Terug naar de artikelen

logo

Handelingen van de Heilige Geest
©December, Asher Intrater

De vroege discipelen en apostelen van Yeshua (Jezus) hadden een ontzettend persoonlijke en directe relatie met de Heilige Geest. De Heilige Geest was betrokken in al hun activiteiten en beslissingen. Ze zagen de Heilige Geest als een partner in hun bediening, die gewillig en op intelligente wijze met hen samenwerkte. Hier zijn tien voorbeelden:

Handelingen 5 - Ananias en Saffira: De wijze waarop zij met geld voor de inzameling omgingen werd door Petrus omschreven als “het bedriegen van de Heilige Geest” (v. 3) en als het “testen van de Heilige Geest” (v. 9).

Handelingen 5 – Apostelen op proef: Nadat de apostelen opnieuw gearresteerd waren legde Petrus uit aan de Hoge Priesters dat zij getuigen waren van de opstanding, niet alleen zij, maar dat “ook de heilige Geest daarvan getuigt” (v. 32).

Handelingen 7 – Stefanus: Net voordat hij gestenigd werd berispte Stefanus zijn moordenaars met de woorden “u verzet u steeds weer tegen de Heilige Geest” (v. 51).

Handelingen 8 – Filippus en de eunuch: De Heilige Geest gaf Filippus de specifieke instructie om de Ethiopische wagen te benaderen(v. 29) en nadat hij klaar was met de uitlegging nam de Geest Filippus weg (v. 39) en transporteerde hem bovennatuurlijk naar Ashdod.

Handelingen 10 – Petrus and Cornelius' huis: Petrus zag in een visioen een laken neerdalen vanuit de hemel met onreine dieren. Terwijl Petrus nadacht over het visioen gaf de Heilige Geest hem de interpretatie en informeerde Hij Petrus specifiek dat Cornelius’ mannen waren aangekomen en dat hij met hun mee moest gaan naar hun huis (v. 19; en ook 11:12).

Handelingen 13 – Antiochië Missionarissen Team: In Antiochië waren profeten en leraren. Ze vasten en baden. Toen gaf de Heilige Geest hen instructies over hoe en naar wie ze hun nieuwe bediening moesten starten. “De Heilige Geest zei tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’” (v. 2)

Handelingen 15 – Raad van Jeruzalem: Na een lange discussie onder de leiders werd de beslissing genomen om de heidenen volledig op te nemen zonder dat ze de Joodse traditie hoefden te vervullen. Dit besluit werd genomen met medewerking tussen de leiders en de Heilige Geest. Jacobus schreef: “In overeenstemming met de Heilige Geest” (v. 28).

Handelingen 16 – Macedonisch reisadvies: Saulus (Paulus) en zijn team waren van plan om naar Asia te reizen om te prediken, maar de Heilige Geest stopte hen en verwees hen naar het westen naar Europa. “...omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. ... dat stond de Geest van Jezus hun niet toe.” (v. 6-7).

Handelingen 20 – Waarschuwing voor Paulus voor lijden: de Heilige Geest waarschuwde Paulus tijdens zijn reis voor de moeilijkheden die hem wachtte in Jeruzalem. “de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn" (v. 23).

Handelingen 20 – Benoeming van oudsten in Efeze: Toen Paulus’ team leiders in de stad benoemde, beschreven zij dit als een specifieke verordening van de Heilige Geest; “voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente” (v. 28).

In al deze voorbeelden wordt de Heilige Geest gezien als een onafhankelijke zelfdenkende tussenpersoon, die de daden van de vroege gelovigen vaststelde en leidde. De Heilige Geest wordt niet als neutrale energiebron of kracht neergezet, maar als een persoon met gevoelens en ideeën.

Ondanks dat de discipelen geloofden in Yeshua als Heer, hun directe contact en relatie was met de Heilige Geest. Yeshua is in de hemel, de Heilige Geest is hier met ons. Het op deze manier begrijpen van en relateren aan de Heilige Geest vereist voor vele gelovigen vandaag de dag een “dogma wijziging”.

Hoewel de Heilige Geest is alomtegenwoordig, de hierboven beschreven interacties zijn van een specifieke geest op een specifieke tijd en plaats. Ter vergelijking: ondanks dat er constant elektriciteit in de atmosfeer aanwezig is, tijdens onweer slaat dit toe op een bepaalde tijd en plaats (De alomtegenwoordigheid van de Heilige Geest spreekt Zijn manifestatie niet tegen).

Het boek Handelingen (van de Apostelen) zou zonder problemen ook Handelingen van de Heilige Geest genoemd kunnen worden. De apostelen zagen hun geloof als een actieve samenwerking met een onderscheidbaar wezen – de Heilige Geest – die bij hen betrokken was en in en rondom hen leefde. Dat dat ook bij ons zo zou mogen zijn!


Terug