tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 28/12/2018 Revive Israel Ministries

Lektioner om endetiderne fra Israels jernlady – Golda Meir

Cody Archer

Golda Meir

Efter at jeg har læst ”Mit liv” – Biografien om Golda Meir, har jeg mere og mere værdsat den moderne israelske stats grundlæggende fædre og mødre. De stod overfor utrolige ud-fordringer, og alligevel hjalp de med ”en nations fødsel på en dag.” (Esajas 66:8). Jeg tror på, at Goldas historie har profetisk betydning for de sidste år, før Yeshua vender tilbage. Her er det mønster, jeg kan se:

Golda blev født i 1898. Hun voksede op under barske forhold i Pinsk, Rusland. I 1906 immigrerede hendes familie til Amerika i deres søgen efter frihed og et lykkeligt liv. Under sin tid i Amerika var hun under indflydelse af sin ældre søsters politisk aktive ven-ner. Et emne, de ofte diskuterede, var zionismen, som vækkede et dybt ønske i Golda om en dag at flytte til Palæstina.

Hendes drøm om at være sammen med andre pionerer blev opfyldt i 1921, da hvor hun og hendes ægtefælle forlod det bekvemme liv i Amerika. Hendes beretning om at krydse havet på et skib og ankomme i Tel Aviv med tog mere end en måned senere var et absolut mareridt (side 52-55).

Det Tel Aviv, som hun først så, sammenlignet med Tel Aviv i dag, peger på et massivt udholdenheds og udviklings mirakel. De blev medlemmer af en kibbutz i Jezreel dalen, hvor de arbejdede dag og nat med udvikling af jorden under ubærlige forhold. Hendes mands helbred forværredes meget hurtigt, og efter tre år blev han tvunget til at drage bort. I løbet af denne tid fik hun flere og flere politiske kontakter.

Da de begyndte at opfostre børn i Jerusalem, kæmpede Golda for at blive hjemme. På grund af hendes iver for jødiske bebyggelser i Palæstina, fik hun adskillige lederposter i den før-statslige jødiske regering. Hendes ansvarsområder krævede, at hun ofte måtte rejse, hvilket satte stort pres under hendes ægteskab og familieliv. Hun indrømmer, at det, at hun ikke var hjemme tilstrækkelig ofte var medvirkende til at ægteskabet kølnedes.

Trængt op i en krog

I 1934 havde hun bevæget sig op til kærne lederskabs teamet for den før- statslige regering. De udfordringer, som de fortsat stod over for var overvældende. Hitler myrdede jøder i Europa. Den britiske regering blev tvunget til at være imod immigration af jøder, som flygtede til Palæstina for at nå i sikkerhed. Arabisk aggression mod jøder var stigende ud over Palæstina, uden indgriben fra den britiske regering. De havde ingen formel kamp-træning og ingen midler til at etablere deres egen hær for at kunne forsvare sig selv.

Ben Gurion, Golda og resten af regeringslederne var fuldstændig klar over, at de ikke kun-ne basere deres fremtid på besættelsesmagternes beslutninger. De måtte kæmpe med alt, hvad de havde for at etablere deres egen uafhængige stat.

Golda var ateist, men Guds holdt tydeligvis sin hånd over hende. Hun og de øvrige ledere erkendte, at et stort angreb fra de omkringliggende arabiske lande i Mellemøsten ville komme, når de erklærede etableringen af staten. De måtte skaffe millioner af dollars for at købe våben for at kunne forsvare sig selv. Efter en afstemning blev Golda udpeget til at rejse til Amerika i det tidlige 1948 for at skaffe midler fra det jødiske samfund. De tvivlede på, at de kunne skaffe mere end 8 millioner dollars. Men mirakuløst, på bare seks uger lykkedes det Golda at skaffe 55 millioner dollars! De amerikanske jøder græd, når hun beskrev den presserende situation i Palæstina, og mange optog endda lån for at kunne yde bidrag.

Dagen efter den israelske uafhængighedserklæring angreb de omkringliggende arabiske lande, ganske som det var ventet. Ikke kun lykkedes det det Israel at stoppe angrebet, men man gik i offensiven og besejrede disse fjendtlige hære.

Kommende overtagelse

I forhold til skrifterne vedrørende endetiderne kan jeg se dette mønster gentages, før Yeshua vender tilbage for at etablere sit rige på jorden. Pres og udfordringer, som aldrig er set før, vil komme, før Guds rige på jorden vil blive ”født på en dag,” dagen for Hans til-bagekomst. Sådan vil det være for Israel og for alle sande følger af Yeshua. Satan vil rase (Johs. Åbenbaring 12: 12-17). Antikrist vil føre krig mod de hellige (Johs. Åbenbaring 13:7). Det vil vrimle med bedrag og lovløshed (Matthæus 24).

Men Messias’ Legeme vil kende tidernes tegn. Lige som førstats lederne på Goldas tid, som forberedte nationens fødsel, vil Messias’ legeme være fikseret på at gøre alt, hvad der er muligt for at forberede vejen for Yeshuas genkomst og ”globale overtagelse.” Den enhed, som Yeshua bad for i Johannes kap. 17 vil ses og føles.

Ligesom kibbutzim vil finanser og ejendele vil blive delt uselvisk i et aldrig før set omfang (Apostlenes Gerninger 2:44-45). Selv når mørke dækker jorden vil nationernes velstand komme til Israel (Esajes 60). Et folk vil have forberedt sig ligesom Johannes Døberen (Lukas 1:16-17, 80). Yeshuas herliggjorte brud vil blive trænet og gjort klar til at indtage sin plads og regere nationerne sammen med Ham (Johs. Åbenbaring 20).

Lad os forblive fokuserede på den voksende kærlighed og gøre alt, vi kan nu, så vi kan være rede til det, som kommer!


Vær med i vores oversættelsesteam!

Raphael

Vil I have indvirkning på jeres eget folk på jeres eget sprog sammen med os?

Flere oplysninger, klik HER!

Har I yderligere spørgsmål sendt email til [email protected] 


Tilbage