Terug naar de artikelen

logo

Kloppen op het Dak
©4 januari 2009 Asher Intrater

In de Israëlische pers en in verklaringen van Israëlische politici wordt de huidige oorlog niet als een oorlog tegen Gaza, noch als een oorlog tegen de Palestijnen bestempeld, maar als een oorlog tegen Hamas. Hamas is een terroristische organisatie die de totale vernietiging van Israël tot één van de doelen verklaarde heeft. Het ziet zichzelf aan de frontlinie van de internationale Jihad, die door radicale moslims (inclusief Iran) rond de hele wereld wordt gesteund.

Tijdens de oorlog werd één van de leiders van de "militaire" vleugel van Hamas, Nizar Rian, door een Israëlische luchtaanval op zijn huis gedood, samen met 14 anderen (inclusief 4 van zijn echtgenotes).

Die aanval was het resultaat van voorzichtige inlichtingen vergaring. Toen Rian’s verblijfplaats was gevonden, hebben het Israëlische leger en gerechtelijke adviseurs zorgvuldig de aanval voor de rechtbank gebracht om de wettigheid volgens de conventie van Genève bevestigt te krijgen.

Vijftien minuten voor de aanval, heeft het Israëlische leger hen over de telefoon gebeld en de mensen gevraagd om het huis te verlaten. Toen zij de oproep ontvingen, hebben zij mensen op het dak bijeen gebracht als een menselijk schild. De Israëlische helikopterpiloot zag hen en wilde, zoals door Hamas verwacht, niet op hen schieten.

De piloot schoot een raket in het veld naast het huis om hen te waarschuwen. De mensen verlieten het dak niet. Daarna schoot hij een niet- dodelijk wapen op hen om hen tot vluchten te brengen. Pas nadat zij het dak verlaten hadden heeft hij het schot gelost dat het huis vernietigde.

Toen de raket insloeg, was er een serie van andere explosies die, zoals al werd aangenomen door het Israëlische leger, aanduiden dat het huis voor wapenopslag werd gebruikt.

Het beleid om de burgers van een komende aanval te informeren wordt door het Israëlische leger "Kloppen op het dak" genoemd, zoals het kloppen op een deur voor u een huis binnengaat.

Openbaring 16:10-11 beschrijft een kom van de toorn van God die wordt uitgestort op de "troon van de beest”. De toorn van God is allereerst aan demonische machten gericht, niet aan mensen. Hij waarschuwt mensen en indien zij zichzelf niet van de demonische machten verwijderen, zullen zij door de toorn van God worden gestraft. Vers 11 zegt dat de mensen geen berouw hebben van hun kwade daden, maar slechts "God vervloeken" vanwege hun pijn.

Deze regel geldt voor alle mensen, of zij nu blank of zwart, Jood of Arabier, Oosters of Westers zijn. Dat God ons zal helpen om berouw te hebben van onze zonden en onszelf te verwijderen van het werk van de duivel, zodat wij geen deelgenoten zullen zijn van de straf voor de demonen!


Terug naar de artikelen uit 2009