Terug naar de artikelen

logo

Bezoek Paus

Tijdens zijn bezoek aan Israël deze week deed de paus verscheidene positieve uitspraken over de Katholieke Kerk en het Joodse volk. Deze verklaringen bevatten een belofte tot verzoening met het Joodse volk, een standpunt tegen de ontkenning van de Holocaust, een veroordeling van antisemitisme, en het weglopen uit protest tegen de scherpe kritiek van de islamitische Sjeik Al Tamimi’s in de richting van Israël.
Helaas heeft de liberale seculiere Israëlische pers samen met ultraorthodoxe Joodse rabbijnen hard kritiek gegeven dat de Paus niet meer gezegd heeft. Bid alstublieft voor een tegenreactie op die kritiek van de modale Israëliërs, zodat de mogelijk positieve gevolgen uit het bezoek van de paus behouden zullen blijven.

Artikel:
Aanpassingen voor de Tweede Komst
©13 mei 2009 Asher Intrater

Er wordt veel gepraat in de wereld van vandaag over de juiste "aanpassingen" in het lichaam van de Messias. Daar ben ik het mee eens. We moeten correct afgestemd zijn in geest, ziel en lichaam. We moeten op één lijn zijn met Gods wil.
We moeten ook aangepast worden aan de Tweede Komst van Yeshua (Jezus). Afgestemd zijn betekend "klaar" zijn. We moeten afgestemd en gereed zijn voor de Tweede Komst VOORDAT het gebeurd.

Elia zou inderdaad eerst komen en alles herstellen - Matteüs 17:11.
Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd …, zal het einde komen - Matteüs 24:14.
Zijn bruid staat klaar. - Openbaring 19:7.
Voordat het lichaam van Christus klaar is voor de Tweede Komst, moet het ook correct aangepast zijn aan het Messiaans Joods lichaam in Israël.
Waarom? Yeshua keert terug naar Jeruzalem. Hij komt niet zomaar terug naar een geografische locatie, maar naar een groep mensen in die plaats. Dit is de reden waarom Hij zei: Vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!” - Mattheüs 23:39.

Jeruzalem is de stad die door God aan Koning David en zijn nakomelingen gegund is. Yeshua zal vanuit Jeruzalem regeren omdat Hij zelf een afstammeling van David is. De verklaring van Yeshua, dat Hij niet zal terugkeren tot de bevolking van Jeruzalem Hem ontvangt is op gebaseerd op Gods verbond met David.
II Samuel 7:12, 16 – Ik zal je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’

God beloofde David dat de Messias uit zijn zaad zou komen en dat de Messias de wereld vanuit Jeruzalem zal regeren. Matteüs 23 is gebaseerd op II Samuel 7. Yeshua heeft een verbond met David en zijn zaad dat niet kan worden gebroken.
Vanwege de nabijheid van de Tweede Komst, is God het lichaam van Christus aan het aanpassen naar de juiste afstemming met het Messiaanse lichaam. Het is ook de wil van God voor het Messiaanse lichaam om correct te worden afgestemd met de internationale kerk en met Zijn strategieën voor wereldwijde evangelisatie. Om deze reden zal een aantal van ons naar Hong Kong reizen om deel te nemen aan de Call2All volgende maand.

Deze week hadden we een boeiende tijd met een aantal Arabische Christenbroeders die evangeliseren in Irak, Turkije, Saoedi-Arabië en de Palestijnse gebieden. We bidden voor hen en ondersteunen waar we we kunnen. We kunnen niet doen wat zij doen, maar we willen in goede afstemming met hen zijn.

Toen kardinaal Ratsinger (paus Benedictus XVI) een ontmoeting had met de Messiaanse leiders van de Toward Jerusalem Council II, zei hij, "Als jullie zijn wie jullie zeggen dat jullie zijn, dan moeten we een stuk dichter bij de Tweede Komst zijn dan ik dacht we waren."

Verbondsloyaliteit vereist juiste afstemming. Verbond geeft de grenzen van aanpassing. Net zoals ik een verbond heb met Yeshua, zo wens ik een positie van verbond te hebben ten opzichte van iedereen die gelooft in Hem. Ik heb een huwelijksverbond met één vrouw, mijn vrouw Betty. Dat convenant omschrijft mijn positie met alle andere vrouwen.

We kunnen niet in directe verbondsrelatie staan met iedereen. Soort zoekt soort. We hebben een natuurlijke verbintenis met mensen die apostolisch en profetisch zijn, verbondsgericht en charismatisch, opwekkers en herstellers. Dat is maar een klein deel van het totale lichaam van Christus, maar dat is de "stroming" waar wij onderdeel van zijn. Het is niet genoeg voor Geestgevulde kerken om allen maar een connectie te maken met Israëlische politici of rabbijnen.  

De huidige leiders van de El Shaddai gemeente in Maryland, VS (waarvan Betty en ik de eerste voorgangers waren in de jaren 80) herinneren hun leden eraan dat zij geloven dat het belangrijk is voor hen om aangesloten te zijn aan een "Yeshua-gecentreerde, Hebreeuwssprekende, apostolisch gerichte, Heilige Geest gevulde, Messiaans Joodse gemeente" in Israël. We hebben geen juridische autoriteit in die gemeente, maar ze begrijpen dat deze verbintenis een onderdeel is van de identiteit van wie ze zijn.

God zal altijd trouw blijven aan Zijn verbonden. Dat omvat de verbonden met David en de Levieten. Het is van essentieel voor de eerste hoofdstukken van Matteüs en Lucas te begrijpen dat Josef (de adopterende vader van Yeshua) een afstammeling van David was en dat Johannes de Doper een afstammeling van Aaron is. Vanuit het verbondsoogpunt was Joseph de rechtmatige koning van Israël en Johannes de hogepriester van zijn generatie.
Vóór de Tweede Komst zal er een overblijfsel van Aaron's nakomelingen in Jeruzalem zijn die gelooft in Yeshua, net zoals in de eerste eeuw (Handelingen 6:7).

We hebben ongeveer een tiental leden van onze congregatie in Jeruzalem die afstammelingen zijn van Aaron of Levi. Elke week vragen we hen om hun handen te heffen en de gemeenteleden te zegenen met de Aaron’s zegen uit Numeri 6:24-26. Toen we deze week een ontmoeting hadden met de Arabische evangelisten, één van onze teamleden, die een afstammeling is van Aäron, bad die zegen over hen in het Hebreeuws (en vervolgens zong hij over hen in tongentaal).

Ware christenen over de hele wereld zullen opereren als spirituele priesters in gebed, lofprijs en profetie. Laten we samen het hoge priesterlijke gebed van Yeshua (Johannes 17) bidden voor de eenwording van het lichaam van Christus, eenwording zoals Hij en de Vader één zijn.


Terug naar de artikelen uit 2009