tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier
© 24 märz, 2017 Revive Israel

Tre præsteskaber

Af Asher Intrater

Vi bliver undertiden spurgt, om vi anser kristne for at være ”præster.” I Skrifterne er der nævnt tre typer præsteskaber. – 2 på jorden og 1 i himlen: det jødisk levitiske, det inter-nationale kristne og den åndelige himmelske. Det virkelige og sande præsteskab er det ån-delige med Yeshua som vores ypperstepræst i det himmelske (Hebræerbrevet kap. 7, Salme 110). Enhver troende på Messias Yeshua har ret til at være åndelig præst gennem bøn og lovprisning efter Helligåndens inspiration (1. Petersbrev 2).

På jorden er der to generelle typer præsteskab: det Levitiske og det Internationale. Det Levitiske præsteskab er forbundet med Templet eller Tabernaklet. Levitterne var én stam-me blandt 12 andre. Jeg er jøde, men jeg har intet bevis på at være af Levitisk herkomst; Derfor vil jeg ikke blive anset for at være Levit. I dag er der intet tempel, så derfor har det Levitiske præsteskab mistet de fleste af sine funktioner. Rabbinsk judaisme søger imidler-tid at bevare præsteskabets rammer og verdenssyn gennem de religiøse symboler og ritua-ler.

Der er også et internationalt præsteskab, som i dag findes i forskellige strømninger inden-for kristendommen. Det finder et tidligt udtryk hos Melkisedek, som giver brød og vin til Abraham (1. Mosebog 14). Disse symboler findes i dag alle steder, hvor steder der gives brød og vin ved nadveren (1. Korinterbrev 11). Brødet og vinen er paralleller til Templets dyreofringer. Det internationale præsteskab erstatter ikke Templet, og bruger ikke dyreofringer (Josvabogen 22); det er en udvidelse og forstørrelse af det jødiske præste-skab.

Vi respekterer de præstelige elementer både i den jødiske og den kristne tradition, og vi anerkender, at de symbolske tegn alle peger hen imod Yeshuas åndelige præsteskab i Himlen.


Tro i Tel Aviv – 2. del

Moti Cohen

I sidste uge fortalte vi om vores nye ”Troens grundlag – kursus,” som vi sætter i gang i vores menighed Tiferet Yeshua. Vi fortalte også om ”M” – en af vores seneste studenter, som besluttede at blive døbt, når kurset var slut. I denne uge vil vi dele et andet vidnes-byrd med jer; ”Rs” historie.

”R” blev medlem af vores menighed for ca. en måned siden, efter hun havde fundet os på internettet. Vi havde levet et vanskeligt liv og kæmpede med afvisning. Hun indså, at hun havde brug for Gud, men hun var ikke interesseret i religion. Da hun hørte om Yeshua og begyndte at se video’er om Ham – blev hun simpelthen forelsket i Ham. Hun vidste, at kun Han kunne hjælpe hende, og det var der igennem, at hun fandt os. I hendes første uge i menigheden inviterede vi hende til at deltage i kurset. Hun indvilgede og har ikke set sig tilbage siden. Hun er nu aktiv frivillig i vores mange aktiviteter for de trængende og de fattige i Tel Aviv, og vi kan tydeligt se, hvordan Herren har givet hende en tjeners hjerte.

Har du lyst til at høre mere om Tiferet Yeshua menigheden i Tel Aviv, eller vil du høre fle-re vidnesbyrd om, hvad Gud gør i Tel Aviv, så besøg vores hjemmeside på www.tiferetyeshua.org.


Revive Israels tur til Japan

Cody og Andrew rejser rundt i Japan, hvor de underviser om Yeshuas rige og deler hebræisk lovprisning med vores japanske brødre og søstre i Herren. De har lige været sammen med New Revelation Kirken i Nagoya.

Se hvordan Gud bygger bro mellem Israel og Japan, klik HER!


Bed for det jødiske folk

Asher taler her om vigtigheden af og resultaterne af vores bøn for det jødiske folks frelse.

Hør Ashers budskab (på engelsk), klik HER!


Tilbage