Terug naar de artikelen

logo

Profetisch belang van de aankoop van land in Israël
©27 April, 2008 Asher Intrater

Het boek Jeremia staat vol met profetieën over de vernietiging van Jeruzalem en daarna Gods oordeel over al de natiën op aarde. In het midden van die profetieën over oordeel staat een prachtige hoopgevende sectie met betrekking tot het herstel van Israël als natie (Jeremia 29-33). In het midden van die hoofdstukken komt de grote profetie over het “Nieuwe Verbond”, waarin de wet op onze harten zal worden geschreven (Jeremia 31:31-34).

In de Bijbelse context is het Nieuwe Verbond een essentieel onderdeel van het herstel van Israël en omgekeerd. Ze zijn onderling verbonden en afhankelijk van elkaar.

Direct na de beschrijving van het Nieuwe Verbond komt Gods belofte dat het volk Israël nooit volledig zal worden vernietigd (31:35-37). Omdat het verbond eerst gesloten werd met het volk Israël moet het blijven bestaan om geldig te kunnen blijven zijn. Vergeving van zonden is onderdeel van het Nieuwe Verbond, net zoals het bestaan van het Joodse volk.

Deze glorievolle beloften van vergeving en herstel komen samen bij één praktisch onderdeel: kopen van land in Israël. In hoofdstuk 32 vinden we Jeremia in de gevangenis en Babyloniërs die al begonnen zijn om de stad te verwoesten. Op dit cruciale punt beveelt God Jeremia om land te kopen in Anatoth: zorg voor getuigen, onderteken het contract en breng het geld (verzen 1-12).

God legt dan aan Jeremia uit dat het kopen van dit land een verbondsdaad is dat effect zal hebben op het plan voor het koninkrijk van God in de Eindtijd. Hij profeteert: “Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land” (v 15). Dit zou niet vervuld worden in Jeremia’s tijd, maar na “vele dagen” (v 14).

Deze profetieën op een rijtje:
1. Het Nieuwe Verbond begint,
2. Het land Israël wordt vernietigd en het volk verspreid
3. Het volk zal op bovennatuurlijke wijze worden behouden
4. Na vele jaren zal het volk weer bijeen worden gebracht en het land hersteld
5. In die tijd zullen Joden, die geloven in het Nieuwe Verbond (samen met de rest van het volk) huizen en bezittingen kopen in Israël.

Het voorstel om bezit te kopen in het midden van een oorlog was zo onlogisch en onpraktisch dat Jeremia in gebed uitroept: “Toch hebt Gij zelf tot mij gezegd, Here HERE: Koop u de akker voor de prijs en laat het door getuigen bekrachtigen, – terwijl de stad in de macht der Chaldeeën is gegeven!”(v 25). Dit is de Bijbelse context voor het beroemde aanbiddingrefrein: “Oh Heer God, U hebt door uw grote macht de hemel en aarde gemaakt. Niets is onmogelijk voor U” (v 17 & 27)

In de tijd dat de Heer deze verzen bij ons heeft benadrukt is de dollar gevallen, is de huizenprijs omhoog gesprongen, is de vervolging van gelovigen toegenomen en zijn terroristische groeperingen grote wapens aan het bunkeren. In dezelfde tijd is het Messiaanse overblijfsel gegroeid in grootte en volwassenheid tot op het punt dat er nu vele jonge families zijn die klaar zijn en er aan toe zijn om een thuis te kopen.

De goddelijke mogelijkheid en de demonische aanval kwamen tegelijkertijd. Wij, net zoals Jeremia, roepen uit: “Niets is onmogelijk voor U”. Dit lijkt de slechts mogelijke omstandigheid om bezittingen in Israël te kopen, toch is de tijd van de profetie aangekomen. Dit hoofdstuk wordt vervuld in onze directe omgeving.

Het kopen van land in Israël voor messiaanse gelovigen is niet alleen een praktische nood; het is van profetisch belang. Yeshua zei dat Hij alleen zou terugkeren als we hem uitnodigen met de uitroep “Gezegend is Hij die komt” (Matteüs 23:37-39)
 
Deze profetische uitnodiging aan Messias Yeshua staat centraal in onze verwachting van de eindtijd. Het moet gebeuren vanaf de aarde. Een bepaalde massa van mensen moet hem uitnodigen om terug te keren. Het is noch voor engelen, noch voor de heiligen die naar de hemel zijn gegaan. Dit is een spirituele brug tussen hemel en aarde, die de weg vrijmaakt voor Yeshua’s terugkeer.

De connectie met de hemel zijn de Matteüs 23 gebeden; de connectie met de aarde zijn de Jeremia 32 aankopen. Wij gelovigen Yeshua vertegenwoordigen op aarde, die aankopen zijn deel van Zijn “Eigendomsrecht” op het Land. Kortgeleden sprak Cindy Jacobs deze simpele maar diepzinnige profetie over ons, “bezittingen, bezittingen, bezittingen...”

Dit is niet alleen een belofte voor de Israëlische staatsburgers. Het is een gezamenlijke verbondsonderneming voor een ieder die uitziet naar Zijn komst. Wij geloven dat het een vervulling is van Geschriften voor Internationale Christenen en Israëlische Messiaanse gelovigen om samen te werken bij het aankopen van bezittingen in Israël.

Er zijn een aantal opties om mede-eigenaar en/of medefinancier te zijn van land/bezittingen hier in Israël. Als God het verlangen in uw hart heeft geplaatst om een jong Israëlisch gezin of een bediening te helpen een huis of faciliteit te kopen, laat het ons weten, zodat we met u kunnen bidden en u kunnen adviseren op sommige van de opties voor partnerschap.


Terug naar de artikelen uit 2008