Terug naar de artikelen

logo

"God Verdoeme Amerika"
©Maart 2008 Asher Intrater

De Israëlische media besteedde kort aandacht aan presidentskandidaat Barak Obama’s voorganger, Jeremiah Wright van “Trinity United Church of Christ”, die in een preek herhaaldelijk “God verdoeme Amerika” [God damn America] riep. (Er is geen woord voor “damn/verdoeme” in het Hebreeuws en de media vertaalde zijn uitspraak in “God vervloeke Amerika”)

Het is niet mijn bedoeling om in dit artikel noch de politieke consequenties van zijn relatie met Obama, noch de theologische problemen van de “bevrijdingstheologie”, noch de vraag van Obama’s persoonlijke geloof te bespreken (Obama geeft openlijk aan dat hij Jezus vond in deze kerk. Ik zou dit graag willen benaderen vanuit het perspectief van gebed: de nood voor ons om te BIDDEN VOOR Amerika.

Het Joodse volk werd bevolen om te bidden VOOR de natie van Babel (Irak) toen ze daar in ballingschap leefden in de 6e eeuw voor Christus – Jeremia 29. Alle Christenen worden opgeroepen om te bidden VOOR gezaghebbers – 1 Timoteüs 2.

Jeremia 29:7
Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Het was zonder twijfel moeilijk voor de Israëlieten in Babel om te bidden voor de natie die hen voor hun gevoel misbruikte. Toch was Babel de wereld leider in die generatie, net zoals Amerika dat vandaag de dag is. Ook al leek het hun een paradox, bidden voor Babel’s welzijn was goed voor hun welzijn. Dus vandaag, het welzijn van Amerika brengt voordelen voor de meeste Christenen, Joden and onderdrukte mensen over de hele wereld.

Het is gemakkelijk om verontwaardigd te zijn op Amerika, zelfs voor diegenen die daar leven. De entertainment industrie heeft seksuele immoraliteit en losbandigheid verspreid, mensen zijn vaak te dik, aanbidden comfort and zijn genotzuchtig. En toch, zou je werkelijk een wereld willen zonder Amerika?

Amerika is de enige natie die een duidelijke stelling heeft tegen de Islamitische Jihad. Het is de enige natie die consequent Israël heeft gesteund in de VN. Het is de natie die het grootste gedeelte van de Bijbelse en op geloof gebaseerde literatuur heeft geproduceerd. Het is de natie met de beste vorm van verkiezingen, rechtbanksysteem, wetgeving in de wereld. (Iran hield nationale verkiezingen waarin de kandidaten die hervormingen tegen Ahmedinejad’s regime wilden voor het stemmen gediskwalificeerd werden.) Amerika garandeert burgerrechten en vrijheid van religie meer dan enige andere natie.

De afgelopen zes maanden is de dollar bijna 25% gevallen op de internationale markt. De meerderheid van Christelijke goede doelen, alsook evangelische missies, ontvangen hun financiering in dollars. Dat betekend dat al die bedieningen 25% van hun ondersteuning hebben verloren.

Terwijl de meeste ware gelovigen in Yeshua (Jezus) nooit zulke harde uitspraken zouden doen als Wright, de geest van wraak en verontwaardiging tegen Amerika heeft een subtiele invloed gehad op velen. Veel zogenaamde “gebeden” en/of “profetieën” met betrekking tot Amerika zijn niets meer dan geklaag en aanklacht voor Gods troon. Het resultaat is een onopzettelijk vervloeken van de natie en zijn leiderschap. Anderen hebben hun gebeden simpelweg geneutraliseerd, met de gedachte dat het beter is om maar helemaal niet te bidden voor Amerika.

Ik geloof dat we dringend voor Amerika moeten bidden. Hier zijn enkele punten:

  1. Moreel berouw – Voor een opwekking in Amerika, resulterend in een oprechte draai naar God, integriteit in leiderschap en zakenleven, breken van de geest van Jezebel, rebellie en lust, een bloei van ware geloofsgemeenschappen.
  1. Politiek – Voor de verkiezing van godvrezende en rechtvaardige mensen voor presidentschap, de Senaat, gouverneurs, burgemeesters en rechters in de verkiezingen dit jaar. Dat Bush een effectief en vruchtvol laatste jaar als president zal hebben.
  1. Economie – Dat de dollar zal stabiliseren en weer zal stijgen op de internationale markt en dat alle goeden doelen hun budgetten rond zullen krijgen. Dat godvrezende mannen en vrouwen in de zakenwereld zullen opkomen.
  1. Militair – Dat er een duidelijke overwinning zal zijn in Irak en dat de internationale terroristische krachten gebroken en uiteengejaagd zullen zijn, met een stabiele en rechtvaardige regeringscoalitie bestaande uit locale Irakezen die opkomen om het land te leiden. Dat de Amerikaanse troepen naar huis zullen gaan. (En ik hoop persoonlijk dat Bin Laden 60 dagen voor de Amerikaanse verkiezingen gevangen en verwijderd zal worden.)
  1. Israel – Dat de VS een loyale vriend van Israël zal zijn in deze Einde der Tijden. (De Israëlische kranten waren snel om te schrijven dat Wright’s “verdoemen” van Amerika gedeeltelijk gerelateerd was aan Amerika’s steun voor de Staat Israël.

PS: President Bush en andere wereldleiders zullen in Jeruzalem zijn voor de viering van Israëls 60e verjaardag gedurende dezelfde tijd als de Wereldwijde Dag van Gebed en “The Call, Jeruzalem” beiden gepland voor 11 mei. (Ze zullen meteen na ons gebruik maken van het auditorium van het Jeruzalem Convention Center.) Misschien is het een goed idee om deel te komen in nemen in deze bijeenkomst of om die dag in ieder geval samen met ons te vasten en te bidden.


Terug