuws hier is "Makhmadhim". The basis “Khamad” is dezelfde als in Mohammed en betekent begeerlijk. Het is dezelfde basis van het gebod "Gij zult niet begeren” in de Tien Geboden. In het moderne Hebreeuws, het woord "Khamud" is een veel voorkomende bijnaam voor vrienden en geliefden dat "lieverd" betekent.

Moslims beweren dat het woord in Hooglied van Salomo een eervolle meervoudsvorm is die verwijst naar hun profeet. Het woord is inderdaad een meervoud, maar het verwijst natuurlijk niet naar iemand; het is een beschrijving van het karakter van de geliefde in het gedicht. Dit woord is parallel aan het zelfstandig naamwoord dat er voor staat, zeggende dat de mond van de geliefde "lief" is. Het oorspronkelijke Hebreeuws heeft beide in een meervoudsvorm: "zoete dingen 'en' begeerlijke dingen”.

Ik heb gezegd dat het voor moslims, joden en christenen goed is om te verwijzen naar de tekst van de Tenach, omdat het inderdaad de oorspronkelijke bron van autoriteit zou moeten zijn voor alle drie de religies. Hooglied is ongeveer 1.000 jaar vóór de tijd van Yeshua (Jezus) geschreven, en 1.600 jaar vóór de tijd van Mohammed.

Al dertig jaar ben ik betrokken geweest bij de verzoeningsconferenties met Arabische Christenen. Het is mijn droom dat we verder zullen gaan dan alleen de verzoening en dat we zullen beginnen samen te werken in het delen van het evangelie en het samen vooruithelpen van het koninkrijk.

Ongeveer 10 jaar geleden was ik ingepland om te spreken op een verzoeningsconferentie in Jordanië. Ik vertelde de organisatoren dat ik les wilde geven in het Hebreeuws. Zij zeiden dat het regelen van de vertaling te moeilijk zou zijn. Echter, sommige Arabische voorgangers uit Irak hadden het gesprek gehoord en renden naar voren om te zeggen dat ze het evangelie in het Hebreeuws wilden horen.

Op dat moment werd een openbaring geboren in mijn hart. Er zijn vele intense gevoelens onder Arabieren in de richting van Joodse volk. Door jihadistische indoctrinatie zijn veel van die gevoelens zeer tegenstrijdig. Er is een obsessie in de moslimwereld m.b.t. Israël. Ik geloof dat obsessie door God ten goede gebruikt kan worden. Voor de Arabische moslims kan het horen van het evangelie in het Hebreeuws (met vertaling of ondertiteling) van een Jood uit Israël een boeiende en transformerende ervaring kunnen zijn.

We verlangen om het evangelie met moslims te delen. Onze inspanningen waren tot dusver voornamelijk om Arabische evangelisten te ondersteunen die met gevaar voor eigen leven het goede nieuws met hun delen. Ze doen meer dan we ooit hadden kunnen doen. (Wij danken God voor deze partners als Harun, Basaam, Zach, Jack, Samir, Victor, Amir en vele anderen.) De tijd is gekomen om de boodschap van liefde en bevrijding, in combinatie met raciale verzoening, van Arabieren naar de Joden, en van de Joden aan de Arabieren te brengen.

Hier is een samenvatting van mijn boodschap dat ik vorige week heb opgenomen bij onze vrienden van Al Hayat (- we hopen dat dit nog maar het begin):

"Al eeuwen lang is er veel vijandschap tussen onze volkeren. Er is maar een manier om te ontsnappen aan deze cyclus van haat, Yeshua de Messias. Hij predikte:" Hebt uw vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen "- Mattheüs 5 : 44. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die dit soort van liefde predikte.

Hij heeft niet alleen liefde gepredikt, Hij leefde het. Hij gaf zijn leven aan het kruis om onze zonden te vergeven en de vicieuze cirkel van haat te doorbreken. Iemand moest de eerste stap te nemen. Yeshua's opofferende daad van liefde was die eerste stap. Het was een interventie van God om de cyclus van haat te stoppen en de cyclus van de liefde te starten. Op het kruis bad Yeshua: "Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen" - Lucas 23:34.

Degenen onder u die uit een moslimachtergrond komen zouden kunnen zeggen dat het verboden is voor u om te geloven in Yeshua als de Zoon van God. Maar het is ook verboden om ons als Joden in Hem te geloven. Maar vandaag de dag zijn er duizenden Joden en Moslims die redding en verzoening hebben gevonden door middel van Yeshua de Messias. Door Hem kunnen we in liefde geestelijke broeders en zusters worden.

Als u uit de cyclus van haat wilt komen, dan is er een manier. Ik kan niet voor u bepalen wat u zou willen. Ik kan u niet verplichten om uit de haat te willen ontsnappen. Maar voor degenen onder u die wel willen leren uit die haat te komen heb ik goed nieuws: Er is een manier. Yeshua is op de manier (Johannes 14:6). Haat is een vorm van geestelijke duisternis. Yeshua is het licht van de wereld (Johannes 1:5, 9).

Iedereen zegt dat ze vrede willen. Maar een vredesverdrag zonder liefde zal nooit succesvol zijn. Tot de haat uit ons hart genomen is, kan er nooit vrede zijn. Alleen de opofferende liefde van Yeshua aan het kruis kan de haat uitnemen. We moeten een onderscheid maken tussen oorzaak en gevolg. Vrede is het gevolg. Liefde is de oorzaak. Yeshua is de bron van de ware liefde van God.

We reiken onze handen naar u uit in de naam van Yeshua. Kom naar Hem om vergeving, het eeuwige leven, goddelijke liefde - en zelfs de verzoening tussen Jood en Arabier te vinden.

Bidt alstublieft voor allen die het evangelie delen met de Moslims. Het is een belangrijke opdracht voor deze generatie. Bid dat het evangelie van verlossing en verzoening naar zowel Joden als Arabieren gaat.


Terug naar de artikelen uit 2010