tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 23 juni, 2017 Revive Israel

Apostel i den originale kontekst (første del)

Af Cody Archer

Har du nogensinde tænkt over, hvad ordet ”apostel” betød for dem, som levede på den tid, hvor det Nye Testamente blev nedskrevet? Jeg tror, at en forståelse af den oprindelige betydning og brug af ordet ”apostel” vil hjælpe med at bringe klarhed over apostles rolle i dag. Her følger en række ting, som jeg har fundet ud af:

Før den Nye Pagt var nedskrevet, havde fynikierne og grækerne som de første udviklet og benyttet ordet ”apostel,” og senere havde romerriget optaget og videreudviklet ordets me-ning og funktion yderligere. Apostel betyder i dens simpleste form ”en udsendt.” Men hvis vi graver dybere og spørger, hvem der var udsenderen, med hvilket formål denne budbringer var udsendt, og hvilket budskab den udsendte bragte med sig, opdager vi lag af dybtgående betydning og sandhed, som peger hen mod Guds rige.

Mulig mission

For to tusinde år siden var ”apostel” ikke et religiøst ord eller en titel, men blev brugt i det sekulære sprog for at beskrive en konge, som sender en flåde af slagskibe af sted (dog ikke begrænset til skibe) på en specifik mission. Deres mission var at sejle til et fremmed terri-torium med det formål at kolonisere dette nye territorium og at omdanne til at blive lige-som landet, de var udsendt fra. Den ledende kaptajn på førerskibet blev kaldt en ”apostel.”

Sammen med apostlen rejste et team af dygtige handelsmænd, eller f.eks. undervisere i sprog og kultur, arkitekter og bygmestre, soldater for opretholdelse af ro og orden, læger og mange andre i grundlæggende stillinger for at sikre succesen med den nye koloni. Apostlen blev udsendt med absolut autoritet fra kongen til at føre tilsyn og lede udviklingen af kolonien. Apostlens mål var at sikre, at hvis kongen nogensinde be-søgte den nye koloni, ville han straks kunne føle, at han ikke havde forladt sin hovedstad. Livet, kulturen, sproget, arkitekturen, uddannelsessystemet og så videre forventedes at være ligesom i Rom.

En vidtrækkende udtalelse

Jeg har sat de romerske apostle fra for 2000 år siden i et positivt lys, men i virkeligheden var deres koloniseringsmissioner fyldt med blodsudgydelse, korruption og magtmisbrug. Da Jesus gav autoritet og kraft til sine disciple og kaldte dem apostle, var det til trods for dette i datidens sprog og kontekst en vidtrækkende erklæring.

I 2. del vil vi dele en række åndelige hovedpunkter, som vi kan udlede gennem forståel-sen af den oprindelige betydning af ”apostel,” og fremhæve den klare sammenhæng med den 5-ledede tjeneste (Efeserbrevet 4:11).


Bibelsk tro

I dette budskab taler Asher Intrater om syv vigtige ord såsom tillid, integritet og trofast-hed, som alle kommer fra roden af det hebræiske ord ”emunah” – tro – og giver et klart kald til en udfordring til kirken om at udleve sand bibelsk tro med moralsk mod.

Hør Ashers budskab (på engelsk), klik HER!


Overnaturlig helbredelse i Tel Avivs gader

Yehudit

Vi kom hen til to midaldrende par. Camilla spurgte en af kvinderne, om hun led af nogen form for smerte i kroppen, og, i så fald, om vi kunne bede for hendes helbredelse. Kvinden svarede, at hun havde smerter i ryggen. Jeg spurgte, om jeg måtte lægge min hånd på det smertende sted og bede. Lovet været Gud, hun var indforstået!

Jeg lagde min hånd på hendes ryg og befalede smerten at forlade hende. Hun sprang op og råbte, ”Hvad gjorde du?!” Hun så virkelig forbavset ud, og Camilla spurgte, om smer-ten var fuldstændig borte. ”Næsten,” svarede hun. Så lagde jeg igen hånden på hendes ryg og befalede smerten at forsvinde, – det gjorde den!

En anden kvinde sagde til os, at hun ikke troede på Gud. Hun betroede os dog, at hun havde smerter i den øverste del af ryggen. Jeg spurgte, om jeg måtte lægge min hånd på hendes ryg. Jeg befalede smerte at forsvinde, hvorefter hun råbte, ”Hvad skete der?!” Smerten var forsvundet! Hallelujah! Hun sagde, at hvis hun ikke havde set det ske, ville hun ikke have troet på det.

Jeg sagde til hende, at det var Yeshua Messias, som helbredte hende og fortalte om Tiferet Yeshua menigheden. Hun tog imod alle informationerne og kaldte på ægtefællen. Hun var fuldstændig forbløffet. Hun sagde, at hun også havde smerter i underlivet. Jeg spurgte, om det var en infektion. Hun svarede, ”Ja, det er meget pinefuldt.”

Jeg lagde min hånd på stedet og befalede smerten at forlade hende, og smerten forlod hende! Al ære til Yeshua! Hun var lutter smil. Det syntes som om det at høre om Yeshua var meget naturligt for hende efter de mirakler, hun havde modtaget.

Mange flere fantastiske ting skete den dag. Yeshua befalede os at lægge hænderne på de syge, og de ville blive helbredt – at dette skulle være et tegn for den ikke troende. Guds ord gik i opfyldelse i Tel Aviv.


Revive Israel på Facebook

Følger du os på Facebook? Revive Israel skriver dagligt på Facebook for at holde jer opdaterede af vores arbejde som en tjeneste. Blogs, undervisning, nyheder og begivenhe-der kan alt sammen findes på vores Facebook side. For at følge os på Facebook, besøg os på www.facebook.com/reviveisraelmedia


Tilbage