tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 11 november, 2016 Revive Israel

Jerusalem – Global Gathering – tilbageblik

Både åndeligt og rationelt har det været en utrolig og historisk uge her i Jerusalem med omkring 3.000 troende fra over 25 nationer til Global Gathering konferencen under ledel-se af David Demian. Agtelsen og kærligheden som blev delt mellem de forskellige grup-per nåede et hidtil uopnået niveau.

Asher: På et tidspunkt blev jeg bedt om at komme op på scenen som en åndelig faderfigur for de messianske jøder i landet. Brødrene fra Samoa anbragte mig på deres skuldre og fik mig til at løfte en gylden krone højt som et symbol på den kongekrone som tilbydes Yeshua. Da det var vanskeligt for mig at holde kronen højt i vejret i lang tid som om jeg tilbød den til Yeshua, var der en gruppe kristne arabiske ledere som hastede op på scenen for at holde mine arme oppe. Der var en følelse af ærefrygt i Arenaen, da vi spontant sang fra Salme 24 og proklamerede, ”Velsignet er Han som kommer i Herrens navn.” (Matthæus 23:39).

Personligt følte jeg mig overordentlig ilde til mode ved hele denne ”profetiske gestus” og jeg måtte bede over det efterfølgende. Denne aften klarlagde og forklarede David og jeg den symbolske betydning fra et bibelsk perspektiv.

Jeg følte, at min generthed var et tegn på det messianske samfunds usikkerhed omkring tilliden til den internationale kirkes lederes ønsker og metoder. Det var et tegn til os om at stole på vores brødres og søstres ønske om at løfte os op og ind i Guds vilje.

De arabiske ledere gav udtryk for deres dybe pagtmæssige engagement med os. De var villige til at give deres liv i loyalitet til os (faktisk var der adskillige arabere som kom fra muslimske lande som satte deres liv på spil ved at deltage i konferencen). Vi kunne mær-ke, hvordan de var fast besluttede på ikke kun at have fællesskab med os, men at de øn-skede at opfylde vores kald om kroningen af Yeshuas ved Hans anden komme. Når mine arme var trætte, holdt de dem oppe. Vi indså, at mere end noget trossamfund på jorden, ville det være de kristne arabere som ville hjælpe de messianske jøder med at opfylde de-res mission.

Ledt af Helligånden gav vi en symbolsk demonstration af den pagtmæssige enhed blandt Guds folk, som vil være nødvendig for at kunne krone Yeshua som konge og byde Ham velkommen tilbage for at regere over denne planet. Derefter ledte David os i bøn om at bryde UNESCOS deklaration, som benægter det historiske jødiske tilhørsforhold til Tempelbjerget. Jeg sluttede med en bøn, som udtrykte, at Gud ville skabe en ny slags ”Forenede Na-tioner” ud fra den åndelige restgruppe i hver nation, forenet i kærlighed og bøn under kong Yeshuas regering.

Cody: Det, som jeg oplevede på samlingens første aften, var utrolig. På et tidspunkt un-der lovprisningen var sangerne og musikerne stille. Så i de næste tyve minutter befandt hele bygningen sig i en ”hellig stilhed” i Guds nærhed. Ingen talte, ingen bevægede sig; alle afventede Helligånden i tavshed. Jeg har aldrig set, at der blev givet så megen tid til at vente på Gud – JEG ELSKER DET, vi skal gøre dette OFTERE! Lederne på scenen var tårevædede. Efterhånden begyndte tilskuerne at synge ”Holy, Holy is the Lord God Almighty, worthy is the Lamb…” Dette kor førte til andre spontane sange fra publikum! Det var fantastisk!”

Se videoarkivet fra samlingen, HER!


Reaktion på de amerikanske valg

Rigtig mange i Amerika og rundt om i verden er chokerede over Trumps sejr, som om det var en sidste øjebliks overraskelses sejr. Men i realiteten beviser det blot, hvor liberal og ensidig pressen var blevet både i Amerika og rundt om i verden; Trump havde stærke støtter hele vejen igennem, men ingen ville indrømme det. Mandag, aftenen før valget, ledte Asher Global Gathering i en intens forbøn for at kaste Jezebels ånder ud og for, at Guds vilje ville ske ved valgene. Vi vidste ikke, hvad der ville ske, eller hvordan tingene ville udvikle sig. Vi er vor Himmelske Fader taknemmelige for Hans vedholdende nåde imod USA. Der venter en lang kamp for at reetablere gudeligt og moralsk fundament i Amerika. Forløbet af disse tilpasninger kan tage mange år. Lad os fortsætte vores fælles bøn for massiv omvendelse, vækkelse i Amerika, i Israel og i alle nationer.


Lidelse fører til herlighed

I dette budskab spørger Asher Intrater ”kaldte Gud dig til lidelse eller til at blive herlig-gjort?” Det lyder som modsigelser, ikke? Graden af lidelse, som man gennemgår i dette liv, bestemmer niveauet af herlighed, som man lægger for dagen i de kommende tider.

Hør Ashers budskab (på engelsk), klik HER!


Rigets goder  

I dette budskab fra Everyday Kirken i Arroyo Grande i Californien prædiker Cody Archer over et evangelistisk budskab ved at understrege fordelene, som vi har adgang til som  indbyggere i Guds rige. Det var optaget via vores facebook side.

Bør Codys budskab (på engelsk), klik HER!


Hjælp med at promovere Yeshua Chai TV

For at nå israelerne med evangeliet om Yeshua, startede vi for et år siden Yeshua Chai, en internetbaseret TV kanal, som sender materiale som er produceret af forskellige messian-ske tjenester i Israel.

Vi fortsætter med at promovere kanalen og har brug for jeres hjælp. Vil I ”like” os på vores facebookside og invitere jeres venner til at gøre det samme. Vores mål er at nå 2.000 ”likes” i denne måned! Tak for jeres partnerskab og bøn!


Tilbage