tilbage til artikler

logo

Revive Israel ministerier

© 21 august, 2015 Revive Israel

Mere og mere bringes på linje med Guds Rige

Af Asher Intrater

Israel, Kirken og nationerne gennemlever en betydelig og intens periode med tilpasnin-ger.

Det sker hurtigt.

  1. Elul/40 - Sidste weekend markerede begyndelsen af måneden Elul (den 6. måned i i den bibelske kalender). I den jødiske tradition er det tiden til omvendelse og tilgivelse forud for de store helligdage i Tishrei (den 7. måned). Måneden Elul samt de ti første dage af Tishrei - fra Hornblæserfesten til Forsoningsdagen - udgør en periode på ca. 40 dage. Vi vil afslutte denne periode med en hellig festforsamling for 5 menigheder fra Jerusalem området i forbindelse med Forsoningsdagen (Yom Kippur). I betragtning af, at det i år er et sabbatår (Shemita) betyder det, at hele denne profetiske sæson bliver endnu mere betydningsfuld.
  2. Kiropraktisk behandling - I forbindelse med vores bøn har vi på det sidste fornemmet en parallel til en rygbehandling. Hvis ryggen er blot en anelse afvigende fra sin korrekte anatomi, vil det medføre stor smerte og tab af bevægelsevne. Kiropraktorens hurtige greb, der bringer rygraden på plads, kan sammenlignes med det, som sker i hele Messias’ Legeme.
  3. Lodsnor - Tilpasningen skal være helt perfekt som en murers lodstok. Amos Bog 7:7-8 fortæller, at Yeshua holder en lodsnor (blylod) midt blandt Israels folk. Han holder loddet for Guds perfekte retfærdighedsstandarder og plan for etablering af Sit rige på jorden.
  4. Et tog på vej - En anden sammenligning er et tog, som kører hen ad sporet. Som toget nærmer sig en kurve, sættes et skiftespor ind, så toget kan køre lige ud i den rigtige retning. Togets fart og kraft får skiftesporet til at rette ind foran det. Alt hvad der ikke er på linje med toget, vil blive smadret og tilsidesat (Sammenlign Lukas 3:4-7 og Esajas 40:3-5.) ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær” - Matthæus 3:1-3.
  5. Salme 2 og 133 - Der foregår en parallel om omvendt tilpasning i verden i dag: én negativ og én positiv. Den negative beskrives i Salme 2; den positive i salme 133. Begge salmer indeholder det hebræiske ord יחדYachad, som betyder ”forbundet” I salme 2 er nationerne forbundet mod Gud og Hans Messias (vers 2). I salme 133 er trosfællesskabet forbundet i kærlighed og glæde (vers 1). Begge salmer indeholder også det hebræiske ord ציון, Zion, som refererer til Jerusalem. Ordet betyder ”vejskilt.” Jerusalem vil blive et omdrejningspunkt for strid og kontroverser for nationerne (Salme 2:6), men samtidig en velsignelse for enheden i trosfællesskabet (Salme 133:3).
Note: I næste uge håber vi at kunne give en mere detailleret bønneliste vedrørende denne tilretning. I mellemtiden, bed for vores venner Eddie Santoro, Jacob Damkani og Patty Juster, som alle for ny-lig har gennemgået store operationer.


Gennembrud hos israelsk ungdom

Af Eitan Shishkoff

Katzir (høst) nationale ungdomslejr er en tjeneste for alle menighederne med det formål at klæde de messianske unge på til at kunne arbejde som ledere for den sidste høst inden Yeshuas genkomst. I sidste uge trådte unge mennesker frem ved slutningen af ugens lejr for at modtage Yeshua og blive fyldt af Hans Helligånd. Mødelokalet var opfyldt af Guds nærvær. Der blev bedt for de unge af Katzirs åndelige mødre og fædre.
Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre…(Malakias’ Bog 3:24).

De unge studerede hver dag Guds gaver. De tog på ture i de smukke Golan Højder og lugede ukrudt for at renovere et overset område i et samfund. Hver aften lyttede de til budskaber fra forskellige talere, messianske israelere med stærke ønsker om at hjælpe med at klæde alle disse unge på. I mange år har vi bedt og tjent og set frem mod en tid, hvor Israels sønner og døtre ville vende sig til Herren af hele deres hjerte. I denne sommer var der mange, som gjorde det.

Nu følger det nødvendige opfølgningsarbejde. Via de sociale medier vil vi regelmæssigt udsende dele af Skrifterne til de unge. Deres vejledere vil holde kontakten med dem. Deres lokale ungdomsledere, pastorer og forældre vil spille den største rolle i de kommen-de dage, og vi begynder at planlægge den næste Katzir lejr og at bygge videre på det, som Gud har gjort så vidunderligt denne sommer.


Roni som pastor for Yeshuat Israel menigheden

At etablere og støtte menigheder er ét af vores mål i Revive Israel. For nylig blev et af vores team medlemmer, Roni Rejuwan, som har gjort regelmæssig tjeneste hos narkotika rehabiliteringscentret Beit Ha’Yeshuah (Frelsens Hus), bedt om at overtage præsteembedet i deres menighed Yeshuat Israel (Israels frelse). Menigheden er vokset med 70 nye medlem-mer, og omkring halvdelen af dem deltager i eller har gennemgået rehabiliteringspro-grammet.

Vær med os i vores bøn for Roni og for menigheden, for udviklingen af et stærkt ledelses-team og for finansiering af et nyt køretøj til befordring af deltagere.


Opsummeringer om ofringerne i 3. Mosebog

I dette budskab taler Asher om et emne, som mange troende har vanskeligt ved at forhol-de sig til - 3. Mosebogs kapitler vedrørende ofringerne. Hvad kan vi lære af offerritualerne i tempelperioden, og hvordan forholder vi os til dem i dag?
Hør Ashers tale (på engelsk), tryk HER!


Den globale Aglow konference

Vi inviterer dig til at være sammen med Asher ved Aglow International konferencen i Indianapolis, Indiana, USA i november, hvor han vil være en af hovedtalerne. Han vil være sammen med sin gode ven, Harun Ibrihim, en tidligere muslim, som nu tror på Jesus samt kristne ledere fra hele verden. Tilmeld dig i dag!


Tilbage